Wanneer je de artikelen op deze website de afgelopen zes tot zeven jaar hebt gevolgd zie je dat wat eerder werd geschreven stap voor stap uitkomt.

Nu is er via een Amerikaans WOB (wet op openbaar bestuur) verzoek een video beschikbaar gekomen van het Pentagon die je de koude rillingen over je rug doen lopen.Het gaat snel nu, heel snel en voordat we het weten worden we gedwongen te leven in de geplande megasteden van de toekomst.

We hebben natuurlijk al talloze artikelen geschreven over Agenda21 en ook de 2030Agenda. In het kort is het een heel vernuftig plan waarbij de mens steeds meer als een belasting voor de planeet wordt aangemerkt en het daarom noodzakelijk is dat er allerlei maatregelen genomen dienen te worden waardoor de aarde "gespaard" blijft.

Eén van die vele maatregelen is dat de mens de natuur niet langer mag verzieken en dat er daarom zoveel mogelijk beschermde gebieden moeten komen die straks alleen  voor de dieren, sorry de elite, beschikbaar zullen zijn en de mens in steeds kleinere woonruimtes moet gaan wonen in de geplande megasteden van de toekomst.

Zes jaar geleden schreven we al het volgende:

Een afdeling van MIT, Massachusetts Institute of Technology, heet “Media Lab's Changing Places group” en houdt zich ondermeer bezig met de ontwikkeling en planning van toekomstige steden.

De verantwoordelijke directeur van die Group, Kent Larson, heeft onlangs in een vraaggesprek openlijk toegegeven dat de door Agenda 21 gewenste "Smart Cities" en microappartementen het alternatief zijn voor totale bevolkingscontrole.

Ook gaf hij toe dat MIT een grote rol speelt in de ontwikkeling van deze zogenaamde microappartementen, “We moeten gewoon accepteren dat steden zullen groeien. Je zou misschien wel wensen dat dit niet zo was. Je zou kunnen hopen dat bevolkingscontrole het tempo waarmee deze steden zullen uitdijen, zal beperken. Maar, voorlopig zullen we maar beginnen met de huidige situatie”.

Wat Larson met deze woorden impliceert is dat bevolkingscontrole iets is waarop gehoopt moet worden, maar wat uiteindelijk beschouwd dient te worden als onrealistisch. De beste optie volgens Larson is dan ook de ontwikkeling van compacte mega grote steden zoals wordt aangegeven in doelstellingen van Agenda 21 van de Verenigde Naties.

Het uiteindelijke perspectief is dan ook om grote steden te transformeren naar mega afmetingen waarbij zoveel mogelijk mensen op één hoop bij elkaar worden geplaatst. Hierdoor is het nodig om over te schakelen naar het bouwen van microappartementen, zodat een situatie ontstaat die vergelijkbaar is met die van een legbatterij voor kippen.

“Wij werken met internationale ontwikkelaars om van een conventionele benadering van bouwen om te schakelen naar dit soort units. We zullen grote display schermen integreren in schuifdeuren, zodat je geen muur nodig hebt voor een groot LCD scherm. Het wordt ingebouwd in deze beweegbare elementen. De grote stukken bestaan uit een bed, tafel, multifunctionele bank en grote schuifdeuren. Er zijn kleine tafels die omhoog komen. We hebben een kleine badkamer ontworpen waarbij elementen kunnen worden verplaatst. De gootsteen bijvoorbeeld kan bereikt worden boven de wc.

Dat zijn de dingen waar we in de toekomst naar uit mogen kijken. Wat Larson in feite suggereert is dat ze nodig zijn doordat de bevolking zich zo nodig in grote mate moet vermenigvuldigen.

Wat Larson verder ook nog zegt is dat de burgemeester van New York, Bloomberg, een fervent voorstander is van de Agenda 21 megasteden zoals die door MIT worden ontwikkeld.

Nu gaan we terug naar vandaag waar The Intercept de hand heeft weten te leggen op een trainingsvideo van het Pentagon via een Amerikaans WOB verzoek.

Het is een vijf minuten durende video, maar wel één die duidelijk laat zien hoe overheden denken en plannen en hoe dit naadloos aansluit op het bovenstaande.

Het is een video die er vanuit gaat dat rond 2030 de echt grote problemen zullen beginnen, waarbij de megasteden volgens het Pentagon de kern van het probleem zullen vormen.

Dat het leger tegen die tijd nog hoofdzakelijk oorlog zal voeren op een manier die men noemt “urban warfare”; oorlogen in de steden, gericht tegen de burgers van die steden. Daarover wilde David Crowley een documentaire film maken en voordat deze af was hebben hij en zijn gezin dat met de dood moeten bekopen, althans dat is het verhaal.

Ze voorspellen in die video dat die megasteden broeihaarden zullen worden van ongecontroleerde criminaliteit en waar, gebruik makend van allerlei moderne technieken, een soort criminele schaduwstaten zullen ontstaan binnen de nationale staat.

Uit de onderstaande video blijkt duidelijk dat de overheden moeilijkheden, onrust en opstanden verwachten in grote steden en dat ze nu voorbereidingen treffen om het leger gereed te maken voor de “strijd tegen criminelen” binnen die grote steden.

SAillant detail in de video van het Pentagon, die overigens wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden, is dat ze bij die oorlogsvoering in de megasteden de uitdrukking gebruiken "drain the swamp". Dezelfde uitdrukking die door Trump veelvuldig werd gebruikt tijdens zijn vorige verkiezingscampagne en die misschien wel een heel andere betekenis had/heeft dan men destijds dacht.

Waar we naartoe gaan is iets waar we al heel lang over schrijven en dat is uiteindelijk Martial Law. Een soort permanente noodtoestand waarbij alle ongewillige elementen zullen worden opgespoord en afgevoerd naar speciale (vernietigings) FEMA kampen.

"Met het bovenstaande in het achterhoofd is het aardig beangstigend om te weten dat er 800 gevangenissen/kampen zijn in Amerika die volledig operationeel zijn en klaar staan om gevangenen te kunnen ontvangen. Ze zijn volledig bemand, maar… ze zijn allemaal leeg. En al deze instellingen staan onder controle van FEMA".

Wanneer je onderstaande video bekijkt zal toch hopelijk ook het kwartje vallen bij de laatste twijfelaars die nog steeds in de waan verkeren dat een overheid er is voor hun welzijn en niet een instrument is om de elite te beschermen en hun agenda te dienen.

Kijk naar de gebeurtenissen de laatste 20 jaar. Het systematisch verlies van alle vrijheden van burgers, de zo goed als permanente observatie van burgers bij alles wat ze doen, het toenemend extremisme, de toenemende onrust, de niet aflatende schietpartijen, de militaire oefeningen. En dan in Amerika nog het militariseren van de politie, het distribueren van militair materieel naar lokale politiekorpsen, de enorme groei van overheidsdatabases met alle mogelijke (misbruik van) informatie over burgers.

Het is het systematisch voorbereiden op de komende Martial Law, gevolgd door een maatschappij die één op één kan worden vergeleken met de Hunger Games.

En wie denkt dat dit soort dingen alleen in Amerika zullen gebeuren, komt bedrogen, want ook in ons land wordt in de achtergrond al druk aan dit soort scenario's gewerkt.

Welkom in de toekomst.

“Megacities: Urban Future, the Emerging Complexity,” a video created by the Army and used at the Pentagon’s Joint Special Operations University.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl