De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag kan wereldoorlogen veroorzaken door de conclusies die zij trekt.

Uit verklaringen van haar eigen inspecteurs blijkt nu dat ze hebben gelogen over de werkelijke daders van de chemische aanval vorig jaar in Douma (Syrië), dit onder druk van Amerika.


Vorig jaar april werd de wereld opgeschrikt door een chemische aanval op de burgerbevolking van de stad Douma in Syrië en onmiddellijk werd uiteraard "de wrede dictator" president Assad aangewezen als dader:

De Amerikaanse president Donald Trump en de Europese Unie wijzen de Syrische leider Bashar al-Assad aan als dader. Assad, die wordt gesteund door Rusland, ontkent iedere verantwoordelijkheid voor het drama dat tientallen mensenlevens eiste. 

Verschillende organisaties die zich inzetten voor humanitaire hulp en de mensenrechten, waaronder de burgerhulpverleningsorganisatie Witte Helmen, sloegen zaterdagavond alarm. Inwoners van de belegerde stad, onder wie veel kinderen, kwamen naar het zwaar onderbezette ziekenhuis met verschijnselen van vergiftiging. Douma ligt in het district Oost-Ghouta, net buiten de hoofdstad Damascus. De slachtoffers schuimbekten en zagen blauw, wat duidt op zuurstofgebrek. Sommigen hadden vernauwde pupillen, wat kan wijzen op blootstelling aan zenuwgas. Volgens sommige berichten zou het om sarin gaan. Veel hulpverleners merkten een chloorlucht op, wat kan duiden op het gebruik van chloorgas.

Dergelijke voorvallen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben zoals complete oorlogen, worden altijd onderzocht door het "onafhankelijke" OPCW in Den Haag, het instituut dat in 2013 zelfs de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen.

Voor iedereen die een beetje het Syrië verhaal volgt/-de was het een vreemde gebeurtenis, want Assad had de strijd om Douma al gewonnen, dus waarom zou hij een gifgasaanval inzetten tegen de eigen bevolking, waardoor hij zeker wist dat er vergeldingsaanvallen vanuit het westen zouden volgen? Hetgeen dan ook prompt gebeurde door luchtaanvallen van Engeland, Frankrijk en Amerika.

Begin dit jaar kwam de OPCW tot de conclusie dat er chemische wapens waren gebruikt in Douma:

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het gifgas chlorine is gebruikt tijdens de aanval op het Syrische stadje Douma, in april vorig jaar.

Dit staat in een rapport dat organisatie heeft ingediend bij de VN Veiligheidsraad. Het betreft de aanval in april 2018 door de Syrische overheid op de Syrische opstandelingen, die tot dan toe de controle uitoefende over Douma, ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In het rapport staat niet welke van de strijdende partijen het gifgas heeft ingezet. Al eerder claimden diverse partijen dat de troepen van president Assad gifgas gebruikten tijdens de aanval, die volgens hulpverleners aan veertig mensen het leven kostte.


De conclusie van het 106 pagina grote verslag in maart dit jaar was dat er chloor was gebruikt, afkomstig uit een tweetal cilindervormige containers die vanuit de lucht naar beneden waren gegooid. Aangezien dit alleen door Assad gedaan kan zijn, omdat de rebellen niet over een luchtmacht beschikken, was hiermee Assad impliciet schuldig verklaard, ook al werd dat niet exact zo gezegd in het rapport.

Echter, een groep onafhankelijke onderzoekers bestaande uit wetenschappers en ingenieurs van de Working Group on Syria, Propaganda and Media (WGSPM), kwam in mei dit jaar tot een heel andere conclusie, gebaseerd op een tussenrapport zoals dat door datzelfde OPCW was vrijgegeven:

“The dimensions, characteristics and appearance of the cylinders, and the surrounding scene of the incidents, were inconsistent with what would have been expected in the case of either cylinder being delivered from an aircraft. In each case the alternative hypothesis produced the only plausible explanation for observations at the scene.” This “alternative hypothesis” is that the cylinders were put there manually.

Wie het complete verhaal wil lezen kan dat hier doen, maar waar het kort door de bocht op neer komt is dat hier sprake is van een in elkaar gedraaid scenario (wat wij ook al schreven in april vorig jaar en wat aan het einde van dit artikel te vinden is), waarbij Assad de schuld moest krijgen en er helemaal geen gascontainers met chloor vanuit de lucht naar beneden zijn gegooid, maar daar handmatig zijn neergelegd zonder dat er verder sprake is van slachtoffers.

Dit betekent dan weer dat de OPCW willens en wetens cruciale informatie in haar eindverslaggeving weg laat zodat iedereen nog steeds denkt dat die containers vanuit de lucht naar beneden zijn gegooid, hetgeen niet zo is.

Maar, het wordt nog veel erger voor de OPCW, want via onderzoeksjournalist Jonathan Steele komen nu inspecteurs van het OPCW naar voren als klokkenluiders en doen een boekje open over de werkelijke gang van zaken bij dit instituut.

xxx

Van de acht inspecteurs die namens het OPCW betrokken waren, hebben er zich nu twee tegen het OPCW gekeerd en het door haar gepubliceerde rapport. De eerste, Ian Henderson, is betrokken bij de bovengenoemde conclusies van het WGSPM en nu is er een tweede via onderzoeksjournalist John Steele. Deze gaat voorlopig even onder het pseudoniem Alex, maar heeft al aangegeven bereid te zijn om te getuigen.

Deze inspecteur kwam tot de volgende conclusie, hetgeen uiteraard ook niet in het verslag staat van het OPCW:

The inspector did, however, have the analysis from the samples of blood, hair, and other biological data from eleven alleged victims who had gone from Douma to Turkey. In no case did the samples reveal any relevant chemicals. On this basis he wrote in his report that the signs and symptoms of victims were not consistent with poisoning from chlorine. Instead of an attack producing multiple fatalities there had been “a non chemical-related event”, it said.

Om een lang verhaal kort te maken, er heeft nooit een chemische aanval plaatsgevonden. De reden dat de inspecteurs zwaar de pest in hebben en nu uit de school klappen is omdat Amerika het OPCW dicteert wat het moet gaan concluderen.

xxx

Bovenstaand is wereldschokkend nieuws en zou op iedere voorpagina van ieder mainstream media kanaal horen te staan, maar dat gebeurt uiteraard niet. Dit wordt tot op dit moment mainstream nergens gepubliceerd en dus is het aan de alternatieve media om te zorgen dat onze Tweede Kamerleden niet kunnen zeggen dat ze niet geïnformeerd zijn. Misschien zijn er lezers die ervoor kunnen zorgen dat deze informatie overal terechtkomt waar het hoort.

En wat gebeurde er dan wel in Douma? Precies datgene wat wij in april 2018 schreven en wat hierna volgt:

Omdat niemand wilde kijken naar de argumenten/bewijzen van Syrië en Rusland over dat er geen chemische aanval in Syrië heeft plaatsgevonden, brachten ze tenslotte dan maar de getuigen naar Den Haag. Er wordt door de westerse landen simpelweg niet gekeken naar het bewijsmateriaal dat wordt aangeboden en in plaats daarvan gaan ze vrolijk verder met liegen en demoniseren.

In de absoluut krankzinnige wereld waarin wij leven zijn gelukkig ook nog een aantal positieve zaken te ontdekken.

Die zijn gelegen in het feit dat westerse overheden op een zodanig stompzinnige manier liegen, dat er met de dag meer mensen zijn die dit toch beginnen te doorzien. En dat is eigenlijk het enige wat nodig is, want er zal een keerpunt komen, waarbij ook het meest slapende deel van de bevolking toch eindelijk wakker zal worden.

Laat in de middag vond donderdag een persconferentie plaats in Den Haag, waar door Rusland uit de doeken werd gedaan waarom de chemische aanval in Douma niets anders was dan een soort Netflix productie van de Witte Helmen, een onderdeel van Al Nusra (Al Qaida) en mede gefinancierd door ons land.

Dat wil niet zeggen dat er misschien geen doden zijn gevallen, doden waarop inderdaad sporen van een chemisch middel kunnen worden aangetroffen.

Zoals ook aangegeven door de Duitse ZDF verslaggever Uli Gack, waarover wij eerder schreven:

Wie hij ook aansprak iedereen verwees het verhaal van een chemische aanval onmiddellijk naar de prullenbak. Er worden door getuigen ook verhalen verteld dat de rebellen mensen door middel van chloor hebben gedood, dit vervolgens hebben gefilmd en toen hebben geroepen dat zij slachtoffers waren van een chemische aanval door Assad. Dit laatste is dan ook weer in overeenstemming met het verhaal zoals dat wordt verteld door Syrian girl, waarover wij eerder schreven. 

Ondanks dat het Westen op heterdaad is betrapt, blijven ze halsstarrig volhouden dat er wel degelijk een gifgasaanval is geweest in Syrië waarvan zij beweren dat deze uitgevoerd zou zijn door Assad.

Zoals een stuk propaganda bij de NOS waar ze een Britse ex militair uitgebreid aan het woord laten, iemand die helemaal niet in Douma is geweest en absoluut niet kan beoordelen wat er is gebeurd.

Deze voormalige legerofficier heet Hamish de Bretton-Gorden en zal voor de NOS wel even duiden wat er aan de hand is:

Volgens hem zit de Syrische regime achter de aanval. "Wat er in Douma is gebeurd lijkt heel erg op wat we bij eerdere aanvallen hebben gezien. Dit is echt een stempel van het Syrische regime. Het bewijst stapelt zich steeds verder op. De OPCW zal dat hopelijk straks ook bevestigen."

De Bretton-Gordon spreekt van een propaganda-oorlog. "De Russen verspreiden een stortvloed aan desinformatie. Daar zijn ze goed in. Dat hebben we ook gezien bij de recente aanval op oud-spion Sergej Skripal.

Volgens hem laat deze persconferentie alleen maar zien hoe schuldig de Syriërs en Russen zelf zijn. "Ze doen er alles aan om mensen uit balans te brengen. Ze proberen bewijs te vernietigen. Ik denk dat er maar één uitleg mogelijk is, namelijk dat het Syrische regime schuldig is aan deze aanval."

En daar moet de Nederlandse bevolking het mee doen. Dit soort idioterie wordt rond rondgebazuind door een organisatie waar wij met z'n allen voor betalen. Het is een schande dat dit volk nog accepteert dat een club zoals de NOS nog steeds actief is.

Degene die met bewijs komen worden grotendeels genegeerd. Degenen die er niet geweest zijn en DUS geen flauw benul (kunnen) hebben wat er werkelijk is gebeurd, krijgen volop de ruimte om de bevolking te hersenspoelen.

De journalisten van de Telegraaf hebben opdracht gekregen om niets te publiceren over de Russische persconferentie, anderen doen een halfslachtig plichtmatig verslag met allerlei argumenten waaruit zou moeten blijken dat de aanval wel degelijk is uitgevoerd door Assad en met het woord getuigen immer tussen aanhalingstekens.

Het zou zo simpel geweest zijn. Kijk naar de beelden van de Witte Helmen en de “slachtoffers” die daarin voorkomen. Kijk dan naar de mensen in de getuigenbank zoals de kleine Hassan Diab, die vertellen wat er werkelijk gebeurde.

Kijk nog even naar het volgende stukje uit een eerder artikel. Iedereen kan zien dat het slachtoffer in de Netflix aflevering van de Witte Helmen, dezelfde is als Hassan.

De beelden die de Witte Helmen maakten van de zogenaamd door Assad uitgevoerde chemische aanval gingen de wereld rond.

Zoals de volgende foto die verscheen in de Irish Times: 

xxx

En de volgende die onder andere verscheen bij CNN:

xxx

In werkelijkheid was het helemaal geen slachtoffer, maar de 11-jarige Hassan Diab die het ziekenhuis werd binnengelokt, zoals overal ter wereld door de elite kinderen worden misbruikt voor hun agenda, waar men vervolgens water over hem heen gooide en paaide met wat eten en een koekje om mee te spelen.

Het hoofd van de Russische afvaardiging, Alexander Shulgin, merkte op dat de landen die de vergeldingsaanval hebben uitgevoerd op Syrië, volledig ontbraken. Volgens Shulgin was dit omdat ze bang waren om de kleine Hassan in de ogen te kijken.

Hij vertelde eveneens dat de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de OPCW alle mogelijke moeite had gedaan om hun bondgenoten ervan te overtuigen niet deel te nemen aan de Russische persconferentie.

Waar het dan kort door de bocht op neer komt is dat Amerika(Israël) ons land en de andere bondgenoten verbiedt om eerlijk en oprecht verslag te doen van de gebeurtenissen in Den Haag, zodat de bevolking in zalige onwetendheid het feest van de Oranjes kon vieren.

Shulgin vertelt na de persconferentie dat sinds de Cubaanse crisis in 1962 de wereld niet meer zo dichtbij de rand van de afgrond is geweest en dat het false flag aanvallen zijn zoals die nu door het Westen (Witte Helmen) in Syrië, die ook de aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.

Hij waarschuwt het Westen dat ze niet alleen gloeiend zijn betrapt, maar dat ze ook met vuur spelen.

Een ander heel interessant commentaar komt van de oud Britse ambassadeur in Syrië, Peter Ford. Hij vindt niet alleen de Russische presentatie heel overtuigend, maar vindt het heel vreemd dat de OPCW probeerde te verhinderen dat de presentatie zou plaatsvinden, voordat zij hun onderzoek hadden afgerond. Dit is zo merkwaardig omdat je zou verwachten dat juist die club alle informatie zou willen hebben die beschikbaar is, dat Peter Ford zich afvraagt hoe onpartijdig die OPCW uit Den Haag nu eigenlijk is.

En altijd is het weer Den Haag......

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl