Van Zuid Amerika tot Azië, het Midden Oosten tot Europa, overal breken onlusten en oproer uit.

Berust dit allemaal op toeval of weten wij als mensheid diep van binnen wat ons te wachten staat en zijn we daarom onrustig?Het maakt allemaal niet uit wat je wel of niet gelooft, maar feit is dat het op dit moment in onze menselijke geschiedenis heel onrustig is op de wereld. En dat niet alleen in een bepaald gebied, maar echt wereldwijd.

Het zijn niet altijd burgeroorlogen, maar wel oproer en protesten en dat allemaal tegelijk. Alsof mensen met onzichtbare draadjes met elkaar verbonden zijn en zich diep van binnen ergens zorgen over maken. Aangezien ze dit niet verder kunnen benoemen is een andere uitlaatklep al snel gevonden.

Natuurlijk zit ergens diep in ons nog steeds onze collectieve geschiedenis als mensheid opgeslagen en misschien weten we daardoor onbewust wat er gaat komen en er is daarom allemaal oproer.

Kijk alleen maar naar ons land. We hebben een volkomen dolgedraaide overheid die van gekkigheid niet meer weet welke klimaatmaatregelen ze nu weer moeten nemen om de planeet te redden, met als gevolg dat grote delen van de bevolking zo langzamerhand in opstand komen. Na de massale boerenprotesten hebben we nu de bouwers en daar bovenop nog de leraren die dan toevallig geen klimaatgrieven hebben, maar wel doodongelukkig zijn.

Het is niet alleen ons land. We zien al maandenlang de opstand in Hong Kong. Onlangs is daar Libanon bijgekomen en nadat in Chili het prijskaartje van de bus omhoog ging was dat daar de druppel die de emmer deed overlopen en de bevolking massaal de straat op stuurde. 

Verder was het raak in Indonesië waar de bevolking hevig protesteerde tegen een nieuwe wet die seks buiten het huwelijk strafbaar wil stellen. In Peru braken onlusten uit, evenals in Haïti. Verder ook in Irak en Israël in verband met het geweld tegen Israëlische Arabieren.

De Franse hesjes zijn misschien wat naar de achtergrond verdwenen, maar ze zijn er nog steeds en ook de Franse boeren protesteren volop. Daarnaast zie je gewoon dat de wereld toenemend richting confrontatie afglijdt en dat het een kwestie van tijd is voordat er ergens echt de vlam in de pan slaat.

Waar wij denken dat het misschien iets te maken heeft met het onderbewustzijn en collectieve herinneringen aan een verleden, zo zegt Nancy Lieder dat steeds meer mensen onbewust contact zoeken met buitenaardsen. Zij noemt dit The Call en dat kan zelfs een proces zijn volledig op telepathisch niveau zonder dat iemand zich hier volledig van bewust is.

The Call is een soort kreet om informatie richting buitenaardsen omdat mensen voelen dat er dingen gebeuren die niet verklaard worden door de politici en regeringsleiders. Ze zien dat het weer verandert, de aardveranderingen heftiger worden, de aardbevingen en vulkaanuitbarstingen alsmaar toenemen. Ze zien onverklaarbare droogtes en overstromingen, dat de zon niet meer op komt of ondergaat waar dit vroeger het geval was en zien steeds meer profetieën uitkomen.

De regeringsleiders houden de kaken stijf op elkaar en vertellen het volk niets over de komende nadering van de planeet Nibiru en de poleshift. 

De reden dat de politieke elite de mond dicht houdt heeft uiteraard ook alles te maken met dat ze zelf volop voorbereidingen aan het treffen zijn en aangezien de corruptie hoogtij viert deinzen ze er ook niet voor terug om daar publieke middelen voor te gebruiken.

En als het nu al onrustig is, dan kan je je voorstellen wat er gaat gebeuren als het volk eenmaal ontdekt dat ze voor wat betreft Nibiru systematisch zijn voorgelogen. Maar, omdat ze op dit moment die woede nog niet op politici kunnen richten omdat de planeet officieel nog niet bestaat en het volk dit desondanks (onbewust) toch weet via onder andere telepathische contacten met buitenaardsen, zie je overal ter wereld die woedeuitbarstingen. 

Dat is de theorie van Nancy en zij zegt verder dat als de planeet eenmaal aan het grote publiek bekend is gemaakt, zij zullen eisen dat ze beschermd worden door de overheid en dat deze ook voor dingen zoals voedsel zal zorgen. Dat zal ook gelijk het moment zijn dat de (politieke) elite wegvlucht richting hun schuilplaatsen en het leger en dergelijke zal gaan inzetten om de afgekondigde Martial Law te handhaven.

Heeft Nancy Lieder gelijk met haar theorie en voelen mensen onbewust of via contact met buitenaardsen dat er heftige dingen staan te gebeuren en is dat de reden voor de steeds verder toenemende onlusten wereldwijd?

Of is er een andere verklaring?

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl