De oorlog met Iran komt met de dag dichterbij en overal wordt erover gesproken en geschreven.

Terwijl dat alles gaande is, ziet helemaal niemand die enorme olifant in de zitkamer.

 
 
 
Dat we in interessante, maar ook heel gevaarlijke tijden leven, behoeft geen betoog. We zien om ons heen de spanningen dagelijks oplopen en het ultieme doel van de Illumanati bij dit alles is nog altijd het creëren van een wereldconflict.

Wat er nu gebeurt met Iran is zo belachelijk doorzichtig dat het een compleet wonder mag heten dat de totale mainstreamwereld ogenschijnlijk niet ziet wat er werkelijk gaande is.

Dat alles wat er nu gebeurt, onderdeel vormt van het plan. Een plan dat al voor 9/11 was bedacht door de denktank met de naam Project for the New American Century (PNAC), zoals we eerder schreven.

De neocons, een ultra rechtse vorm van conservatieven, worden volledig gedomineerd door zionisten. De neocons hebben in 2000 een blauwdruk geproduceerd voor de nieuwe eeuw en de rol die Amerika daarin zou moeten spelen. In dat document worden ook een aantal landen genoemd, voornamelijk in het Midden Oosten, waar een zogenaamde "regiem verandering" zou moeten komen. Dit alles is gepubliceerd onder de naam Project for the New American Century.

In dat document wordt ook aangegeven dat om deze blauwdruk goed te kunnen uitvoeren de wereld er klaar voor moet zijn en dat er daarom een nieuwe Pearl Harbour nodig is. Een dusdanig heftige gebeurtenis die de wereld in een zodanige shock zal brengen, dat niemand meer vragen zal stellen bij de daarop volgende agressieve Amerikaanse buitenland politiek. En toen kregen we 9/11.

Na 9/11 was de wereld er klaar voor en hebben we de landen op het lijstje van de PNAC zien sneuvelen, zoals onder andere landen als Irak en Libië.

En nu is Iran aan de beurt en weer zie je iets heel opvallends. Overal in de media wordt gesproken over de komende oorlog tussen Amerika en Iran en niemand ziet de olifant in de zitkamer.

Dit is een van oorsprong Engelse uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat alles en iedereen iets wat hen duidelijk in het gezicht staart, toch door niemand wordt gezien.

Dat is ook de strekking van de video van David Icek hieronder die zich afvraagt hoe het 's hemelsnaam mogelijk is dat niemand die olifant ziet.

xxx

En die olifant is natuurlijk Israël. Het is niet Amerika die een oorlog met Iran wil of daar voordeel uithaalt, het is natuurlijk Israël.

En toch, wanneer je alle televisieprogramma’s bekijkt en alle mainstream publicaties leest, blijft die olifant volledig verborgen voor het grote publiek.

Dat het hele PNAC volledig werd gedomineerd door Zionisten, daar wordt niet over gesproken. Dat het Israël was die 9/11 uitvoerde zodat het project van start kon gaan, ook daar wordt nergens over gesproken. Dat het de nucleaire onderzeeërs van Israël zijn die de tankers in de Golf van Oman aanvielen lees je nergens. Dat Israël de komende oorlog tegen Iran door Amerika laat uitvoeren, vind je ook nergens in mainstream land.

Dat is de olifant in de zitkamer die niemand ogenschijnlijk ziet. Of ze zien hem wel, maar hebben er teveel belang bij om dit niet te willen zien.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl