Wormwood, nibiru, planet x, 2028We schreven onlangs dat de complete covid-19 pandemie hoax ook heel goed gebruikt kan worden als afleiding.

Terwijl iedereen afgeleid is gebeuren er andere dingen en in met name China schijnt men nu al te maken hebben met de gevolgen van de komst van een mini zonnestelsel.


Dat er zich een onbekende planeet of beter gezegd planeten ophouden in ons zonnestelsel is al lang bekend. Al heel lang, want in het begin van de jaren tachtig kon je het volgende soort berichten lezen.

bekendmaking nibiru

Daarna was het afgelopen met informatie omdat de machthebbers achter de schermen tijd nodig hadden om in allerlijl voorbereidingen te treffen voor de passage van dit onbekende hemellichaam. Een wereld die van het bestaan van een dergelijke planeert zou weten en de mogelijke gevolgen is iets dat ze niet konden gebruiken en dus werd het doodstil.

In 2007 waren er een aantal mensen in het bezit gekomen van opnames van een vreemd soort mini zonnestelsel, die met een sterke telescoop waren gemaakt vanaf de zuidpool.

nibiru 2007 zuidpool

In 2008 verscheen er nog een laatste opname:

nibiru zuidpool

Bovenstaande is belangrijk, vanwege een opname die op 5 juli 2020 is gemaakt door de SOHO ruimtetelescoop van NASA.

nibiru soho juli 2020

Deze ruimtetelescoop draait een baan in de ruimte, ergens tussen de aarde en de zon en maakt voornamelijk opnames van de zon, die je op bovenstaande afbeelding nog net rechts in beeld ziet.

De grote planeet links is niet Nibiru, maar de zusterster van onze zon, Nemesis, met bijbehorende planeten waarvan Nibiru er één is. Het bestaan hiervan is altijd ontkend door de wetenschap, tot enkele jaren geleden.

De Amerikaanse onderzoeker Marshall Masters heeft bovenstaande opname onderzocht en aan een aantal tests onderworpen en hij is ervan overtuigd dat het echt is. Net zoals een andere onderzoeker, Nancy Lieder, is ook hij van mening dat dit mini zonnestelsel is omgeven door een enorme wolk van stof en ruimtepuin. Lieder zegt dat dit er als het ware als een soort staart achteraan zweeft en lijkt op de draak zoals die vaak door Chinezen wordt afgebeeld.

Masters is enthousiast over bovenstaande afbeelding, niet vanwege de gevolgen die het met zich mee zal brengen, maar wel door omdat hij zegt nu in staat te zijn om een berekening te maken om te komen tot het jaar waarop wij met de gevolgen van de passage van dit mini stelsel te maken zullen krijgen.

Hij zet deze datum over acht jaar, namelijk 2028 en ook zegt hij dat Wormwood naar zijn mening een asteroïde is die dan ook mogelijk de aarde zal treffen.

Wormwood in het Nederlands is alsem, een Hebreeuws woord dat "vloek" betekent. Opvallend genoeg wordt in Madagaskar klaarblijkelijk een drankje met onder andere Alsem succesvol ingezet tegen corona. Alsem komt ook voor in de bijbel:

Alsem wordt genoemd slechts een keer in het Nieuwe Testament , in het boek Openbaring : "De derde engel blies op zijn trompet, en viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel, en het viel op een derde deel van de rivieren en op de veren water. de naam van de ster is alsem. Een derde van de wateren werd alsem, en velen stierven van het water, omdat het bitter was gemaakt."

nibiru wormwood 2028

Toevalligerwijze komt ook een derde Nibiru onderzoeker, Evert Jan Poorterman, met opmerkelijk nieuws over China, in verband met Nemesis en haar planeten.

Hij schrijft ons het volgende:

Wat is er in China aan de hand? Veel regen, veel overstromingen, veel schade, veel zware wolken en ook wel heel zwarte wolken, vreemde lichten en ontladingen en zelfs kokend hete rivieren. China zal onrustig blijven zo lang het de naam China voert. Was in de oudheid al zo en zal ook zo blijven. Grote breuken in de continentale platen, Tibet lijkt los te scheuren van China en het is en blijft China China China en het is en blijft ellende ellende ellende want de naam China in oertaal Kwando wordt GI.NA.> met de betekenis; ‘draaien-vormen’, of ‘roteren-vormgeven’... ofwel China zal omgedraaid worden. Als door een ploeg omgegooid worden.

Dat gebeurde ooit ook met Kinani (oude naam voor Palestina) wat ‘rood land’ zou betekenen. Kina-ni en China/Gina/Kina lijken wel wat met elkaar te hebben... vanwege de Khazaren, zijderoute en land, want straks zal Israël ook volledig omgewoeld worden door atoombommen. Omgekeerd zien we dan AN.IG.< met de betekenis; ‘hemel/ster-ingesnoerd’, ofwel China heeft door haar ligging op de planeet steeds last van de passage van de rode ster... met zijn vier planeten... en kan der niet aan ontkomen. China voert zelfs een vlag met de ster en zijn vier planeten!

evert jan poorterman

Vijfpuntige ster met vier planeten... toeval of niet?!

evert jan poorterman

Vlag van de Oeigoeren (Uyghurs); vijfpuntige stierster met zijn hoorns... ster + vier planeten + hoorns... toeval of niet?!

evert jan poorterman

Chinese Draak jaagt op vuurbal...

evert jan poorterman

Of... de Chinese Draak representeert de kronkelige baan van de rode dwergster die ons elke 3600 jaren passeert...

evert jan poorterman

Dan verder een aantal berichten over de extreme weersomstandigheden waar China op dit moment mee te kampen heeft, alsmede andere vreemde zaken.

Zo zijn er vreemde luchten te zien zoals duidelijk wordt in de volgende video:En wat te denken van het volgende verschijnsel dat als volgt wordt omschreven: Op 5 juli verscheen er een visioen in de lucht tussen Dongguan en Guangzhou in Guangdong.En dan de vreemde, angstaanjagende geluiden waarvoor men geen verklaring heeft en die gemakshalve maar worden toegeschreven aan de bewegingen van tektonische platen.


De geluiden in verband met de komst van een vreemde ster zijn wij al eerder tegengekomen en wel bij een stam uit Afrika, de Dogon, waarover wij in een eerder artikel het volgende schreven:

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over de Dogon waarbij ze praten over een donkere ster, onzichtbaar voor het menselijk oog, die de eb en vloed van de stroom van het leven op aarde bepaalt. Dat kan niet de beschrijving zijn van Sirius B omdat een planeet die meer dan acht lichtjaren van de aarde is verwijderd niet het soort invloed kan uitoefenen waar zij over spreken.

Dit zou dan betekenen dat ze ook kennis hebben van de naderende komst van mini zonnestelsel Nibiru.

Zeker ook gezien het geluid dat ze maken tijdens hun ceremonie. Een geluid dat volgens hen wordt gemaakt door de donkere ster en verdacht veel lijkt op al de geluiden zoals die nu door mensen wereldwijd worden waargenomen.We hebben al eerder geschreven hoe de planeet Nibiru in de Kolbrin bijbel wordt omschreven als de Verwoester.

Niet alleen in de Kolbrin bijbel komen we die uitdrukking tegen, ook in de gewone bijbel en wel bij de profeet Jeremia.

Die zegt onder andere het volgende: Jeremia 25:32 en 48:8

’Ziet! Een rampspoed gaat uit van natie tot natie, en een zware storm zelf zal verwekt worden van de meest afgelegen streken der aarde.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl