Als je de mainstream media leest, dan is Iran eigenlijk helemaal niet zo’n probleem, want iedere gewapende strijd met Amerika zullen ze geheid verliezen.

Echter, waar met geen woord over wordt gerept is de nucleaire optie die Iran tot haar beschikking heeft en die de wereld kan veranderen in een puinhoop zoals we die nog nooit eerder hebben mee gemaakt.


Wat opvalt in de media is dat ze heel selectief zijn in de berichtgeving over de situatie met betrekking tot Iran.

Het is alsof er de hele dag een zitkamer in het nieuws is. Iedere televisiezender en iedere krant bericht over deze zitkamer en je kunt dan ook stellen dat die kamer even het centrum van de wereld is, want deze vormt het toneel waar besloten gaat worden hoe het verder gaat met de wereld.

Ieder detail in die kamer wordt onder de loep genomen, men kijkt vanuit iedere hoek naar die kamer op zoek naar aanwijzingen over hoe het verder zal gaan.

En toch ziet helemaal niemand die enorme olifant die prominent in het midden van die kamer staat.

xxx

Die olifant is natuurlijk Israël, want het is Israël dat een oorlog met Iran wil forceren, niet Amerika. Het gebruikt Amerika, omdat dit land tegenwoordig een soort provincie van Tel Aviv is geworden en daardoor wordt alle aandacht gericht op de provincie en haar leider met de enorm grote bek en ziet niemand die enorme olifant, of beter gezegd, iedereen doet alsof die olifant niet bestaat.

We hebben hier vorig jaar een uitgebreid artikel over geschreven met daarin ook de motivatie waarom Israël die oorlog met Iran wil, waar het vandaan komt en wie erachter zit.

De media staan nu bol over de mogelijke vergeldingsaanvallen die Amerika kan/zal uitvoeren, mocht Iran wraak willen nemen voor de moord op generaal Soleimani.

Iran heeft ondertussen een soort halfbakken raketaanval uitgevoerd op de Amerikaanse basis bij Bagdad en Amerika heeft voor nu besloten niet militair terug te slaan, maar om nog meer economische sancties in te stellen.

Echter, het is ook duidelijk dat verdere de-escalatie niet in het belang is van de Olifant in de zitkamer, want dat strooit roet in het eten van het beruchte Yinonplan. Het totaal vernietigen en opbreken van alle Arabische en Noord-Afrikaanse naties tot kleine Balkanachtige landjes die het liefst elkaar ook nog bestrijden.

Het zal misschien heel even rustig zijn, maar dan zal er weer iets gebeuren, waardoor de vlam opnieuw zal oplaaien, waarbij dan de mogelijkheid bestaat dat Iran echt terug gaat meppen.

Waar niemand over praat is het feit dat Iran beschikt over een nucleair wapen, maar dan in de vorm van een nucleair financieel massavernietigingswapen. En dat heeft dan weer alles te maken met derivaten en olie.

In 2015 schreven wij het volgende over derivaten:

Eén van de meest waarschijnlijke scenario’s waarbij banken in de problemen komen is het (gedeeltelijk) inelkaar klappen van de derivatenhandel. Deze “financiële instrumenten” worden gebruikt om te gokken met enorme bedragen en wanneer het goed gaat, wordt er veel verdiend, maar als het misgaat dan zijn de verliezen enorm. Zo hebben we onlangs gezien dat de Deutsche Bank een tikkende tijdbom is, met een blootstelling aan derivatenrisico van ongeveer 75 biljoen Dollar, een bedrag dat vijf maal groter is dan het totale Europese BBP (Bruto Binnenlands Product). Wanneer we ook Amerikaanse banken erbij betrekken dan komen we uit op bedragen van rond de 300 biljoen Dollar.

Als er ergens iets misgaat met die derivatenhandel, en het risico daarop wordt iedere dag groter, en één van de grote banken komt in de problemen dan zijn de rapen voor de rekeninghouder en spaarder gaar. Het ingelegde geld is op dat moment geen eigendom meer van de klant, maar van de bank. Natuurlijk garanderen de meeste overheden tot een bepaald bedrag, in geval de rekeninghouder zijn geld dreigt te verliezen, maar de middelen die overheden hiervoor beschikbaar hebben, zijn bij lange na niet genoeg om iedereen te compenseren in geval er een echte crisis uitbreekt. Dit geld zal verdwijnen als de bekende druppel op de gloeiende plaat.


Volgens een artikel op Zerohedge is die handel in derivaten inmiddels opgelopen tot bedragen van boven de 1.000 biljoen dollar. Er wordt zelfs gesproken over 2.500 biljoen. Even om deze bedragen in perspectief te plaatsen. Een biljoen is gelijk aan 1.000 miljard. Het totale bedrag aan derivaten zou dan ook wel eens 28 keer het totale BBP van de gehele wereld kunnen bedragen.

Veel, heel veel van die derivaten zijn gekoppeld aan olie en afgelopen vrijdag gingen de eerste twee Amerikaanse hedgefondsen al onderuit omdat zij zwaar in de oliederivaten handelden, die uiteraard weer gelinkt zijn aan de olieprijzen.

Als Teheran ooit het besluit neemt om de straat van Hormuz af te sluiten, dan verdwijnt van het ene op het andere moment 22 procent van de wereldhandel in olie. Iets dat niet zomaar even weggemoffeld kan worden en dat zal dan ook vernietigende gevolgen hebben voor de financiële wereld en dan met name de derivatenhandel.

Er zal dan een financiële crash volgen, waarbij die van Wall Street in 1929 compleet kinderspel zal lijken en waarbij de hele wereld in een financiële afgrond zal worden gestort.

En reken er niet op dat Amerika erin zal of kan slagen om die Straat van Hormuz open te houden. Zelfs sommige realistisch denkende Amerikaanse generaals geven toe dat dit in de praktijk niet mogelijk zal blijken.

Het wachten is nu op het volgende moment waarbij de Olifant in de zitkamer opdracht zal geven om een aansteker bij het kruitvat te ontsteken.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl