Niet langer hebben we te maken met een dronken voorzitter van de Europese Commissie in de vorm van Juncker, maar met een spijkerharde tante uit Duitsland.

Ursula von der Leyen is niet alleen geboren in Brussel, een groot Europa is haar met de paplepel ingegoten.
Er gaat een nieuwe wind waaien bij de Europese Commissie waarvan de Duitse Ursula von der Leyen sinds kort de voorzitter is.

Het werd uiteindelijk niet de liegende en bedriegende Timmerfrans en je zou bijna denken dat het eigenlijk beter zou zijn geweest dan de dame die nu aan het roer komt te staan.

xxx

Von der Leyen is de dochter van de voormalige minister-president van Nedersaksen, Ernst Albrecht (CDU) en zijn vrouw Heide Adele Stromeyer. Ze heeft vijf broers, waarvan één directeur van het mediaconcern Modern Times Group is.

Vader Albrecht was één van de eerste hooggeplaatste EU functionarissen in Brussel, waar Ursula dan ook geboren is en de eerste tijd van haar leven heeft doorgebracht.

Ernst Carl Julius Albrecht (29 June 1930 in Heidelberg[1] – 13 December 2014 in Burgdorf) was a German politician of the Christian Democratic Union and a former high-ranking European civil servant. He was one of the first European civil servants appointed in 1958 and served as Director-General of the Directorate-General for Competition from 1967 to 1970.

Het volgende is wat Ursula eerder heeft gezegd:

“Mijn doel is de Verenigde Staten van Europa, gebaseerd op het federale model zoals dat van Zwitserland, Duitsland en de Verenigde Staten”.

Inmiddels is er meer bekend geworden over wat haar concrete doelstellingen zijn en die liegen er niet om. We praten hier over een enorme uitbreiding van de Europese macht ten koste uiteraard van de soevereine lidstaten.

Ze heeft haar doelstellingen geformuleerd in een document van 24 pagina’s met de titel: “Mijn agenda voor Europa”.

Enkele van de punten uit die agenda:

Het klimaat

Het doel van Ursula is om de gehele Europese Unie in 2050 klimaatneutraal te hebben. Tijdens haar eerste 100 dagen als voorzitter zal ze met een klimaatplan komen, met daarin onder andere de eerste Europese Klimaatwet.

“Het beperken van de CO2 heeft een prijs. Iedereen en iedere sector zal hieraan mee moeten betalen”.

Er zullen speciale CO2 belastingen komen voor bedrijven van buiten de EU die hier actief zijn, zodat lokale bedrijven kunnen concurreren en ze heeft zich voorgenomen om het gedrag van zowel de burgers als de bedrijven in de EU te gaan veranderen.

Dit zogenaamde “social re-engineering” plan gaat uiteraard volledig worden betaald door de belastingbetaler.

Economie, maatschappij en belasting

Von der Leyen heeft bezworen dat ze de economische en monetaire eenheid Europa verder zal gaan uitbreiden. Zij zal komen met speciale maatregelen zoals het vormen van een Europese bankenunie en het versterken van de euro.

Ze zal de Europese economische doelen volledig in overeenstemming brengen met de beruchte Agenda 2030 van de Verenigde Naties (wereldregering).

Verder stort ze zich vol op de Europese genderstrategie, waarbij uiteraard de (witte) man het slachtoffer zal gaan worden.

Zij zal komen met verplichte quota’s voor bedrijven om andere genders (geslachten) dan mannen aan te nemen. Ook zal er een volledige “gender equal” Europese Commissie komen. Hoelang zal het duren voordat Frans Timmermans zich zal laten ombouwen tot Francien om zijn baantje te kunnen houden? 

De New York Times dacht waarschijnlijk hetzelfde en had Frans in een recent artikel al een vrouw genoemd, dus moesten ze rectificeren.

xxx

Ursula von der Leyen:

“Ik zal ervoor zorgen dat er tegen het einde van mijn mandaat volledige (gender) gelijkheid zal zijn op alle niveaus van management. Minder dan dat zal ik niet accepteren”.

Von der Leyen maakt het één van haar speerpunten dat alles en iedereen belasting gaat betalen. Ze noemt dit dan een “sleutelfundament” van onze sociale gemeenschap. Wij noemen het diefstal, maar goed.

Zo praat ze ook over een “global taxation” voor grote ondernemingen, hetgeen uiteraard een volgende stap is naar de New World Order.

Ze waarschuwde dat Europese lidstaten die dwars zullen liggen bij een totale herziening van de belastingwetgeving geen poot hebben om op te staan, omdat er clausules in de nodige verdragen zullen worden opgenomen waarin zal staan dat er besluiten op Europees niveau doorheen geramd kunnen worden met een meerderheid van stemmen binnen de Europese Commissie. Hierbij worden individuele landen volledig buitenspel gezet.

“Dit zal ons veel efficiënter maken en in staat stellen snel te handelen als dat nodig is”.

Technologie

Het zal dan ook helemaal niemand verbazen dat Von der Leyen de standaarden wil gaan opstellen voor 5G netwerken om zo “technologische soevereiniteit” te verkrijgen op belangrijke technologische gebieden.

“Wij zullen gezamenlijk de standaarden voor deze nieuwe technologie definiëren en deze zullen de norm worden voor de gehele wereld”.

Ook zal ze gedurende haar eerste 100 dagen als Voorzitter komen met een uitgewerkt plan over hoe Europa zal gaan omgaan met AI (kunstmatige intelligentie).

Er komt nieuwe digitale wetgeving voor internetplatformen om zo te komen tot wat zij noemt een “Digital Single Market”. Voor de “bescherming” van dat alles zal er een speciale Cyber Unit in het leven worden geroepen.

Ook het onderwijs ontkomt niet aan Von der Leyen, want ook daar zal ze “een verandering in de cultuur van het onderwijs” bewerkstelligen. Er komt een digitaal onderwijsplan waarin onderwijs opnieuw zal worden gedefinieerd.

Wetgevende macht

Nog is het allemaal niet genoeg voor Von der Leyen, want zij zal ervoor gaan zorgen dat de Europese wetgeving (nog meer) boven die van de nationale landen zal komen te staan. Ze waarschuwde dat er financiële consequenties zullen zijn voor landen die hier niet aan mee zullen werken.

De EU wetgeving zal de basis vormen voor de wetten waar de Europese burgers zich aan te houden hebben.

Immigratie

Er komt een zogenaamd nieuw Pact voor wat betreft immigratie en dat houdt in dat iedere land gedwongen wordt asiel te verschaffen aan immigranten die hierom vragen.

“Wij moeten elkaar allemaal helpen en bijdragen”.

Voor “onze veiligheid” zullen Europese Officieren van Justitie meer macht en autoriteit krijgen om zo terrorisme dat zich uitstrekt over meerdere landen te kunnen onderzoeken en te vervolgen.

Europees leger

Zoals wellicht bekend is Von der Leyen als voormalig Duitse Minister van Defensie een groot voorstander van een Europees leger en wil zij de komende vijf jaar grote stappen zetten in die richting.

Omdat het nogal gevoelig ligt, noemt ze het even iets anders: Een Europese Defensie Unie. Ze wil dan ook meer macht om straks dit leger in te kunnen zetten, zonder dat individuele landen dit tegen kunnen houden.

“Ik geloof dat Europa een sterker en meer verenigde stem in de wereld nodig heeft. Wij hebben een uitgebreide en geïntegreerde benadering nodig voor onze veiligheid. Om een wereldleider te kunnen worden, moet de EU snel kunnen handelen”.

De bevolking hier slaapt rustig verder en ziet niet dat we met Von der Leyen aan het roer ons laatste stukje soevereiniteit met daarbij onze eeuwenoude culturele eigenschappen, als land zullen kwijtraken en een District zullen worden in de superstaat die Europa heet en een bouwblok vormt voor de New World Order. Heil Ursula en heil de EU Superstaat. Wegwezen!

Lieve lezers verspreid dit/ons nieuws op alle nog mogelijke manieren. Het is van levensbelang voor ons allemaal!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl