Het is nog absoluut niet ingezonken bij het gros van de bevolking welke monumentale veranderingen zullen plaatsvinden en nooit meer weg zullen gaan in onze maatschappij.

Ik schrijf deze woorden niet voor mijn tijdgenoten. Wij zijn vervloekt. Het is nu ons lot om toe te kijken hoe de lamp van de vrijheid wordt gedoofd. Ons lot om getuige te zijn van de laatste flikkering van de vlam der vrijheid.


De bekende James Corbett heeft door de jaren heen al heel wat rake analyses gemaakt omtrent de situatie in deze wereld en ook dit keer slaat hij de spijker op de kop.

Hij schrijft onder andere het volgende:

Ik schrijf deze woorden niet voor mijn tijdgenoten. Wij zijn vervloekt. Het is nu ons lot om toe te kijken hoe de lamp van de vrijheid wordt gedoofd. Ons lot om getuige te zijn van de laatste flikkering van de vlam der vrijheid.

Nee, ik schrijf deze woorden niet voor mijn collega’s. Ik schrijf ze voor hen die nog moeten komen. De inwoners van de toekomstige dystopische wereld waarvan wij de geboorteweeën meemaken. Het restant van de eens vrije mensheid die misschien als door een wonder, al zou ik niet weten welk, een oplossing ontdekt in de vorm van een elektronische boodschap in een fles.

Ik weet dat de situatie bijna hopeloos is. Dat de kans dat deze woorden de komende “grote internetschoonmaak” zullen overleven klein zijn. Dat zelfs, al zouden deze woorden blijven bestaan, de kans dat er dan iemand deze woorden zal begrijpen, nog kleiner is. Niet omdat dan niemand nog Engels begrijpt, maar omdat je de woorden die ik nu ga schrijven niet kent: Vrijheid. Menselijkheid. Individu.

Maar goed, ik ben hier om het eind van een tijdperk vast te leggen. Dus, ik zal doorploeteren in de vage hoop dat iemand, ergens in het toekomstige duistere digitale tijdperk, ogen zal hebben om te kijken en oren om te luisteren.

De duisternis daalt neer.

Laat er geen misverstand over bestaan, wij weten dit allemaal

Wij weten wat het betekent

Als 17 miljoen Amerikanen, 10 procent van de beschikbare arbeidskrachten, in een periode van slechts drie weken worden toegevoegd aan het leger van werkelozen

Als overal ter wereld miljoenen anderen dit leger van werkelozen zullen versterken

Als moderne broodrijen zich kilometers ver uitstrekken in het centrum van de eens zo trotse Amerikaanse steden

Als de monopoliegeld schuld plotseling met 24 biljoen dollar (24.000 miljard doller) stijgt en de Sovjetisering van Amerikaanse economie door de Federal Reserve compleet is

Als de politie mensen doodschiet die geen masker dragen

Als politiedrones de quarantaine vanuit de lucht handhaven en robots de lockdown op de grond afdwingen

Als de overheid toegeeft iedere beweging van iedere burger te volgen

Als digitale paspoorten zullen bepalen wie naar buiten mag en wie binnen moet blijven

Als miljardairs ons beginnen te vertellen dat alleen hun nieuwe experimentele DNA vaccins in staat zullen zijn om ons uit deze nachtmerrie te verlossen

Als zij dreigen ons te markeren met onzichtbare inkt tatoeages om de gevaccineerde mensen te kunnen herkennen

Als zij ons vertellen dat wij niet in staat zullen zijn om dingen te kopen of te verkopen in de maatschappij totdat wij onze immuniteit kunnen bewijzen

Dit alles betekent dat de Corona World Order is begonnen.

Sommigen mensen suggereren dat de huidige crisis het einde betekent van de globalisatie of van de New World Order, zij hebben het fout.

In werkelijkheid is deze crisis de natte droom van iedere globalist en waar wij nu getuige van zijn is de geboorte van een controlematrix van een omvang die wij ons vóór deze pandemie niet hadden kunnen voorstellen.

Welkom bij de Corona World Order.

Natuurlijk zal dit door veel mensen worden ontkend, maar zij houden alleen zichzelf voor de gek. Ze zijn te bang om toe te geven dat het waar is. Velen functioneren nog onder de oude conditionering dat hen heeft geleerd dat ze “complotdenker” moeten blaten tegen iedereen die kritische vragen heeft of de motieven van autoriteiten in twijfel trekken.

Wij hebben een naam voor dat soort mensen: Schapen of soms Sheeple. De grote massa’s worden in hun verblijven vastgehouden door de herdershonden met laarzen van de politiestaat. We worden “geleid” door de politieke marionetten die fungeren als onze schaapherders. Af en toe heeft een slimme oldtimer in de kudde door wat er werkelijk gaande is en weet dat de kudde alleen maar is bedonderd door de herder, dus legt hij zich maar neer bij zijn lot. Waarom nog langer worstelen?

Nooit van zijn leven hebben de schapen erbij stil gestaan dat hun herder hen naar het slachthuis zou leiden.

Het woord sheeple toont niet alleen een domme bevolking aan, maar vooral ook een onnozele. Van nature hebben wij vertrouwen in anderen en zijn wij aardige en empathische wezens. Vredelievend en altijd klaar om samen te werken. Dat is niet iets wat ons verweten zou moeten worden. Als het niet voor de roofdieren in ons midden was, dan zouden onze tekortkomingen zelfs als deugden kunnen worden aangemerkt.

Maar, ik ben hier niet om dat allemaal te zeggen, ik ben hier om te zeggen: Stribbel tegen, worstel, vecht!!!

Jullie zijn geen radertjes in een machine ongeacht wat de schaapsherder je vertelt. Jullie zijn vrije en mooie menselijke wezens. Jullie zijn niet geboren onder het juk van een autoriteit. Jullie kunnen kiezen hoe je je leven wilt leven. Iets dat niet bepaald wordt door een bureaucraat, niet door een politierobot, niet door een immuniteitscontrolepunt of algoritme.

Jullie hebben geen toestemming nodig om iets te kopen of te verkopen, of om samen te komen, of om te zeggen wat je wilt, of om je huis uit te gaan. Jullie zijn geen asymptotische dragers van een virus waarvoor jullie misleiders je waarschuwen dat je bang moet zijn. Jullie hoeven niet te schuilen in huis of waar dan ook omdat iemand in een witte laboratoriumjas jou dat heeft verteld.

Je moet begrijpen dat er ooit een tijd was waar een overheid geen recht had om te weten waar je was, met wie je samenkwam, wat je kocht en wat je hele dag zoal uitspookte. Sterker nog, de overheid had niet eens de middelen om dat voor elkaar te krijgen.

Ik wil dat jullie weten dat er ooit een tijd was dat je gewoon je huis uit kon gaan als je daar zin in had. Dat je naar plekken kon reizen op het moment dat je dat wilde. Dat je dingen kon kopen en verkopen zoals jij dat wilde. Dat je bij je buren op bezoek kon gaan als je wilde. Dat je naar evenementen kon gaan, naar protesten of feesten.

Leven. Zoals vrije mensen horen te leven.

Oh, wat zeg ik nu? Deze woorden. Deze taal. Het klinkt jullie onbegrijpelijk in de oren nietwaar? Deze concepten bestaan niet in jullie tijd, toch?

Jullie gaan waar je wordt bevolen te gaan. Jullie blijven thuis als je wordt bevolen om thuis te blijven. Jullie houden je mond dicht als je wordt verteld te zwijgen. Jullie denken wat je wordt verteld dat je moet denken.

Ik kan jullie niets kwalijk nemen. Jullie vertrouwen anderen, zijn naïef en vredelievend. Net zoals een schaap.

Maar, ik huil bittere tranen om wat jullie zijn geworden. Ik heb mijn best gedaan om het te voorkomen. Geloof mij asjeblieft. Ik heb het echt geprobeerd.

Het kamp dat strijd voor vrijheid, wordt uitgeroeid. En ik ben daar getuige van.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl