De Amerikaanse president Donald Trump heeft Europa laten weten dat het omzeilen van de Amerikaanse sancties richting Iran zwaar zal worden bestraft.

Volgens het hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, Dan Coats, houdt Iran zich keurig aan de gemaakte afspraken voor wat betreft verrijkt uranium, dus waarom deze hetze?


In de achtergrond is de EU druk bezig om een manier te vinden om ondanks dat Amerika sancties heeft ingesteld tegen Iran toch zaken met dit land te kunnen blijven doen.

Het gevolg is dat er vanuit het Witte Huis en omstreken dreigende taal wordt geuit richting Europa. Zoals door senator Tom Cotton, die zegt: "De keuze is om met de Verenigde Staten zaken te doen of met Iran. Ik hoop dat onze bondgenoten een wijze keuze maken". De regering van Trump heeft dan ook gedreigd met hoge boetes en andere straffen voor hen die toch het lef hebben om met Iran zaken te doen.

Het volgende is wat Donald Trump vorig jaar mei bekendmaakte:

Donald Trump zet een streep door het nucleaire akkoord dat zes landen in 2015 sloten met Iran. Dat heeft de Amerikaanse president zojuist in een toespraak op tv bekendgemaakt. Hij is ervan overtuigd dat Iran nog steeds werkt aan kernwapens.

Nu zegt het hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, Dan Coats, iets heel anders:

En waar Trump Iran ziet als een land dat alles in het werk stelt om aan een atoombom te komen, constateert Coats dat Iran zich nog altijd houdt aan de overeenkomst met de vijf grootmachten om geen uranium te produceren waarmee kernbommen gemaakt kunnen worden. Trump stapte eenzijdig uit het verdrag.

Kortom, er is geen enkele reden voor Trump om uit dit akkoord te stappen en daarnaast heeft Iran al eeuwenlang geen ander land aangevallen en er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze dit nu opeens wel zouden doen.

En toch loopt Trump al van voor de verkiezingen erop te hameren dat Iran moet worden aangepakt, omdat het een levensgevaarlijke bedreiging zou vormen.

Het antwoord op dit alles is te zien op het volgende plaatje:

xxx

En de reden dat Donald Trump hier opdracht toe krijgt is een al oud plan, waarover wij vaker hebben geschreven:

Het werkelijke doel van alles wat er nu gebeurt in het Midden Oosten vormt onderdeel van een door Israël ontwikkeld plan.

Professor Michel Chossudovsky schreef gisteren dat Donald Trump met zijn Midden Oosten strategie overduidelijk bezig is met het uitvoeren van het zogenaamde Yinon plan. Een raamwerk dat ervoor moet zorgen dat er een groter Israël gaat komen.

Onderdelen van de strategie van Trump, in opdracht van Israël uiteraard, is het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar deze stad, zijn steun voor de illegale nederzettingen op Palestijns gebied en de blijvende aanwezigheid in Syrië om ervoor te zorgen dat Iran vooral geen doorgang over land krijgt naar Libanon en de alsmaar verdergaande demonisering van Iran. Dit laatste uiteraard ook in opdracht van Israël.

Ook ons land doet driftig mee aan de verwezenlijking van het Yinon plan en daarom is te stellen dat ook onze militairen strijden voor een groter Israël. Dit, zonder dat ze zelf ook maar enig benul hebben waarom ze eigenlijk in het Midden Oosten zijn. Noem de toverwoorden: “het bestrijden van ISIS” en ze zijn bereid hun leven te geven voor volk en vaderland.

Voor mensen die niet weten wat het Yinon plan waar professor Chossudovsky over spreekt, inhoudt, navolgend een deel uit een eerder artikel.

Verdeel en heers is een eeuwenoude strategie voor hen die een groot rijk willen bouwen. Zet je tegenstanders tegen elkaar op zodat ze onderling gaan vechten, vervolgens plunderje ze en dan onderwerp je ze aan je.

Deze methode werd door Joseph Stalin heel goed toegepast tijdens de Tweede Wereldoorlog en waar door Winston Churchill en Franklin Roosevelt heel gewillig aan meegewerkt werd.

Nu doen de Zionisten, met behulp van hun Amerikaanse lakeien, precies hetzelfde om de hegemonie van Israël door het gehele Midden Oosten en Noord Afrika te vestigen.

Iets wat al lang geleden gepland is.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl