Alsof de wereld nog niet genoeg problemen heeft, is Japan van plan om daar nog even een schepje bovenop te doen.

Jarenlang hebben ze het radioactieve koelwater van de verwoeste Fukushima kerncentrale opgeslagen, maar nu hebben ze geen ruimte meer en wordt er voor een drastische oplossing gekozen.


Een groep experts die de Japanse overheid adviseert over hoe ze miljoenen tonnen radioactief water het beste kunnen opruimen, is afgelopen vrijdag met het advies gekomen om het in de oceaan te lozen. Dit dan nog bovenop de enorme hoeveelheden besmet water die al de oceaan in zijn gelekt door fouten en nalatigheid.

Gezien de ervaringen tot nu toe zal de overheid de aanbevelingen van de experts accepteren en hebben we een milieuramp waarvan niemand de omvang kan bepalen.

Tot nu toe heeft het verantwoordelijke bedrijf, Tepco, ongeveer 1,2 miljoen aan radioactief water opgeslagen in grote tanks, maar ze hebben binnenkort geen ruimte meer en bovendien moet het terrein worden opgeruimd omdat men ook wil beginnen met het opruimen van de centrale zelf.

xxx

De groep deskundigen had ook naar andere “oplossingen” gekeken zoals het laten verdampen in de lucht of ondergrondse opslag, maar kwam toch tot de conclusie dat het dumpen in de oceaan de beste (lees: goedkoopste) oplossing is.

Dit alles komt ook nog eens op een moment dat de Olympische Spelen deze zomer in Tokio zullen worden gehouden, waarbij sommige activiteiten zullen plaatsvinden op minder dan 60 kilometer van de verwoeste kerncentrale en de daarbij behorende “seclusion zone”, het volkomen onleefbare gebied dat die status nog eeuwenlang zal houden.

In het verleden is er door Tepco keihard gelogen over dat ze eerder hadden verklaard dat alle schadelijke (radioactieve) elementen uit het water verwijderd zouden zijn. In 2018 maakten ze hiervoor hun excuses en vertelden toen dat ze binnen niet al te lange tijd geen opslagruimte meer zouden hebben voor al het vervuilde water.

Japan heeft inmiddels de volgende leugen de wereld ingestuurd en dat is dat ze alle radioactieve elementen uit het water zullen verwijderen, behalve tritium omdat dit technisch gezien niet mogelijk is. Uiteraard is er na alle eerdere leugens niemand die gelooft dat dit ook werkelijk zal gebeuren en wij wensen Japan dan ook "veel succes" in haar PR campagne om dit aan de wereld te verkopen.

xxx

De aanbeveling van de groep experts moet nog bevestigd worden door het hoofd van deze groep, professor Ichiro Yamamoti, en zal daarna worden voorgelegd aan de overheid op een latere datum. Op dit moment zit er rond de 1.2 miljoen ton in de opslagtanks en de maximale capaciteit is 1,37 miljoen ton, dus de tijd dringt.

Japan is niet zelf op het idee gekomen om het radioactief water in de oceaan te dumpen. Die aanbeveling is al in 2015 gedaan door de nieuwe wereldregering zoals we in een eerder artikel schreven:

Nu is er een onderdeel van de Verenigde Naties, het internationaal atoomagentschap IAEA, op bezoek geweest in Japan en die komen met de aanbeveling dat Tepco de mogelijkheden moet onderzoeken om de miljoenen liters radioactief water maar in de oceaan te dumpen.

In de jaren sinds de ramp zijn er miljoenen liters radioactief water al in de oceaan terechtgekomen, voornamelijk door lekkage, en heeft het al voor een enorme ramp gezorgd voor wat betreft het zeeleven in de oceaan zoals door ons beschreven in eerdere artikelen.

En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg en daarom hierna nog een deel uit een eerder artikel uit 2017.

Al jaren schrijven wij over wat misschien later wel de grootste ramp uit de menselijke geschiedenis zal blijken te zijn en dat is de ramp met de Japanse kerncentrales in Fukushima in maart 2011.

Systematisch is dit probleem door de mainstream-media genegeerd en was het weer het zoveelste aluhoedje verhaal. Ga maar lekker zwemmen in de zee bij Fukushima, vertelde de NOS ons ruim een jaar na de ramp. Volgens de autoriteiten is alles weer veilig.

Zie je wel, die aluhoedjes hebben weer schromelijk overdreven, kwam er als commentaar.

Het is nu 2017, bijna 6 jaar na de ramp, en de straling die op dit moment wordt gemeten in het gebouw van reactor nummer 2 is 530 sievert per uur. Dit is meer dan 100 keer de hoeveelheid straling die nodig is om een mens binnen een korte tijd te doden.

Wanneer een mens wordt blootgesteld aan een straling van 5 sievert gedurende een korte tijdsperiode, dan heeft deze 50 procent kans om te overleven. Een mens kan 5 sievert op jaarbasis aan, maar wanneer je binnen een periode van 60 seconden wordt blootgesteld aan 5 sievert, dan zal je vrijwel zeker doodgaan. (Redactie: Daarnaast is het ook nog eens geen prettige dood).

De gesmolten brandstofstaven die deze straling veroorzaken zijn volgens de berichten door een gat in de bodem van de ruimte waarin ze zich bevonden verdwenen en niemand weet waar ze op dit moment zijn. Dit betekent dat ze op het punt staan om in contact te komen met het grondwater of water van de oceaan, als dit al niet al gebeurd is.

Met smeltende brandstofstaven neemt ook het risico van wat men noemt nuclear fuel criticality toe. Dit betekent dat de dodelijke radioactieve elementen kunnen exploderen in de open atmosfeer. Het complete leven op het noordelijk halfrond wordt bedreigd en de mainstream media zwijgen hierover in alle toonaarden.

Fukushima is in feite de grootste vuile kernbom die de wereld kent en de nog resterende brandstofstaven kunnen ieder moment ontploffen. Zelfs op dit moment is de straling nog zo intens dat de robots die gebouwd zijn om te zoeken naar de staven slechts een paar uur kunnen werken voordat hun elektrische circuits volledig zijn doorgebrand.

Er is geen enkel scenario van wie dan ook op dit moment waarbij de rommel in Fukushima veilig kan worden geborgen. Geen enkele manier om de smeltende brandstofstaven te bergen en om weer controle te krijgen over de nucleaire reacties die nu nog steeds plaatsvinden.

Je kunt niet eens een gebouw om de hele constructie bouwen omdat de smeltende brandstofstaven al een enorm gat in de vloer hebben veroorzaakt en ze steeds verder de grond en oceaanwater in smelten.

Direct na de ramp werd een noodplan opgesteld om geheel noord oost Japan te evacueren, ongeveer 50 miljoen mensen. Een plan dat nog steeds van kracht is vanwege de enorme hoeveelheden opgeslagen radioactief afvalwater in bovengrondse tanks. Ondertussen gaat men rustig verder in Tokio met het plannen voor de Olympische Spelen van 2020 waarbij nog eens miljoenen mensen extra zich in dat dichtbevolkte gebied zullen bevinden.

Ondertussen loopt de halve wereld zich druk te maken over een niet bestaande opwarming van de aarde en het terugdringen van CO2 in de atmosfeer. Niemand heeft het over de grote vuile bom in Japan.

Volgens de klimaatprofeten is koolstofdioxide (CO2) slecht en dodelijk. Koolstofdioxide is een onmisbaar molecuul voor de ademhaling van planten en ongeveer een miljard keer minder gevaarlijk dan de Plutonium 239 die de vuile bom van Fukushima in onze atmosfeer kan brengen.

Zoals Mike Adams van Natural News zegt: Klimaatopwarming is totaal verzonnen, Fukushima is echt.

Wereldleiders maken zich druk om een niet bestaande crisis, terwijl de echte crisis door de nepjournalisten van de mainstream-media wordt doodgezwegen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl