Zelden is een Amerikaanse president meer vereerd en op handen gedragen door de alternatieve media dan Donald Trump.

Samen met zijn sidekick Q zou hij het moeras legen, maar nu wordt het hoog tijd dat diezelfde alternatieve media in de spiegel kijken.De alternatieve media zijn bedoeld om juist die dingen onder de aandacht te brengen die bewust worden verzwegen door de mainstream media. En dat is in het kort gezegd de waarheid. Ze zijn er niet om zinloze sprookjes te verkopen.

En toch is dat wat er gebeurt met het fenomeen Donald Trump. Het is begonnen in Amerika, waar grote websites zoals Infowars van Alex Jones en Natural News van Mike Adams zich achter Trump schaarden.

Dit is uiteraard overgewaaid naar Nederland, met als gevolg dat ook in ons land talloze websites Donald Trump zien als de redder van de mensheid.

Iets dat door David Icke in de onderstaande video “nogal naïef” wordt genoemd.

Hij stelt dat dit alles gebeurt door websites die vroeger ook normaal berichten publiceerden in de trant van “het maakt niet uit wie er president is van Amerika”, want zij worden aangestuurd door dezelfde duistere machten achter de schermen.

xxx

Maar met de komst van Donald Trump veranderde dat alles.

Donald Trump sprak tijdens zijn verkiezingscampagne de taal van een vergeten groep. De groep ontevreden mensen hoorde precies wat ze wilden horen en dat was alles wat er nodig was om Donald de verkiezingen te laten winnen.

In de video legt Icke uit dat je niet moet luisteren naar wat een president zegt of belooft, maar dat je ditbetereerst naast je neer kunt leggen en enige tijd later kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurd is, want dat is hetgeen dat bepalend is, niet de mooie woorden.

En als je kijkt naar wat er is gebeurd de afgelopen paar jaar, dan zie je dat het een komen en gaan is geweest is in de regering van Trump van allerlei mensen, maar dat ze uiteindelijk allemaal worden vervangen door zogenaamde neocons.

De neocons, een ultra rechtse vorm van conservatieven, worden volledig gedomineerd door zionisten. De neocons hebben in 2000 een blauwdruk geproduceerd voor de nieuwe eeuw en de rol die Amerika daarin zou moeten spelen. In dat document worden ook een aantal landen genoemd, voornamelijk in het Midden Oosten, waar een zogenaamde "regiem verandering" zou moeten komen. Dit alles is gepubliceerd  onder de naam Project for the New American Century. 

In dat document wordt ook aangegeven dat om deze blauwdruk goed te kunnen uitvoeren de wereld er klaar voor moet zijn en dat er daarom een nieuwe Pearl Harbour nodig is. Een dusdanig heftige gebeurtenis die de wereld in een zodanige shock zal brengen, dat niemand meer vragen zal stellen bij de daarop volgende agressieve Amerikaanse buitenland politiek. En toen kregen we 9/11.

Een goed voorbeeld de vervangen door een neocon is de benoeming van de Nationale Veiligheidsadviseur, John Bolton, een ultra zionist.

De regering Trump staat bol van de zionisten en dat is ook niet zo vreemd, want zij zijn degenen die hem hebben gekocht en gebracht waar hij nu is.

David Icke legt uit in de video op welke manier Donald Trump is gekocht, iets waarover ook wij al eerder hebben geschreven.

Het voert terug naar de periode in het begin van de jaren negentig, waar Donald Trump dankzij een aantal rampzalige zakelijke beslissingen op de rand van een faillissement stond met zijn casino’s in Atlantic City. Trump mag een goede verkoper zijn, een zakenman is hij niet en hij had in die periode dan ook een totaalschuld van rond de vier miljard dollar aan ongeveer 72 verschillende banken. Van die vier miljard stond hij persoonlijk garant voor één miljard dollar.

Op dat moment besloot de Chazaarse Mafia dat ze levend meer aan Trump hadden dan dood. Dat wil zeggen, dat hij als succesvol zakenman meer voor hen kon betekenen dan als een gefailleerde en totaal mislukte.

Een aantal van de namen die hem er toen bovenop hebben geholpen zijn Wilbur Ross die toen voor Rothschild werkte, maar ook Karl Ican en advocaat Donald Friedman.

Deze mensen vind je later dan ook terug in de presidentiele hofhouding, nadat Trump gekozen is als president. Ross als Minister van Handel, Ican als degene die de regulering van allerlei instanties onder zijn hoede krijgt en de ultra zionist Friedman als ambassadeur in Israël.

Friedman is uiteraard ook mede verantwoordelijk voor de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en groot voorstander van verdere genocide onder de Palestijnen, zodat eindelijk kan worden begonnen met de bouw van de zo begeerde Derde Tempel.

xxx

De complete financiering van de presidentscampagne van Donald Trump is gedaan door een andere ultra zionist en wel de steenrijke Sheldon Adelsohn. De prijs die Donald hiervoor moest betalen, bestond uit het ontbinden de nucleaire deal met Iran.

Dankzij die deal was het rustig rondom Iran en dat is niet het ideale scenario waaronder een regiem verandering kan worden bewerkstelligt.

Door het opzeggen van de deal, kunnen opnieuw sancties worden ingesteld tegen Iran, waardoor zoals gewoonlijk de bevolking slachtoffer wordt. Dit is precies de bedoeling, want een ontevreden bevolking laat zich graag opjutten door professionele oproerkraaiers zoals die meestal door een andere Chazaar worden geleverd, George Soros.

De grotere agenda wordt uitgevoerd, ongeacht wie er in het Witte Huis zit.

Luister niet naar de mooie praatjes, maar kijk naar wat er in de praktijk daadwerkelijk wel of niet gebeurt. En dan is er geen enkel excuus meer voor welke alternatieve media site dan ook om nog langer aan Donald Trump verering te doen. Tenzij je ook in het kamp van de Chazaarse mafia zit natuurlijk.

En dat er nu weer wat geluiden zijn rondom de uiterst criminele en verwerpelijke Clinton Foundation over mogelijk vervolgingen is mooi, maar voorlopig lopen Bill en Hillary nog vrolijk rond en vieren ze kerst onder hun eigen boom. En mochten ze volgend jaar toch onverhoopt achter de tralies zitten, dan nog verandert er totaal niets aan het systeem.

Soms moet je wat stukken offeren om een beter eindresultaat te krijgen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl