De tekenen worden steeds groter dat het niet al te lang meer gaat duren voordat er een tweede zon duidelijk zichtbaar aan ons firmament verschijnt.

Overal zal dan de noodtoestand worden afgekondigd en landen moeten alle zeilen bijzetten om een onrustige bevolking in bedwang te houden.


De tijd na de passage van het mini zonnestesel Nibiru wordt door Nancy Lieder van Zetatalk de Aftertime genoemd. De tijd waarin de bevolking tot een veel primitiever bestaan zal worden gedwongen. 

De tijd waarin grote delen van het elektriciteitsnetwerk niet langer zullen werken en mensen die een eigen windmolen hebben of zonnepanelen zich gelukkig mogen prijzen dat ze in ieder geval nog wat elektriciteit tot hun beschikking hebben.

Ook zaken zoals benzinestations zullen niet meer werken, omdat de leidingen allemaal zijn gesprongen of verbrand en uiteraard zullen ook de mogelijkheden om brandstof te raffineren vrijwel verdwenen zijn.

xxx

Zoals we al vaker hebben geschreven gingen na begin jaren tachtig vorige eeuw de luiken naar beneden voor wat betreft informatie over de planeet Nibiru en haar metgezellen en daardoor heeft de elite ruim baan gekregen om zich voor te bereiden en hun ondergrondse schuilplaatsen in orde te maken.

Daarnaast zijn zij de huidige machthebbers en hebben de beschikking over leger en politie om straks een massa in paniek, onder controle te houden. Een grote massa waarvoor geen enkele voorziening is getroffen en die door hun leiders volledig aan hun lot zullen worden overgelaten.

Uiteraard zullen ze voor de passage van de planeet de noodtoestand afkondigen, waardoor ze bovendien nog tijdelijk kunnen beschikken over grote aantallen gedwongen arbeidskrachten.

xxx

We leven dan ook in de tijd die in de Bijbel wordt omschreven als de eindtijd, die wordt gekenmerkt door wereldwijde conflicten. Wanneer je zo de nieuwsberichten bekijkt van het afgelopen half jaar, slaat de schrik je om het hart, want er is de ene conflictsituatie na de andere.

Het zijn niet alleen de oorlogen, maar ook de onrust onder de bevolking, wat zich manifesteert in oproer en onlusten.

Echter, volgens Nancy Lieder is het goede nieuws bij dit alles dat de geplande Derde Wereldoorlog toch geen doorgang zal vinden, omdat ieder land de handen vol heeft met de interne problemen.

De wereld zal na de passage en de zogenaamde poleshift opnieuw opgebouwd dienen te worden en daarbij zullen volgens Lieder in bepaalde gebieden machtscentra ontstaan, terwijl in andere delen van de wereld men weer terugvalt op de oude systemen van stammen.

Vooral de grote steden zullen plekken worden waar de voedselschaarste het eerst en het meest heftig voelbaar wordt en dat zijn dan ook absoluut geen veilige plekken om te verblijven wanneer het zover is.

Daarnaast hebben we natuurlijk het probleem van overstromingen die zich voor zullen doen en gezien de lage posities van onze contreien is het nog maar de vraag of er delen boven water zullen blijven en als dit wel het geval is dan zal je die moeten zoeken in het oosten van Nederland of het zuiden van Limburg.

Volgens Nancy ziet de wereld er na de poleshift ongeveer als volgt uit en is te zien dat verreweg het grotste deel van West Europa is verdwenen.

xxx

In Rusland en China is men al jarenlang bezig met de komst van Nibiru en worden, voor wat betreft Rusland, zoveel mogelijk overheidsinstanties en inwoners overgeheveld naar het oosten van het land. China is vergelijkbaar bezig door het bouwen van de zogenaamde spooksteden. Grote steden weg van de kust die op dit moment nog leeg staan, maar waar de Chinezen straks heel dankbaar voor zullen zijn.


Volgens Lieder ziet het er ook niet ongunstig uit voor Duitsland en zal dit land een belangrijke rol gaan spelen als toekomstig machtscentrum. Groot Brittannië daarentegen zal zo goed als volledig worden weggespoeld door tsunami’s en de elite aldaar is van plan haar heil te zoeken in Australië.

Voor wat betreft het Midden Oosten ziet zij Turkije als de komende macht aldaar en zal het Ottomaanse rijk opnieuw tevoorschijn komen.

En voor ons ziet het er allemaal minder fraai uit. Onze leiders zijn verdwenen naar hun schuilplaatsen, het land loopt groot gevaar onder water te verdwijnen en waar het op neer komt is dat wij volledig voor onszelf moeten zorgen.

Maar, aan de andere kant biedt dat misschien ook weer nieuwe mogelijkheden en dat onze overheid letterlijk onder water verdwijnt is alleen maar toe te juichen ;)

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl