In september 2017 kampte personeel van de Amerikaanse ambassade in Cuba met een scala aan vreemde klachten waaronder doofheid, hoofdpijn, flauwvallen, gezichtsproblemen en sommigen wisten zelfs niet meer wie ze waren.

Later gebeurde ongeveer hetzelfde met Amerikaans ambassade personeel in China en nu zouden krekels de oorzaak zijn van dit alles.Iets dat wij nooit voor mogelijk hielden schijnt toch waar te zijn. Krekels zijn levensgevaarlijke dieren, want de geluiden die zij maken kunnen voor serieuze gezondheidsproblemen zorgen.

De mysterieuze ‘geluidsaanvallen’ op Amerikaanse en Canadese diplomaten in Cuba zijn afkomstig van bronstige krekels.

Nu hebben de machthebbers geen hoge pet op van de doorsnee intelligentie van de bevolking en beginnen de mainstream media (MSM) met de dag meer onzin te schrijven, maar dit verhaal is toch wel de overtreffende trap in het onderschatten van de intelligentie van het publiek.

In september 2017 waren het volgende soort berichten te lezen:

'Mysterieuze sonische aanvallen' met geluidsgolven hebben de Verenigde Staten doen besluiten om een aantal medewerkers terug te halen uit de ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana. Ook wordt Amerikanen geadviseerd niet meer naar Cuba af te reizen.

Washington meldde vorige maand dat mysterieuze 'incidenten' op de ambassade tot fysieke klachten leiden. Verscheidene diplomaten of hun familieleden hadden last van gehoorproblemen, duizeligheid, tijdelijk geheugenverlies of andere symptomen. Vijf Canadezen op Cuba hadden vergelijkbare klachten.

De gezondheidsproblemen waren nog veel heftiger dan in het stukje hierboven staat. Sommige medewerkers werden doof, konden niet goed meer zien, vielen flauw of hadden geen benul wie ze waren.

En dat allemaal dankzij bronstige krekels.

Vanaf het begin werd het geluid omschreven als iets wat leek op het getjirp van krekels. Volgens twee wetenschappers die de opname analyseerden, is dat ook exact wat het is: het geluid van mannelijke krekels in paringstijd. Dat lieten Alexander Stubbs van de University of California in Berkeley en Fernando Montealegre-Z van de University of Lincoln in Engeland afgelopen week weten.

Het volgend is wat Tyler van Secureteam over al dit soort nonsens heeft te vertellen.Het volgende is een deel uit een eerder artikel en vertelt precies waar ze in Cuba en China in plaats van krekels wel mee te maken hadden. Iets dat men liever niet aan de grote klok hangt en daarom komen nu de krekels tevoorschijn als schuldigen.

Electronische wapens behoren tot de best bewaarde geheimen van de wereld. Overal worden er onschuldige mensen mee aangevallen en gemanipuleerd, uitgeschakeld, gemarteld en zelfs vermoord. De meesten hebben geen idee wat hen overkomt.

Iemand die eigenlijk alles weet over dit soort wapens is Dr. Barrie Trower, een gepensioneerde wetenschapper die tientallen jaren gewerkt heeft voor de Britse overheid met microgolfstraling. Hij heeft speciale expertise op het gebied van de invloed van deze straling op het functioneren van onze hersenen.

Tijdens de Koude Oorlog al werd Amerikaans ambassadepersoneel in Moskou bestookt met elektronische microgolfwapens door de Russen. Toen er een opvallend hoog aantal kankergevallen voorkwam, werd het personeel gewisseld. Wederom, ook bij dit nieuwe personeel, deed zich hetzelfde voor. Dit weerhield de Amerikanen er echter niet van om nogmaals nieuwe menselijke proefkonijnen naar Rusland te sturen.

In het begin van de jaren tachtig vonden er overal in Europa massale demonstraties plaats tegen de plannen om hier kruisraketten te plaatsen. Zo ook in Engeland, waar rondom de Amerikaanse basis Greenham Common in het Engelse Berkshire, zich een vreedzaam vrouwen protestkamp bevond met tienduizenden vrouwen. Ook deze geweldloze samenkomst werd vanaf de Amerikaanse basis aangevallen met microgolfwapens, met als gevolg dat er onder de deelnemers veel kankergevallen, gedragsstoornissen en zodanige depressie voorkwam dat ze alleen nog maar zelfmoord wilden plegen.

Zo beschouwde de overheid het als een succes toen men een normaal gezond mens als proefkonijn nam, deze bewerkte met microgolfwapens en vervolgens een onafhankelijke psychiater liet constateren dat het individu leed aan schizofrenie, paranoïde was en volledig de weg kwijt. Dat dit proefkonijn de rest van zijn natuurlijke leven in een gesticht moest doorbrengen werd simpelweg beschouwd als een bijkomend neveneffect, de test was een succes.

Niet alleen kunnen dit soort microgolfwapens gebruikt worden om mensen krankzinnig te maken of kanker te geven, maar het is ook mogelijk om iemand stemmen in zijn hoofd te laten horen. Stemmen die deze mensen dan ook daadwerkelijk horen, variërend van de stem van een engel tot de stem van de duivel. Je merkt NIET dat je wordt bestraald.

Een misschien nog ergere verschrikking voor zover mogelijk, is de biologische oorlogsvoering met behulp van microgolfstraling. Bacteriën en virussen kunnen genetisch worden gemanipuleerd. Zo is het mogelijk voor bacteriën om tientallen of zelfs honderden jaren ergens slapend in de grond te liggen. Ze kunnen dan ineens weer tot leven komen door een bepaalde frequentie microgolf die hen raakt. Virussen daarentegen zijn niet dood en niet levend. Wel hebben ze een soort “gastheer” nodig om te kunnen bestaan en een bactierie is er zo een.

Het is daarom mogelijk virussen in bacteriën te stoppen die vervolgens in slaaptoestand gaan. Door het genereren van een bepaalde frequentie kunnen ze weer tot leven worden gewekt en daarmee de virussen eveneens geactiveerd. Je kunt bijvoorbeeld met vakantie gaan naar Noorwegen of Denemarken en daar die slapende bacteriën uitstrooien. Er gebeurt verder niets en je kunt besluiten om deze honderd jaar of een paar uur met rust te laten, voordat je ze met een installatie als HAARP weer tot leven wekt door een signaal met een bepaalde frequentie naar de ionosfeer te sturen die dan precies te laten landen op de plek waar de bacterie ligt. Je kunt je duidezenden kilometers van de plaats verwijderd bevinden en deze stralen gericht laten aankomen.

Zo vraagt ook menigeen zich af, hoe het toch kan dat de politie tegenwoordig zo gewelddadig optreedt, of dat militairen die bij speciale eenheden hebben gewerkt ineens na thuiskomst allemaal aggressief zijn zodanig dat ze zelfs hun vrouwen slaan, soms tot de dood erop volgt. Ook hier spelen frequenties weer een heel belangrijke rol.

In Engeland bijvoorbeeld gebruiken alle hulpdiensten het Tetra systeem voor communicatie. Zo vertelt Barrie Trower dat er opvallend veel kanker voorkomt onder hen. Niet alleen dat, maar ook hun gedrag wordt agressiever door de bijna permanente blootstelling aan bepaalde frequenties door het gebruik van die communicatieapparatuur.

Hetzelfde gebeurt met de speciale troepen van het Amerikaanse leger die helmen dragen waarbij hun hersenen voortdurend worden blootgesteld aan frequenties die agressiviteit veroorzaken. Dit zijn bewezen feiten, geen aannames.

Dat is dan nog los van de frequenties die misschien met opzet richting politie en militair personeel worden gestuurd om ze agressiever te maken. Dit laatste gebeurt dan waarschijnlijk in het kader van het geheime Tetra Research Project waarbij naar hartenlust geëxperimenteerd wordt met levende en onwetende proefkonijnen. Een project wat nog tot minimaal 2018 gaat duren. Nogmaals, als je wordt bestraald dan heb je dat zelf niet in de gaten. Je gedrag verandert en is onbegrijpelijk voor je omgeving en jezelf.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl