Explosie aan mensen die zeggen dat hun familielid of vriend niet is overleden aan corona terwijl dit wel als officiële doodsoorzaak wordt vermeld.

Tegelijkertijd wordt onze grondwet met voeten getreden en de rechtsstaat voor onze ogen ontmanteld.


Het gaat op zich de goede kant op, want dagelijks komen er meer feiten naar buiten die laten zien dat we te maken hebben met de grootste oplichtingstruc ooit, zelfs nog vele malen groter dan de klimaatzwendel die tot het coronavirus verscheen met stip op nummer 1 stond.

Het is inmiddels bij velen al een bekend feit dat mensen die overlijden ten gevolge van allerlei kwalen die ze al hadden, worden aangemerkt als "overleden aan corona". Iets waar wij al langer over schrijven, begint nu meer bekendheid te krijgen doordat overal mensen naar voren komen die zeggen dat hun familielid, geliefde of vriend niet is overleden aan covid-19, maar iets heel anders.De Facebookpagina waar in de video over wordt gesproken, kan je hier vinden.

Ook het nepnieuws gaat helaas onverdroten verder, vooral op sociale media, maar wordt ook vaak klakkeloos overgenomen door websites. Nepnieuws zoals het volgende bericht:Het betreft hier een foto van een informele kabinetsbijeenkomst in augustus 2018. 

Nu we het toch over bovenstaande gladjakkers hebben, het zijn wel die lui die verantwoordelijk zijn voor de volledige verwoesting van onze rechtsstaat. Hoe ze dat precies doen wordt ook duidelijk uit het volgende, geschreven door Bas Filipini, voorzitter van Privacy First.

Het accepteren van de Orwelliaanse Newspeak “nieuwe normaal anderhalve meter samenleving” leidt automatisch tot het accepteren van de absurde handhaving ervan. Aangezien dit niet overeenstemt met de Grondwet is de Raad van State geraadpleegd. Talloze ongrondwettelijke maatregelen dreigen nu in een noodwet te worden verankerd. De wereld op zijn kop. Hoe voorkomen wij dat we in een onmenselijke en niet vrije, ondemocratische samenleving terechtkomen? Hieronder diverse ongrondwettelijke maatregelen die in een noodwet dreigen te worden opgenomen op een rij:
 • Implementatie van een surveillance infrastructuur:
  - Ondersteund door Corona- en andere apps
  - Tracking en tracing van burgers middels telecomdata en smartphones
  - BOA’s die onzinnige maatregelen moeten handhaven uitrusten met wapens
  - Reizen op basis van checks en gezondheidsverklaringen
 • Lichamelijke integriteit:
  - Ondermijning en afschaffen van het medisch (beroeps)geheim
  - Verplichte medische behandeling en vaccinatie / biometrische registratie
 • Anonimiteit in de openbare ruimte:
  - 1,5 meter controle met linten, strepen, cirkels etc
  - Scan-auto’s voor parkeren om burgers te traceren
  - Registratie van alle vrijetijdsbesteding in horeca, sport, theater, musea etc
  - Strafblad bij overtredingen
  - Gezichtsbedekking in openbare gelegenheden
  - Ongefundeerde ondermijning van het gebruik van cash geld
 • Recht van samenkomst beperkt en onder druk:
  - Demonstraties effectief onmogelijk
  - Grote politieke bijeenkomsten onmogelijk
  - Geloofsbelijding en sociale structuren onder druk
 • Huisvredebreuk:
  - Ingrijpen achter de voordeur middels kliklijnen, BOA’s en politie-controles
 • Functioneren van democratische rechtsstaat:
  - Weigering om Wob-verzoeken in behandeling te nemen
  - Beperking van rechten van verdachten en advocaten
  - Beperking van openbare rechtszittingen 
  - Functioneren Eerste en Tweede Kamer onder druk
  - Censuur door (sociale) media bij afwijking van officiële narratives.
En als uitsmijter: een onderzoek naar het uitstellen van de verkiezingen…

Dit is volgens mij niet wat wij als burgers willen: een semi-rechtsstaat op basis van een dashboard, aangestuurd door technocraten. Van lockdown naar lockdown onder structurele noodwetgeving. Voor wat nu blijkt een klein percentage sterfgevallen, vaak met een multiple cause. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?

Privacy First gaat uit van eigen keuzes in een vrije omgeving. Wij zijn voor social responsability, niet voor structurele social distancing. Weg met de noodwet en terug naar een menselijke, open en vrije samenleving!

Een samenleving die niet langer meewerkt aan de coronakolder, maar weer gaat doen wat het moet doen.

dit is de oplossing
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl