Het berust uiteraard niet op toeval dat de huidige paus er alles aan doet om de wereld richting Marxisme/communisme te duwen.

De New World Order is dan ook niets voor niets gebaseerd om het door Karl Marx bedachte systeem, waarbij een centrale overheid alles zal beslissen voor de rest van de wereld.De leider van de katholieke kerk is allesbehalve een paus die zich bezighoudt met kerkelijke zaken zoals je van zo iemand zou verwachten. Hij is een man die iedere gelegenheid aangrijpt om de wereld in een bepaalde richting te sturen.

Zo heeft paus en Jezuïet Bergoglio nu een uitnodiging gestuurd naar jonge economen en ondernemers wereldwijd om een conferentie bij te wonen met de titel "De economie van Franciscus". 

Uit de beschrijving wordt meer dan duidelijk dat het hier gaat om verregaande vorm van socialisme, richting communisme, waarbij uiteraard beiden zijn gebaseerd op het Marxisme. 

Voor de duidelijkheid, het maakt niet uit of je links of rechts kiest, beiden leiden naar hetzelfde:

Er zijn twee mogelijke routes naar die New World Order. De eerste is via het communisme en de tweede is via het Zionisme. Wordt het de eerste route, dan hebben we daarmee ook gelijk de vorm zoals die gehanteerd zal worden in de New World Order. Gaat het via het Zionisme, dan zal je eerst sterke zelfstandige landen krijgen (wel onder controle van Israël), waarna je via het chaos scenario (dit willen we nooit weer) ook terecht zult komen in het communistisch systeem van de nieuwe wereld.

De klimaatagenda is uiteraard deel van de eerste route, want door die klimaatagenda kunnen er ontelbare beperkingen worden opgelegd aan de bevolking. En dat gaat ver, heel ver.


Bergoglio pleit ten overstaan van de wereld voor een ander soort economie, één die leven brengt, geen dood, één die inclusief is en niet exclusief, humaan is en één die zorg heeft voor het milieu en het niet vernietigt.

In de achtergrond wordt het geheel aangestuurd door wat men noemt zijn mastermind, professor Luigino Bruni. Meer Marxistisch en radicaal dan deze man komen ze niet en hij wil dan ook belasting gaan gebruiken als een wapen om op alle fronten gelijkheid te creëren, oftewel "herverdeling van rijkdom". Hierbij zullen de (gewone) rijken keihard worden aangepakt en zullen de zo verkregen middelen worden verdeeld onder de armen. 

In een normale maatschappij heet zoiets stelen, maar de paus kan zich door dat soort triviale zaken niet laten tegenhouden in zijn plannen om de wereld te gaan hervormen. Voor de goede orde: communisme zoals dat wordt bedoeld in de New World Order en waar ogenschijnlijk geld wordt afgepakt van de rijken om verdeeld te worden onder de armen is uiteraard totale misleiding want in de nieuwe communistische wereldstaat zal (wederom en nog steeds) alle rijkdom en macht behoren bij de piepkleine satanische macht in de centrale wereldregering.

Eigenlijk is het heel grappig. De enorme ongelijkheid op deze wereld wordt niet veroorzaakt door het kapitalistische systeem, maar door de bij ons inmiddels welbekende satanische sekte via hun stelsel van centrale banken, waarmee zij iedere economie manipuleren. Een ander bekend werktuig van deze sekte is de vrijmetselarij.

Bergoglio zelf hoort ook bij die club, ook al doet hij nog zo zijn best om dit te verbergen. Ter illustratie hierover een klein deel uit een eerder artikel.

Vrijmetselaars kunnen elkaar altijd herkennen aan bepaalde symbolen en gebaren. Eén van die tekenen is wat men noemt de “hidden hand” oftewel de verborgen hand. Aan de ene kant is het een teken van herkenning en tegelijkertijd symboliseert de verborgen hand ook de achterbakse, geheime manier waarop dit soort genootschappen opereert. Verborgen voor de wereld en het gewone gepeupel.

Door de geschiedenis heen zijn ze overal te ontdekken.

Zoals op de volgende afbeelding van Salomon Rothschild, bankier van het Vaticaan en oprichter van de Oostenrijkse activiteiten van deze beruchte familie

xxx

Net zoals ook Jorge Bergoglio, zoals te zien op de volgende foto waar hij in een drukke tram zit.

xxx

Voor wie niet weet wie Jorge Bergoglio is, maakt de volgende foto misschien iets meer duidelijk.

xxx

Dat wat Bergoglio predikt is gebaseerd op de leer van een collega, Karl Marx:

Marx is namelijk één van de grondleggers van de New World Order en daardoor uiteraard één van de helden van de ongekozen technocraten van de Europese Unie.

Hij kwam ter wereld als zoon van Hirschel Mardochai die het als echte Chazaar verstandig vond om zich te bekeren tot protestantisme omdat hij daardoor verschillende voordelen genoot. De naam werd na verloop va tijd dan ook veranderd naar Marx en de jonge Karl werd later lid van één van zogenaamde Illumaticlubs, The Leage of the Just.

Voor The League of the Just schrijft zijn Communistisch Manifest, wat in feite de blauwdruk wordt voor de New World Order. In zijn werk pleit hij niet alleen voor economische en politieke veranderingen, maar ook voor morele en spirituele.

Zo is hij van mening dat het gezin afgeschaft dient te worden en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Ook is hij fel tegen iedere vorm van religie en ziet hij God als een belangrijk onderdeel van de reden voor de verdorven maatschappij en dient deze derhalve vernietigd te worden.

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl