Terwijl alle aandacht wordt opgeslokt door het wereldwijde viruscircus, gebeuren er ook andere belangrijke dingen.

Zoals de temperatuur op aarde die de op één na snelste daling in temperatuur gedurende een periode van twee maanden ooit meemaakt op dit moment.


Een groot voordeel van het niet vliegen is uiteraard dat je ook niet of nauwelijks chemtrails in de lucht ziet. De luchten zijn voor het grootste deel weer zoals ze horen ze zijn (al zien we de laatste paar dagen toch weer wat strepen en bijbehorende sluierige wolken) en hoewel dit niet prettig is voor onze vakanties en dergelijke valt er iets opzienbarends waar te nemen.

Tegenwoordig wordt er open en bloot gesproken over chemtrails en dat deze ingezet worden om het zonlicht te blokkeren, waardoor de aarde minder snel zou afkoelen.

Echter, wat blijkt, chemtrails hebben een averechts effect en zorgen juist voor opwarming van de aarde.

Reeds jaren maken we ons zorgen om al die verkeersvliegtuigen hoog in de lucht die die witte strepen (contrails) trekken. We hadden het sterke vermoeden dat het hier een complot betrof om chemische stoffen over de bevolking uit te strooien (chemtrails) om voorshands onbekende doelen te bereiken.

Welnu, dat is ook zo. Het complet is ontmaskerd; we hebben thans zowel de aard van die chemische stof als wel het duistere doel achterhaald. Het is veel erger dan we dachten want alle vliegtuigen met combustie installaties zijn deel van de samenzwering. De chemische stof is dihydromonoxide (DHMO) en het doel is om daarmee op slinkse wijze ‘global warming’ te veroorzaken, zodat de schuld daarvan op onze industrieën kan worden afgeschoven.


Aangezien we de laatste twee maanden aanmerkelijk minder vliegverkeer hebben gehad, zou de temperatuur op aarde dan ook moeten dalen als bovenstaande klopt.

En dat doet het inderdaad en niet zo zuinig ook.

De afgelopen twee maanden hebben we de op één na grootste daling ooit in temperaturen gezien op aarde gedurende een periode van twee maanden.

xxx

De temperaturen van de lagere atmosfeer vielen in de maanden maart en april met 0,38 graad Celsius van 0,76 graden naar 0,38.

De grootste daling gedurende een periode van twee maanden ooit in temperatuur vond plaats in 1987, in de tijd voor de wereld opwarmingshoax en die bedroeg toen 0,69 graad. Zoals je ziet is de temperatuur nu exact gelijk aan die in 1987, voordat deze sterk daalde.

De dalende trend in temperaturen zal zich waarschijnlijk de komende maanden voortzetten. Tenzij, doordat deze informatie teveel bekendheid krijgt, het programma weer wordt opgestart en dat lijkt de laatste dagen gematigd te gebeuren. Punt is wel dat ze dat niet te intensief kunnen doen omdat er formeel amper vliegverkeer is en dat dan dus heel vreemd zou zijn, al die strepen die ze normaliter wegwuiven als gewone vliegtuigstrepen of contrails.

Naast de dalende temperatuur door absentie van chemtrails, speelt er nog een andere heel belangrijke factor een rol, iets waar wij al jaren over schrijven, en dat is een sterk verminderde activiteit van de zon en zonnecycli die iedere keer lager uitvallen. Dit versterkt dus nog eens het effect van een lucht zonder chemtrails.

Het verloop van de zonnecycli die gemiddeld elf jaar duren, zie je op de volgende afbeelding vanaf het jaar 1700.

xxx

Alhoewel keihard ontkend door sjoemelinstituten zoals KNMI zorgen periodes met lagere zonneactiviteit voor uitzonderlijk lage temperaturen op aarde. Op bovenstaande afbeelding zie je de correlatie tussen weinig zonneactiviteit en lage temperaturen heel duidelijk rond het jaar 1800 toen er sprake was van het Dalton Minimum.

Het Dalton-minimum was een periode van lage zonneactiviteit, genoemd naar de Engelse meteoroloog John Dalton, die duurde van ongeveer 1790 tot 1830. Zoals het Maunder-minimum en het Spörer-minimum, viel het Dalton-minimum samen met een periode van lager dan gemiddelde wereldtemperatuur.

Nu hebben we opnieuw te maken met een soort Dalton Minimimum want men verwacht ook dat de komende zonnecyclus 25 weer lager zal uitpakken dan de laatste die alweer veel lager was dan degene daarvoor. Stel je eens voor wat dat voor de voedselvoorziening betekent die nu al sterk onder druk staat door de corona lockdown.

Ook op dit moment vertoont de zon nog nauwelijks enige activiteit en zijn er dit jaar al ongeveer 95 dagen geweest zonder zonnevlekken (75% procent van de tijd sinds januari tot nu) en zonnevlekken zijn een indicatie van de activiteit van de zon.

We willen eenieder adviseren dit bericht intensief te delen en vooral op nu.nl waar je dan in ieder geval zeker weet dat je wordt verbannen tot de volgende ijstijd.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl