chip werknemer baanIn een tijd die gekenmerkt wordt door onzekerheid op de arbeidsmarkt is het natuurlijk belangrijk dat jij iets hebt waardoor ze jou aannemen en niet iemand anders.

En dat voordeel zal in de nabije toekomst waarschijnlijk bestaan uit een geïmplanteerde chip die jou aantrekkelijker maakt voor werkgevers.Er is slechts een handjevol mensen die op dit moment bekend is met de processen die gaande zijn in de achtergrond.

Die mensen vind je uiteraard onder de leden van en betrokkenen bij de satanische sekte die dit alles heeft bekokstoofd, maar je komt ze ook tegen als lezers van deze en soortgelijke websites.

Alles wat daartussen zit heeft werkelijk geen flauw idee over welke processen op dit moment actief zijn en nog veel minder over het waarom.

Die grote massa die niet beseft dat The Great Reset is begonnen, ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, de omschakeling van de maatschappij naar een communistische dictatuur, ook bekend als de New World Order.

Techniek en de verregaande mogelijkheden die dit biedt vormt een heel belangrijk onderdeel van deze revolutie. En welke belangrijke rol die technologie speelt en nog zal spelen hebben we duidelijk kunnen zien tijdens de lockdown.

Dankzij de moderne techniek en internet konden mensen blijven communiceren en veel bedrijven op afstand toch doordraaien.

In de toekomst zal die technologie nog veel belangrijker worden en zoals we al vaker hebben beschreven wordt de mens in de nabije toekomst verbonden met internet zodat deze op afstand gecontroleerd en zelfs bestuurd kan worden door autoriteiten.

Dat dit allemaal geen sciencefiction is bewijst het volgende bericht dat nu verschijnt.

De grote Amerikaanse multinational Citrix heeft net een rapport gepubliceerd waarin wordt gesteld dat rond het jaar 2035 werknemers die bereid zijn om een chip te implanteren meer kans hebben op een baan dan zij die niet die bereidheid hebben.

Citrix is van mening dat werknemers zich vrijwillig moeten aanmelden voor het implanteren van een chip omdat bedrijven in de toekomst dat steeds vaker zullen verlangen van hun werknemers.

Zij stellen dan ook dat degenen die bereid zijn om dit te doen op die manier een aanzienlijk voordeel hebben op de arbeidsmarkt.

Werkgevers zouden natuurlijk het liefste zien dat hun werknemers nooit naar de WC gaan, geen lunchpauzes nodig hebben, nooit een sigaret roken en of een vrije dag hebben. Als je bereid bent om bovenstaande op te geven, ben je natuurlijk ook een stuk aantrekkelijker voor een werkgever.

Maar, in een wereld die steeds verder zal worden beheerst door robots (ze werken nu al bij de belastingdienst en dan vooral op de afdeling toeslagen), zal het in de toekomst voor veel mensen moeilijker worden om een baan te vinden.

Als jij dan als mens bereid bent om een stap te maken, waardoor je in ieder geval voor een deel machine wordt, dan zal je zeker aantrekkelijker worden voor werkgevers.

Volgens een door Citrix gehouden onderzoek zou 48 procent van “professionals” (hoger opgeleid en/of beroepsopleiding) bereid zijn om een chip te laten implanteren als dit de kansen op een baan zou verhogen.

Van de werkgevers is 77 procent een voorstander van het implanteren van chips bij hun werknemers. Dit omdat ze denken dat de opbrengst van hun werknemer hierdoor groter wordt door betere prestaties en grotere productie. Van de werknemers is 43 procent voorstander van een dergelijke chip.

Verontrustend is uiteraard dat hoe hoger de opleiding des te eerder mensen bereid zijn een chip te implanteren. De grootste weerstand op dit moment komt van mensen op de werkvloer die onwillekeurig wel aanvoelen dat ze niets anders worden dan een half robot half mens, op afstand bestuurd door de baas.

Technologie, de “vooruitgang”, wordt omarmd en zaligmakend verklaard. Alles om de efficiëntie en winst voor de aandeelhouders zo groot mogelijk te maken. Wanneer de mens niet totaal wordt vervangen, dan wordt er straks van die mens verwacht dat deze zoveel mogelijk op een robot gaat lijken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl