Wij weten uitzonderlijk weinig over onze eigen geschiedenis en datgene wat we dan wel "weten" betreft vaak aannames van historici die een verhaal kloppend proberen te maken.

En dat betekent dat er door een bepaalde bril wordt gekeken naar een gebeurtenis en dat is vaak niet de feitelijke waarheid.Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de wetenschap niet echt naar dingen mag kijken zoals ze dat zouden moeten doen. Dat kunnen ze niet, omdat ze altijd afhankelijk zijn van mensen die betalen voor hun werk en wie betaalt bepaalt, waardoor we meestal geen objectieve wetenschappelijke feiten voorgeschoteld krijgen, maar een verhaal dat past binnen de vastgestelde kaders (van de belanghebbenden).

Als er dan ook in 1999 een voorwerp wordt gevonden in de buurt van het Duitse Weimar waar geen enkele verklaring voor kan worden gevonden, wordt er uiteindelijk van gemaakt dat het wel een bepaalde kalender zal zijn en wat knap van die mensen dat ze dat in die tijd al konden.

We hebben het dan over de zogenaamde hemelschijf van Nebra, waarover zo meer. De schijf is een voorwerp dat is gemaakt door een beschaving die plotsklaps is verdwenen, zo rond 1.600 voor Christus, met andere woorden, 3.600 jaar geleden.

De afgelopen jaren heeft de Duitse overheid veel geld beschikbaar gesteld voor de speurtocht naar deze prehistorische beschaving. Een serie opgravingen bracht een aantal indrukwekkende vorstengraven aan het licht, die aantonen dat rond 1800 voor Christus in Midden-Duitsland inderdaad een of meer machtige rijken hebben bestaan die een centrale rol speelden in de Europese ‘bronstijdeconomie’. Uit massagraven bleek dat deze heersers meedogenloos tekeer konden gaan. Maar rond 1600 voor Christus ging de Aunjetitz-cultuur (ook bekend als de klokbekercultuur) op duistere wijze ten onder. (Deze cultuur wordt ook wel de Únětice-cultuur genoemd).

Enkele jaren geleden schreven wij een artikel over een vreemde schijf die in 1999 werd gevonden en toebehoorde aan deze cultuur. Nu schrijft een lezer het volgende (dank!):

In het kader van het artikel over de mogelijk 3600 jarige cyclus van een (onbekend) hemellichaam het volgende; De laatste keer dat dit hemellichaam effect op de aarde heeft gehad zou in 1600 voor Christus zijn geweest. Zoals bij jullie bekend is de hemelschijf van Nebra zo’n 3600 jaar geleden gemaakt, tijdens de laatste passage dus. De schijf behoorde toe aan de Unetice-cultuur die tot dan heeft bestaan. Kennelijk is er toen ook iets gebeurd. Wellicht een goed idee om hier nog een keer aandacht aan te besteden in het kader van het artikel van Pierre Lescoudron.

Dat is zeker een goed idee, want dat toont eveneens aan dat er 3.600 jaar geleden iets gebeurd is, waardoor een complete beschaving plotsklaps is verdwenen. Hierna dan ook een deel uit een eerder artikel over de hemelschijf van Nebra en het verband met de komst van Nibiru.

Ergens in Duitsland werd ongeveer 3.600 jaar geleden een object verborgen dat uniek blijkt te zijn in de menselijke geschiedenis. Dit object getuigt van een astronomische kennis die normaal gesproken niet mogelijk is voor die tijd en bovendien wordt de terugkeer van Nibiru aangekondigd.

Terug in de tijd naar het jaar 1999 in Duitsland:

In 1999 waren drie grafplunderaars aan het zoeken in een woud dichtbij Nebra, een 180 km ten zuidwesten van Berlijn, Duitsland. Ze gebruikten gigantische metaaldetectors toen ze plotseling een ongelofelijke schat vonden. Deze streek is bekend als één van de plaatsen die de oudste menselijke nederzettingen bevatte van West-Europa.

Dit maal was de buit niet gering: twee bronzen zwaarden, twee bijlen, een beitel, stukken van armbanden en een bronzen schijf met gouden versieringen. Dit laatste stuk was het meest waardevolle en de rovers beseften dit. Wat ze toen nog niet wisten is dat deze schijf één van de belangrijkste archeologische vondsten ter wereld was.

xxx

De schijf in kwestie is nu “De Nebra Sky Disk” genaamd en volgens de UNESCO, is het de oudste afbeelding van een kosmisch fenomeen in de hele wereld. De schijf is 30 cm in diameter en weegt 2,2 kg. De achtergrond is blauwgroen en versierd met gouden stukken die een maan lijken voor te stellen, de zon (of misschien zelfs een volle maan) en sterren, zelfs naar hoge waarschijnlijkheid de sterrencluster “Pleiaden”.

De schijf in kwestie is nu “De Nebra Sky Disk” genaamd en volgens de UNESCO, is het de oudste afbeelding van een kosmisch fenomeen in de hele wereld. De schijf is 30 cm in diameter en weegt 2,2 kg. De achtergrond is blauwgroen en versierd met gouden stukken die een maan lijken voor te stellen, de zon (of misschien zelfs een volle maan) en sterren, zelfs naar hoge waarschijnlijkheid de sterrencluster “Pleiaden”.

De symbolen zijn duidelijk afkomstig van het oude Europese geloof dat de zon de levensbrenger was van al het leven in Europa. De maan zou dan weer staan als symbool voor de tijd. De Pleiaden waren gebruikt door landbouwers en oude beschavingen in Mesopotamië en het Oude Griekenland als referentiepunten voor navigatie en seizoenenbepaling. Deze schijf bevat ongelooflijk veel informatie en een kennis van astronomische fenomenen. Het is een echte archeologische openbaring. De schijf zou na onderzoek geraamd zijn op 3.600 jaar oud en is authentiek.

Vele beschavingen hadden een kennis van de astronomie, maar het is opmerkelijk dat deze schijf werd gevonden in donker Europa en afkomstig is uit de Bronstijd. Van beschaving was hier nog geen sprake. De andere voorwerpen in het gebied getuigen van een primitieve samenleving, maar deze schijf is een onverklaarbare uitzondering. Deze schijf is zonder twijfel afkomstig van iemand die bijzondere intellectuele gaven had, en ver vooruit was op zijn tijd. Deze schijf stelt de wetenschappelijke wereld voor heel wat onbeantwoorde vragen en is een echt archeologisch enigma.Een schijf die dus gemaakt is in een tijd dat men absoluut nog niet dit soort astronomische kennis had, althans dat denken wij, en is gevonden op een plek waar dat eigenlijk helemaal niet mogelijk zou zijn. De eerste astronomische tekeningen van de hemel komen pas aanzienlijk veel later voor en dan in Egypte.

Onlangs verscheen er nog een interessant bericht via een museum in het Engelse Cornwall, waarin werd meegedeeld dat een aantal Duitse professoren tot de conclusie zijn gekomen dat het goud en tin dat in deze schijf is gebruikt, afkomstig is uit Cornwall.

xxx

Eén van de symbolen die we tegenkomen, is het zonneschip en dat is iets dat we specifiek in Egypte zien.

Het zonneschip is het grote schip waarmee de God Ra en zijn metgezellen door de hemel reisden en het licht naar de wereld brachten. Het is ook het schip waarin de Goden reisden van de hemel naar de aarde.

En om het helemaal bijzonder te maken, dateert deze schijf van rond 1.600 voor Christus oftewel van ongeveer 3.600 jaar geleden. En dat getal klinkt ons uiteraard heel bekend in de oren, want dat is volgens Zecharia Sitchin ongeveer de tijd voor de elliptische omloopbaan van de planeet Niburu door ons zonnestelsel.

Omdat velen verwachten dat de planeet Nibiru binnen niet al te lange tijd opnieuw zal langskomen, is het aannemelijk dat die schijf uit de periode van net voor of net na de laatste passage dateert.

Feit is dat men op het moment dat deze schijf werd gemaakt nergens ter wereld de astronomische kennis had om een dergelijke hemelse afbeelding te maken.

Frappant is ook dat de Plejaden worden afgebeeld, want volgens de gangbare geschiedenis:

De Plejaden waren al in de oudheid bekend. Zij worden rond 750 v.Chr. genoemd in de Ilias en de Odyssee van de Griekse dichter Homerus. Ook de dichter Hesiodus noemt de Plejaden in zijn werken rond 700 v.Chr.

Hoe komen de Plejaden dan in 1.600 voor Christus op die schijf terecht? En is het toeval dat door sommigen de planeet Nibiru ook wel het vlaggenschip van de Plejaden wordt genoemd?

Wat is Nibiru? Nibiru is het vierdimensionale vlaggenschip van de Galactische Federatie uit deze Melkweg. Zoals Pelegai hebben veel verschillende beschavingen vertegenwoordigers die aan boord van dit schip leven. Hoewel het een vlaggenschip van de Federatie is, is Nibiru gelijktijdig een planeet en een gevechtsster. Nibiru is meer dan driemaal de omvang van de aarde. Nibiru was oorspronkelijk een planeet die uit zijn baan gestoten was door een implosie/explosie van Sirius B. Het belandde in een baan in de Plejaden en staat nu bij sommigen bekend als een planeet van de Plejaden.

Waarschijnlijk is de schijf een overblijfsel uit de periode van voor de laatste passage van Nibiru. In de tijd dat de schijf werd gemaakt, zag men Nibiru aan de hemel.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl