Er was een tijd dat ouders konden bepalen wat goed was voor hun kind, maar dat wordt steeds meer verleden tijd.

Stap voor stap wordt die controle weggehaald bij ouders en zal de staat in toenemende mate bepalen hoe het kind wordt opgevoed en gezond blijft.
Het is nooit één bepaald ding op zich. Het is altijd een complexe combinatie van factoren die, wanneer je ze op een rij zet, een angstaanjagend beeld laten zien.

Het is natuurlijk niet voor niets dat de complete mainstream media over elkaar heen buitelen om te berichten over Taylor Bland en Joshua MCAdams, de ouders uit Amerika die uit de ouderlijke macht zijn ontzet omdat ze weigerden hun vierjarig kind chemotherapie te laten ondergaan.

Twee Amerikaanse ouders zijn het gezag over hun vierjarige zoontje kwijtgeraakt. Het jongetje heeft kanker en is toevertrouwd aan zijn oma, nadat zijn ouders weigerden hem chemotherapie te geven. In plaats daarvan ‘behandelden’ ze hem zelf met onder meer kruiden, cannabis en extra zuurstof.

Het zoontje van Taylor Bland en Joshua McAdams, dat in de media niet bij naam wordt genoemd, was niet verschenen op een behandelingsafspraak. Het jochie uit Florida was door zijn ouders meegenomen naar de staat Kentucky. Ondertussen werden zij in hun thuisstaat uit het ouderlijk gezag ontheven. Hij verblijft nu bij zijn oma, aldus BBC News.

De jongen kan volgens experts volledig herstellen, mits hij chemotherapie krijgt. Volgens de rechter is het overdragen van de jongen aan zijn oma, waar hij nu verblijft, de enige manier om zijn leven te redden.


Niet alleen zijn Taylor en Joshua uit de ouderlijke macht ontzet, als ze hun kind terug willen dan moeten ze eerst een psychiatrisch onderzoek ondergaan dat moet vaststellen of ze goed genoeg worden bevonden om hun eigen kind terug te krijgen.We hebben twee jaar geleden ook een dergelijke zaak gehad in Nederland, waarbij de vader chemotherapie wilde voor hun twaalfjarige zoon en de moeder niet. De rechter in dit geval oordeelde dat het kind oud genoeg was om dit zelf te mogen beslissen, maar voor vierjarigen gaat dit uiteraard niet op. Ook in Nederland kun je uit de ouderlijke macht worden ontzet als je een mainstream behandeling weigert voor je kind waarvan de arts vindt dat dit de enige redding van je kind zou zijn.

Wat chemo werkelijk doet met een kind en ook volwassenen staat uitgebreid beschreven op deze site.

xxx

Tegelijkertijd met dit verhaal verschijnt er een uitgebreid artikel in het AD over hoe er meer “opvoedhulp” gaat komen voor ouders om zo “stress bij kinderen” te verminderen.

Jeugdartsen en -verpleegkundigen gaan ouders meer ondersteunen bij de opvoeding. Zij spelen een cruciale rol bij het welbevinden van de kinderen. ,,Ouders die zelf veel stress hebben, staan minder open voor hun kinderen. Als het goed met ouders gaat, gaat het ook beter met de kinderen”, stelt Sachse.

Volgens de jeugdartsen kunnen ook gemeenten bijdragen om de groeiende stress bij kinderen terug te dringen. In sommige gemeenten krijgen ouders al extra ondersteuning.


De werkelijke reden dat ouders “hulp bij het opvoeden” gaan krijgen heeft alles te maken met de staat die de controle wil over het grootbrengen van het kind.

Een essentieel onderdeel daarvan vormt de vaccinatie van kinderen. Naarmate de tijd verstrijkt en er meer en meer ouders zijn die absoluut niet willen dat hun kind wordt gevaccineerd, zullen er rechtszaken komen, waarbij rechters op dezelfde manier zullen oordelen als in bovenstaande zaak.

Rechters zullen stellen dat het wetenschappelijk is bewezen dat vaccinaties werken en veilig zijn en dat ouders de plicht hebben om goed voor hun kind te zorgen en dat wanneer ze de door de overheid opgelegde medische richtlijnen niet volgen, ze het niet langer de ouderlijke macht over het kind kunnen houden.

Het is een geniepig stap voor stap proces, waarbij rechtbanken in eerste instantie het werk moeten doen en overheden dan die uitspraken van rechtbanken weer kunnen gebruiken om hun opvoedagenda erdoor te drukken.

Natuurlijk vormt ook dit weer onderdeel van een grotere agenda, de agenda waarbij het traditionele gezin moet worden vernietigd en kinderen beschouwd dienen te worden als “eigendom” van de gemeenschap.

Uit alle mainstream mediaberichten zal steeds vaker duidelijk worden dat ouders niet in staat zijn om zelfstandig hun kinderen naar behoren op te voeden en daarnaast is het standpunt dat kinderen eigendom zijn van hun ouders allang achterhaald in de geplande New World Order.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl