NASA is een meester in het dingen verborgen houden voor de bevolking, maar soms is de waarheid te achterhalen door dingen te combineren.

Zoals, waarom komt NASA nu ineens met een waarschuwing dat de grootste bedreiging voor de mensheid de uitbarsting van een supervulkaan is?De mensheid staat bloot aan verschillende bedreigingen die ons als soort van de kaart kunnen vegen.

Wanneer een asteroïde de aarde zou raken, dan kunnen we, een beetje afhankelijk van de grootte en waar deze inslaat, echt wel spreken van een ramp voor de mensheid. En die gebeurtenis is helemaal niet zo onaannemelijk als men ons wil doen voorkomen, want veel van die asteroïden komen uit het niets en worden soms niet of veel te laat opgemerkt.

Zoals we schreven in een eerder artikel:

In het programma praat hij met een aantal experts van NASA die toegeven dat ze geen flauw idee hebben over wat er allemaal op ons af komt. De eerste keer dat zij gewaar werden dat er een asteroïde in de vorm van een meteoriet boven Rusland was ontploft, was toen ze dit vernamen via Twitter.

En toch weet NASA ons nu te vertellen dat er nog een grotere dreiging bestaat voor de mensheid en dat is de supervulkaan. De gevolgen van een dergelijke uitbarsting zou er volgens hen voor kunnen zorgen dat de mensheid compleet zou verdwijnen van deze aarde.

De kans dat een dergelijke uitbarsting zal voorvallen is groter dan die van een asteroïde die de aarde zal raken, stellen zijn.

Aangezien de kans van een asteroïde die de aarde raakt behoorlijk groot is, is daarom ook te stellen dat een uitbarsting van een supervulkaan bijna om de hoek staat.

Ze komen tot die conclusie omdat blijkt uit de historie van onze planeet dat supervulkaanuitbarstingen een keer zo vaak voorkomen als een asteroïde die de aarde raakt. Ze hebben hiervoor als maatstaf genomen een asteroïde met een diameter van minstens twee kilometer.

Onder een supervulkaan wordt verstaan een vulkaan die groot genoeg is om bij een uitbarsting meer dan 1000 km3 materiaal de atmosfeer in te spuwen. Dit soort hoeveelheden in de atmosfeer zouden een ramp op aarde veroorzaken die de mensheid tot de rand van uitsterven zou drijven, volgens de onderzoekers bij NASA.

De meest bekende supervulkaan op aarde en ook tevens degene waar men zich de meeste zorgen om maakt is de Yellowstone supervulkaan in Amerika. Als deze zou uitbarsten dan zou die zeker aan het criterium voldoen van een supervulkaanuitbarsting en zou er derhalve ook voor kunnen zorgen dat de mensheid wordt uitgeroeid.

Uit de historie van uitbarstingen is te concluderen dat deze supervulkaan eigenlijk nu op het punt komt waarbij het zou moeten uitbarsten. In de praktijk weet niemand of en wanneer dit zal gebeuren, want historische aanwijzingen zijn nooit een garantie voor de toekomst.

Wanneer je bovenstaande waarschuwing van NASA combineert met een bericht dat wij schreven eind vorig jaar over NASA en Yellowstone, dan ontstaat toch een bepaald beeld.

NASA houdt zich al heel lang bezig met de problematiek rondom Yellowstone en werkt nu aan een plan dat de wereld moet redden van een uitbarsting door deze gigant.

Die plannen bestaan volgens Brian Wilcox van het NASA Jet Propulsion Lab uit het boren van een tien kilometer diep gat in de vulkaan waardoor water naar binnen kan worden gepompt. Op deze manier kan dan de hitte in de vulkaan langzaam afnemen. Tegelijkertijd zou dan de vrijgekomen hitte kunnen worden gebruikt als een soort enorme energiecentrale.

Er zouden dan ook investeerders gezocht moeten worden die hier brood in zien, want de kosten van het boren van een dergelijk gat met bijbehorende acties zou ongeveer 3,5 miljard dollar moeten kosten.

Maar, zegt Wilcox erbij: “Dit alles moet heel voorzichtig gebeuren, want het kleinste foutje kan ervoor zorgen dat deze supervulkaan juist zal uitbarsten”.


Klaarblijkelijk overweegt NASA om een groot risico te nemen om deze supervulkaan te beteugelen. Waarom zouden ze iets dergelijks doen als ze er niet vrijwel zeker van zijn dat deze anders toch zal uitbarsten?

En dan komt er nu een sinistere waarschuwing die zegt dat de kans op een dergelijke uitbarsting groter is dan die van een asteroïde die de aarde raakt.

Het lijkt er zoals gewoonlijk op dat zij veel meer weten dan ons wordt verteld en als dat zo is, dan is de vraag: wat dan?

Weten zij dat de onbekende planeet Nibiru nu dichterbij komt en maken ze zich zorgen dat de enorme krachten die iets dergelijks met zich mee zal brengen, zal zorgen voor een toch al wankele supervulkaan zoals Yellowstone?

Of hebben zij andere concrete aanwijzingen waardoor zij kunnen bepalen dat het niet lang meer zal duren voordat Yellowstone meer dan 1000 kubieke kilometer as en ander puin de lucht in zal spuwen?

In dat kader is het interessant om te kijken naar een deel van een artikel dat wij schreven in januari van dit jaar:

Over de hele wereld is de seismische activiteit enorm toegenomen de afgelopen tien jaar en er schijnt in de eerste dagen van 2019 alweer een verdere escalatie plaats te vinden. 

Vulkanen die lang slapend zijn geweest, komen opeens weer tot leven en het lijkt erop dat de Yellowstone vulkaan ook tot die categorie behoord.

Enkele maanden geleden verschenen ook bij de ons het volgende soort berichten:

De reusachtige, slapende vulkaan onder het Yellowstone National Park in de Amerikaanse staat Wyoming zal waarschijnlijk veel eerder uitbarsten dan tot dusver werd aangenomen. Uit een nieuwe studie blijkt dat de grote klap niet over honderden, maar al over tientallen jaren zal plaatsvinden. Als dat gebeurt zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

Gemiddeld barst de supervulkaan onder Yellowstone om de 600.000 jaar uit. De laatste grote uitbarsting was 631.000 jaar geleden. Wetenschappers maakten zich tot voor kort geen zorgen, omdat ze dachten dat de eerste tekenen van een eventuele uitbarsting duizenden jaren van te voren zichtbaar zullen zijn. Maar het blijkt volgens de laatste metingen te gaan om enkele decennia.

De recentste uitbarsting van de vulkaan (die van 631.000 jaar geleden) begon toen een nieuwe lading magma naar één van de vulkaankamers werd geduwd. Dat proces duurde slechts enkele tientallen jaren en geen eeuwen zoals eerder werd verondersteld.

Bovenstaande bericht was enkele maanden geleden en nu verschijnen er berichten dat een enorme groot stuk van gesmolten rots (magma) met een lengte van ongeveer 750 kilometer lengte zich langzaam naar boven werkt.

Het ziet er ongeveer zo uit:

xxx

We hebben eerder al geschreven over de ongewone activiteit van de beroemde Steamboat Geyser en deze is maar liefst 30 keer tot een uitbarsting gekomen vorig jaar.

Het is min of meer een gegeven dat deze supervulkaan op een bepaald moment tot uitbarsting komt. En nu kunnen wetenschappers wel vol zelfvertrouwen verklaren dat het minstens enkele decennia zal duren voordat er een uitbarsting komt, nadat de eerste tekenen zijn waargenomen, maar eerst dachten ze dat het duizenden jaren zouden zijn en daar zaten ze ook finaal naast.

Kortom, niemand weet wanneer dit soort monsters echt zullen uitbarsten, maar waar wel iedereen het over eens is, is dat wanneer dit gebeurt, het een ramp voor de wereld zal zijn.

Een uitbarsting zou onmiddellijk een einde maken aan alle klimaatakkoorden die ooit door idioten zijn bedacht, want de wereld zou terechtkomen in wat men noemt een vulkanische winter. Het zonlicht zou worden geblokkeerd door de miljoenen kubieke meter puin en as dat de atmosfeer in wordt geslingerd. De temperaturen op aarde zouden aanzienlijk dalen, oogsten zouden mislukken en miljarden mensen zouden omkomen van de honger.

Feit is dat de afgelopen maanden de activiteit van en rond de Yellowstone supervulkaan zijn toegenomen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze morgen zal uitbarsten, maar het is wel degelijk iets om nauwlettend te blijven volgen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl