vrijheid, rust in vredeDat zijn zo ongeveer de twee smaken die beschikbaar zullen zijn voor de grote meerderheid van de mensheid als er niet heel snel iets gebeurt om de krankzinnigen in de achtergrond te stoppen.

Ze zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat mensen samenkomen, want dat wordt voor hen veel te gevaarlijk.Het volgende artikel is een samenvatting van een uitgebreid artikel, geschreven door Clive Maund. Deze samenvatting en/of het complete artikel zou eigenlijk verplicht leesvoer moeten zijn voor iedere burger op deze wereld.

De periode vanaf 1945 tot en met 2019 zou je onze Gouden Eeuw kunnen noemen. Het was een periode van relatieve vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid. Dit is nu tot een einde gekomen, aangezien wij nu zijn aanbeland op het meest gevaarlijke en destructieve punt in tijd die de wereld ooit heeft meegemaakt.

Duistere krachten in de achtergrond, zonder ook maar een greintje van empathie, zijn begonnen met het creëren van een extreem wreed totalitair wereldregime. Als deze tijdlijn niet heel spoedig wordt verstoord, en zoals het er nu voor staat gebeurt dit niet, dan zal het resultaat simpelweg de dood, verwoesting en slavernij zijn. Dit zal voor het merendeel van de mensheid een ramp worden van Bijbelse omvang en we zien het nu al voor onze ogen gebeuren.

Wij hebben eerder belangrijke keerpunten in de geschiedenis van de mensheid gezien die uiteindelijk geleid hebben tot rampen. Zoals het neerschieten van aartshertog Franz Ferdinand in Serajevo, dat wordt beschouwd als het begin van de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Een tweede belangrijke keerpunt in onze geschiedenis was het moment in 1939 toen Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland verklaarde.

Nu bevinden we ons weer op een dergelijk keerpunt, maar dit keer vele malen groter dan vorige keren, simpelweg omdat wat er nu gebeurt, de hele wereld betreft. Dit keer is de oorzaak niet het neerschieten van iemand of een oorlogsverklaring, maar een relatief onschuldig virus dat door de media wordt opgeblazen tot iets dat vergelijkbaar is met de Zwarte Dood.

De timing van wat er nu gebeurt en de daaropvolgende mediahysterie werd bepaald doordat de wereldwijde schuldpositie onhoudbaar was geworden, met een wereldeconomie die op het punt stond ineen te storten. Ze hadden een nieuw excuus nodig voor een nieuwe orgie van geld bijdrukken, dus lieten ze in maart van dit jaar de markten ineenstorten en gaven de schuld daarvan aan het virus.

Het is voor hen zo eenvoudig. Zij die controle hebben laten de wereldeconomie crashen en dwingen de meerderheid van de mensheid nog veel dieper de schulden in, dit alleen om maar te kunnen overleven. Zij, die uiteindelijk nog bezittingen hebben krijgen een keuze. Geef je bezit aan ons of ga dood van de honger en bereid je voor om naar een gevangenis voor schuldenaren te worden afgevoerd. Gevangenissen die in Amerika bekendstaan als FEMA kampen en die je overal kunt aantreffen.

Een steeds groter deel van de wereldbevolking zal overbodig worden geacht en een onnodige last voor de planeet aarde en net zoals dat gebeurt met onkruid zo zullen zij de aardse tuin gaan wieden. Deze genocide zal plaatsvinden op twee manieren. Via een dodelijke injectie, via gebrek aan voedsel of misschien een een combinatie van beiden.

Of ze zich er nu van bewust zijn of niet, de complete wereld neemt op dit moment deel aan een occult ritueel. Rituelen van een occulte (covid) sekte die bedoeld zijn om de overgang te bewerkstelligen naar een nieuwe onderdanige werkelijkheid. Dit is de eerste keer dat iets dergelijks wordt gedaan op een wereldschaal.

Het is daarom nu meer dan ooit belangrijk om te beseffen dat er een hele kleine satanische kliek in de top van de piramide zetelt die zo goed als alles controleren. Van centrale banken tot overheden en verder alle mogelijke instituten zoals de rechtspraak, media maar ook individuele politici, omdat nu eenmaal alles te koop is zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Bilderberg Conferenties.

Op dit moment hebben ze nog niet totale controle over internet, maar zijn wel heel hard bezig om dit voor elkaar te krijgen. Nog even en dan zal ook deze mogelijkheid tot nog enigszins vrij communiceren worden afgesloten. Samengevat zijn hun doelstellingen om een groot deel van de wereldbevolking op te ruimen en de overlevenden zal een 24/7 gecontroleerd leger van slaven worden die niets bezitten. Zij zullen opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren, ze zullen permanent in een “track and trace” systeem zitten en overal waar ze gaan of staan zullen ze worden gevolgd, zelfs tot in hun eigen huizen. Huizen die niet langer van hen zijn.

De megalomane plannen behelzen verder dat het platteland schoongemaakt gaat worden. Dat betekent schoongemaakt van mensen en dat zij die de genocide zullen overleven zullen worden gedwongen te wonen in grote woonblokken in de megasteden. De sekteleden en hun handlangers zullen grote landgoederen bezitten in de vrije natuur omringd door hekken en een leger aan beveiligers.

De dodelijke injectie die zal worden gebruikt bij de genocide is de vaccinatie. Vaccinaties die misschien nu nog niet, maar zeker in de nabije toekomst, een zogenaamde “killswitch” zullen bevatten. Dit is de reden dat ze zo onvoorstelbaar lopen te pushen met vaccinaties en dit links- of rechtsom verplicht zullen proberen te maken. De tweede manier waarop ze de genocide zullen uitvoeren is door het bewust verstoren van de voedselketen zodat er op grote schaal honger zal ontstaan. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er een combinatie van beiden zal worden gebruikt.

Er is een goede reden voor het instellen van alle beperkingen zoals wij die dit jaar hebben gezien.

Ze proberen zoveel mogelijk alle menselijke interactie te voorkomen om zo ieder sociale samenhang te verwoesten, mensen zoveel mogelijk te isoleren en te voorkomen dat ze gezamenlijk ideeën gaan uitwisselen en er op die manier achter komen wat er werkelijk gebeurt. Hierdoor wordt de kans op een opstand aanzienlijk verkleind en daarbij hebben ze nog het voordeel dat al die maatregelen de mens psychologisch en lichamelijk verzwakken.

Dit is de werkelijke reden dat ze juist al die plekken dichtgooien waar mensen de kans krijgen om bij elkaar te komen. Dit is de werkelijke reden dat de horeca altijd het kind van de rekening is. Dit is de werkelijke reden dat om de zoveel tijd ook alle andere plekken worden gesloten waar mensen kunnen samenkomen zoals sportscholen en dergelijke, maar ook musea. Dit is de reden dat de bevolking bang wordt gemaakt voor iedere menselijke interactie en hun gezicht moeten verbergen achter maskers.

Ook zijn de lockdowns bedoeld om zoveel mogelijk kleine bedrijven om zeep te helpen, zodat de eigenaren daarvan straks afhankelijk worden van de overheid en de grote multinationals, die ook onder hun controle staan, en die vervolgens alle business naar zich toe kunnen trekken. Ze maken zelfs luidruchtig bekend waar ze mee bezig via het World Economic Forum die weet te vertellen dat je in 2030 niets meer zult bezitten, maar gelukkig zal zijn.

Wat ze er niet bij vertellen is dat zij degenen zijn die, zogenaamd via de neppandemie, de economie hebben laten crashen en dat zij ervoor zorgen dat mensen dieper in de schulden komen dan ooit en dat zij dan degenen zijn die net als de mafia, mensen een aanbod zullen doen wat ze niet kunnen weigeren. “Wij zien dat jij niet in staat bent om je schulden terug te betalen, dus zullen wij die wegvegen in ruil voor alles wat je nog bezit”.

Wat wij dit jaar tot nu toe hebben gezien is krankzinnigheid op een wereldwijde schaal. Dit alles wegens “een ziekte” die niets anders is dan een variant van de griep en waaraan toevalligerwijze net zoveel mensen doodgaan als aan, precies, diezelfde griep, die nu ook "toevalligerwijze" ineens helemaal is verdwenen.

We hebben tot nu toe gezien dat op die basis de maatschappij al grotendeels is verwoest, en miljoenen mensen wereldwijd gedwongen werden om de deuren van hun bedrijf, waar ze met hart en ziel en bloed, zweet en tranen voor hadden geploeterd, moesten sluiten. Een verwoeste maatschappij van mensen die in plaats van gezellig naar een stadion te gaan, op televisie moet kijken naar totaal sfeerloze wedstrijden voor lege tribunes.

Wij hebben dit jaar kunnen zien hoe vooral ook kinderen slachtoffer worden en zowel fysiek als psychologisch zwaar worden beschadigd in hun normale natuurlijke ontwikkeling. Ook zij worden geïsoleerd van hun vriendjes en vriendinnetjes en krijgen te horen dat er niet meer dan een paar mensen tegelijk hun huis mogen binnenkomen. Ook zij worden gedwongen deel te nemen aan de occulte rituelen en gedwongen maskers te dragen.

En toch, tot nu toe gaat de mensheid grotendeels mee in al die krankzinnige maatregelen. Dit omdat ze dag in dag uit door de mainstreammedia worden gehersenspoeld. En zoals Johan Cruijff ooit zei: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt".

Wanneer je eenmaal doorhebt wat er gebeurt en nog zal gebeuren, dan vallen de puzzelstukjes op hun plek en zie je dat dit alles onderdeel vormt van een sinister plan, bedacht door een kleine satanische kliek.

Dan opeens besef je dat hun doelstelling is om 70 procent of meer van de wereldbevolking op te ruimen. En dat is inclusief al diegenen die nu zo hard hun best doen om hen te helpen door bijvoorbeeld te werken voor de mainstreammedia en daardoor dag in dag uit het volk hersenspoelen.

Dan zie je dat het platteland ontvolkt gaat worden en dat mensen worden gedwongen te gaan wonen in megasteden, waar ze als vee zullen worden behandeld. Waar ze moeten werken als slaven, geen bezit meer hebben en waar ze bij alles wat ze doen worden gevolgd door onzichtbare ogen.

De enige manier waarop bovengenoemd doemscenario nog voorkomen kan worden is als wereldwijd honderden miljoenen mensen weigeren om mee te doen. Dit is de enige manier om deze waanzinnige ramptrein te doen ontsporen.

Het is of dat of.... dood en slavernij. Meer smaken zijn er op dit moment niet.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl