Natuurlijk wil iedereen graag positieve veranderingen zien in onze maatschappij.

En als er dan eindelijk iemand lijkt op te staan die dat beoogt, dan stemmen we daar massaal op.
Wij hebben in Nederland een merkwaardig fenomeen meegemaakt en dat is een politieke partij die als het ware vanuit het niets naar de nummer één positie schiet.

Het gaat dan uiteraard over Forum voor Democratie. Al jaren hebben wij grote twijfels over de achtergronden en ware bedoeling van deze partij en dat is niet zomaar.

Afgezien van argumenten zoals we die in eerdere artikelen naar voren hebben gebracht is er het feit dat niets of niemand FvD heeft tegengewerkt. Alles verliep als een geoliede machine met een goed marketing concept dat volop aandacht kreeg in alle mainstream pers, van krant tot televisie.

Dit betekent simpelweg dat de machthebbers willen dat deze partij er komt en gaat groeien. Als ze dat niet zouden willen, dan zie je heel andere scenario’s.

Dan krijg je dingen zoals we zien in Denemarken waar de voormalige topbankier Mads Palsvig een partij is begonnen die het financiële stelsel echt wil aanpakken en het geld monopolie wil weghalen bij de centrale Rothschild banken.

Deze partij wordt aan alle kanten geboycot door het establishment in Denemarken en krijgt zo goed als geen aandacht in de mainstream nieuwskanalen.

Ook op andere manieren kunnen politieke partijen die tegen het bestaande script ingaan heel veel tegenstand verwachten zoals ook blijkt uit het volgende:

Ten tijde van de grote problemen in Griekenland enkele jaren geleden was er een heel “lastige” Minister van Financiën aldaar, Yanis Faroufakis.

Zijn ministerschap duurde dan ook niet al te lang:

Op 27 januari 2015 trad Varoufakis aan als minister van financiën in het kabinet-Tsipras. Op 5 juli 2015 vond een referendum plaats, waar de nee-stemmers met 61% tegen de door de geldschieters beoogde maatregelen stemden. Op 6 juli 2015 trad Varoufakis af, naar zijn eigen zeggen omdat hij geïsoleerd was geraakt met zijn harde opstelling.

Na zijn terugtreden als minister, wilde Varoufakis naar eigen zeggen dingen echt veranderen. Hij wilde niet zozeer van Europa af, maar deze wel helemaal hervormen.

Daarom startte hij een pan Europese beweging met de naam DIEM25. Dit is de visie van die club:

Europa gaat momenteel gebukt onder vijf crises: schuld, banken, armoede, lage investeringen en migratie. DiEM25 is de infrastructuur die Europese democraten van alle politieke overtuigingen zullen gebruiken om gemeenschappelijke antwoorden te ontwikkelen op deze crises. We vragen tevens om een meer fundamentele verandering: EU-instituties, oorspronkelijk ontworpen om de industrie te dienen, moeten volledig transparant worden en rekenschap afleggen aan Europese burgers. Onze visie op de lange termijn is dat Europeanen een democratische grondwet schrijven voor de EU.

Dingen zoals transparant worden en rekenschap afleggen aan de burgers zijn nu niet bepaald de kenmerken van de Nazi EU staat en de machthebbers hebben geen enkele intentie om daar ooit verandering in te brengen.

In Griekenland is DIEM25 inmiddels een politieke partij geworden onder de naam MeRa25 en daarover ontvingen wij het volgende bericht:

Help!! Met nog slechts 5 weken te gaan tot de verkiezingen wordt onze partij financieel gewurgd.

Hoewel wij, na veel vertragingen, wel een bankrekening mochten openen, heeft de bank het zo goed als onmogelijk gemaakt om donaties op onze rekening bij te boeken.

Geen enkele Griekse partij is uitgesloten van fund raising, het ontvangen van donaties, en onze advocaten zijn dan ook druk bezig om deze belachelijke beperking aan te vechten, maar dat zal de nodige tijd kosten.

Maar, zelfs als de rechtbank ons gelijk zou geven en vinden dat wij onterecht worden geblokkeerd, dan zal dat gebeuren op een tijdstip dat de verkiezingen al voorbij zijn.Bovenstaande zijn voorbeelden van wat er gebeurt als mensen ideeën hebben over partijen die echte veranderingen willen. Dingen die regelrecht tegen het bestaande script in gaan die dan door leden van de vrijmetselaarsloges (superloges) aan alle kanten worden geblokkeerd.

Net zoals met het boycotten van de waarheid, zo zullen ook mensen die echte veranderingen willen aan alle kanten worden geboycot en niet regelmatig in populaire televisieprogramma’s verschijnen. Veranderingen zijn mogelijk, maar wees op je hoede voor “valse profeten”.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl