Burgers worden in rap tempo toenemend en onnodig belast door de overheid vanwege het hysterische drammen van de klimaatridders.

De mens zou verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde terwijl uit een door NASA geschreven en vervolgens verborgen artikel blijkt dat de zon het klimaat bepaalt en niet de mens.


Internet is een plaats waar je van alles kunt plaatsen, maar als dat eenmaal is gebeurd, dan wordt het steeds moeilijker om sporen daarvan uit te wissen, want alles wordt wel ergens opgeslagen.

En dan probeert men wel te doen alsof iets nooit heeft bestaan, maar slimme mensen kunnen meestal wel achterhalen wat men probeert te verbergen.

Zoals bijvoorbeeld NASA. Als je op deze link klinkt, dan krijg je een pagina waarop staat dat toegang is geweigerd. Dit is vreemd want uit de URL blijkt dat er wel degelijk sprake was van een artikel op deze pagina. Het schijnt echter dat toegang al sinds 2010 is geblokkeerd.

Echter, via de Waybackmachine komen we er toch achter wat er oorspronkelijk op die pagina stond en wanneer je dat ziet, dan is het niet zo vreemd dat NASA dat heeft geblokkeerd, want het strookt totaal niet met wat de klimaatridders verkondigen.

In de allereerste paragraaf staat namelijk heel duidelijk en zonder één enkel misverstand dat het niet de mens is die het klimaat op aarde bepaalt, maar de zon.

Dit is wat er staat in die eerste paragraaf:

“De zon is de primaire drijvende kracht van de klimaatsystemen op aarde. Zonlicht verwarmt onze wereld. Zonlicht drijft de atmosferische en oceaanstromingen. Zonlicht is de drijvende kracht achter de fotosynthese die planten nodig hebben om te kunnen groeien. Zonlicht zorgt voor circulatie waardoor warmte en waterdamp omhoog gaan naar de atmosfeer waar ze wolken vormen en regen brengen. In het kort, de zon is de drijvende kracht achter zo goed als ieder aspect van het klimaatsysteem op aarde en maakt leven zoals wij dat kennen mogelijk.

Bovenstaande is helemaal correct en dat betekent dat de invloed van de mens op het klimaat te verwaarlozen is. Natuurlijk is het mooi dat er minder vervuilende stoffen in de atmosfeer terecht komen, maar een verschil voor het klimaat zal het niet maken.

En toch wordt er al gesproken over het strafbaar maken van klimaatontkenning. En op het moment dat je dat ziet, dan weet je dat er een totaal andere agenda speelt, want waarom zou je de klimaatidioterie niet mogen ontkennen?

xxx

Wat vooral van belang is in het oorspronkelijke bericht van NASA is dat ze zeggen dat de atmosferische stromingen worden beïnvloed door de zon.

En dan komen we op het punt van de komende zeer zwakke zonnecycli voor wat betreft zonnevlekken. In een artikel vorig jaar zomer zijn we dieper ingegaan wat dit allemaal betekent voor de jetstream oftewel straalstroom op zijn Nederlands en hoe dit zomers voor warme droge periodes kan zorgen en ’s winters voor zeer koude tijden zoals wij die vorig jaar eind februari hadden. Deze winter hebben we dat niet meegemaakt, maar vanaf nu wordt de kans dat dit ’s winters gaat gebeuren steeds groter.

Hierna een deel uit een eerder artikel:

De temperatuur op aarde wordt niet door de mens bepaald, maar door de zon. Hoe actiever de zon, des te warmer wordt het op aarde. De activiteit van de zon wordt gemeten door het registreren van het aantal zonnevlekken en wanneer er in een bepaalde cyclus weinig of geen zonnevlekken zijn, dan spreekt men van een Minimum, zoals we vroeger het Dalton en het Maunder Minimum hadden.

De verwachting is dat de komende decennia de activiteit van de zon steeds verder gaat afnemen, zodanig dat er waardes worden bereikt zoals we die hadden rond de eerder genoemde periodes.


xxx

Onlangs schreven wij een artikel met daarin het vermoeden dat onze streken wel eens slachtoffer konden zijn van weermanipulatie, simpelweg omdat de jetstream ons land nauwelijks meer bereikt, maar wordt afgebogen naar het noorden, waardoor landen als IJsland en Groenland geen zomer hebben dit jaar en wij eigenlijk permanent wind uit noordelijke streken hebben, soms variërend naar noordwest of noordoost. Terwijl wij eigenlijk hier gewend zijn aan voornamelijk gematigde en vochtige westelijke winden.

En dan stuiten we eigenlijk bij toeval op een heel belangrijk wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Cardiff en dat begin 2014 werd gepubliceerd in het blad Nature Geoscience. Een onderzoek dat waarschijnlijk door de klimaatprofeten zoveel mogelijk wordt genegeerd, want er staan opzienbarende dingen in.

Het onderzoek richtte zich op een periode van 1.000 jaar en de effecten die de zonneactiviteit heeft op ons weer. De wetenschappers komen daarbij tot de conclusie dat zelfs de kleinste verandering in zonneactiviteit een aanzienlijk gevolg op aarde kan hebben en dan met name op de dynamiek tussen oceaan en atmosferische veranderingen in het noorden van de Atlantische Oceaan, hetgeen dan weer een effect heeft op het regionale klimaat.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ten tijde van lage of geen zonneactiviteit er heel regelmatig blokkades ontstaan van de jetstream, waardoor je de zogenaamde “polar vortex” verschijnselen krijgt.

In de praktijk betekent dit dat de jetstream wordt afgebogen naar het noorden, waarbij wij dan niet langer onder invloed staan van de relatief zachte en vochtige lucht uit het westen zoals we gewend zijn, maar te maken krijgen met lucht die via de poolstreken naar ons land stroomt. Met andere woorden, langere periodes met wind uit een noordelijke of noordoostelijke richting.

Eind februari dit jaar hebben we een dergelijke periode meegemaakt, waarbij het bij ons ongekend koud werd.

Op dit moment hebben we weer een dergelijk periode, maar dit keer veel langer en zorgt het niet voor vrieskou, maar voor heldere droge lucht en wanneer de wind iets meer richting oosten draait, warm tot heel warme lucht. Deze lucht is niet geschikt voor cloud seeding omdat er te weinig luchtvochtigheid is en daarom zie je hier momenteel ook veel minder chemtrails. Deze geo engineering is weer een ander onderwerp en we zullen daar hier niet verder op in gaan. Via de voorgaande link is er meer over te vinden.

Wanneer ditzelfde verschijnsel van oostelijke of noord oostelijke wind zich de komende winter voordoet, dan krijgen we een winter vergelijkbaar met de periode eind februari dit jaar.

De onderzoekers van Cardiff ontdekten dat hoe minder zonneactiviteit, des te meer kans er ook is op langdurige blokkades in de winter van de jetstream, hetgeen dan zorgt voor wat men noemt de mini ijstijd.

Deze blokkades van de jetstream worden veroorzaakt door permanent hoge druk gebieden in de buurt van Engeland. Soms iets ten westen, soms boven Engeland en soms iets ten oosten van Engeland zoals nu het geval is.

xxx

Het onderzoek dat door Cardiff in samenwerking met de Universiteit van Bern werd uitgevoerd zegt dat ze door de voornoemde atmosferische blokkade van de jetstream tijdens periode van lage zonneactiviteit het antwoord hebben op de vraag waarom er zich in het verleden een mini ijstijd voordeed, waarbij alles ’s winters bevroor en mensen honger leden omdat oogsten mislukten. Ook nu dreigen oogsten te mislukken door het extreem droge weer en ook nu eten de koeien op stal al het voer dat eigenlijk bedoeld is voor de winter.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl