rutte, de jonge, neurenberg tribunaalMet iedere dag die voorbijgaat wordt meer duidelijk dat we niet te maken hebben met een pandemie, maar met de opzettelijke verwoesting van ons land.

Dit betekent dat degenen die zich hieraan schuldig maken zich voor een tribunaal zoals in Neurenberg moeten verantwoorden.We hebben onlangs kunnen zien in een video hoe de Duitse advocaat Reiner Fuellmich via een klokkenluider verslag deed van gedwongen vaccinaties in een Duits verpleeghuis.

In oktober vorig jaar publiceerden wij ook een artikel over deze advocaat waar onder andere het volgende, afkomstig van Vaccinvrij, in stond.

Reiner Fuelmich is een ervaren advocaat, die in zijn 26-jarige carrière met succes rechtszaken heeft gevoerd tegen frauduleuze multinationals. Hij is ook een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’. Sinds 10 juli 2020 heeft hij een groot aantal getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te vinden op de vele vragen over de Corona-crisis. Fuelmich zegt in het begin van het filmpje het volgende:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

Het zijn geen loze woorden, en het is uitermate belangrijk dat dit filmpje op grote schaal wordt bekeken en gedeeld. De getuigenissen zullen niemand onberoerd laten – denk mee, denk na.We zijn nu inmiddels een flink stuk verder in de tijd en Fuellmich en zijn medestrijders hebben niet stilgezeten. Het Duitse comité heeft sinds oktober vorig jaar talloze hoorzittingen gehouden waar honderden artsen, wetenschappers en juristen verklaringen hebben afgelegd.

Enkele weken geleden verklaarde Fuellmich dat er geen sprake is van een corona pandemie zoals ons wordt wijsgemaakt, maar van een corona schandaal. Een schandaal zo groot dat de wereld dit nog niet eerder heeft meegemaakt.

Voor Fuellmich is het duidelijk dat we hier te maken hebben met het overhevelen van de rijkdom van de bevolking aan wat hij noemt zakelijke en politieke elites. Een proces waarbij steeds maar macht wordt overgedragen aan de megabedrijven van de wereld zoals Amazon, Google en Facebook. Als schuldigen wijst hij naar de Davos kliek, oftewel zij die betrokken zijn bij het World Economic Forum van Klaus Schwab.

Dit alles uiteraard in samenwerking met virologen, nationale overheden en organisaties zoals de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) die er gezamenlijk via een angstcampagne voor hebben gezorgd dat een bange bevolking zich in het algemeen hield aan de draconische corona maatregelen.

Verder maakt ook Fuellmich korte metten met de beruchte PCR test die nog steeds wordt gebruikt en die geen besmetting kan aantonen. Alleen de aanwezigheid van wat genetisch materiaal. We hebben hier ook al diverse keren over geschreven en ook het feit dat Kary Mulis, de uitvinder van de test die heel toevallig net voor de uitbraak van het coronavirus stierf, altijd heeft gezegd dat zijn ontdekking nooit was bedoeld en/of ontworpen om een besmetting aan te kunnen tonen.

Uit een eerder artikel:

The reason for this is that PCR is extremely sensitive, which means it can detect even the smallest pieces of DNA or RNA — but it cannot determine where these particles came from. That has to be determined beforehand.

Wanneer iemand dan ook een positieve uitslag heeft via een PCR test, die geen test is, dan is het enige zekere dat er wat DNA of RNA is aangetroffen, maar het zegt niets over wat het is.

Op basis van die niet werkende tests wordt niet alleen een land volledig verwoest, maar worden mensen ook nog eens richting vaccinatiespuit gedwongen. Een spuit met een experimenteel vaccin, waarbij uit dierproeven met eerdere types van dit soort vaccin bleek dat geen van de dieren het uiteindelijk overleefde.

Al met al is dit voldoende reden voor een nieuw soort Neurenberg tribunaal dat nu wordt voorbereid en waar de schuldigen zullen worden berecht.

Dit tribunaal zou dan komen in de vorm van een collectief aangespannen zaak in Amerika. De zaak zal zich dan centreren rondom een aantal kernzaken zoals: Is er werkelijk sprake van een pandemie of bestaat die alleen dankzij het testen? Zijn de draconische lockdownmaatregelen en andere beperkingen alleen bedoeld om mensen angst aan te jagen zodat ze zich laten vaccineren en er op die manier heel veel geld wordt verdiend? 

Een aantal mensen die zeker in staat van beschuldiging zullen worden gesteld zijn Tedros, de baas van de WHO, Lothar Wieler, hoofd van het Duitse RIVM en de Duitse viroloog Christian Dorsten.

Fuellmich biedt op dit moment nog een uitweg aan politici:

‘Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gepleegde misdaden,’ beloofde Fuellmich. Tegen de politici die hun beleid baseren op deze corrupte cijfers zei hij dat ‘deze feiten voor hen wellicht nog een redding kunnen zijn die kan helpen om de zaken recht te zetten, en het langverwachte wetenschappelijke en publieke debat op gang kan brengen. Dit kan vermijden dat zij samen met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.’

Eén ding is zeker en dat is dat Fuelmich niet een man is die zomaar wat zegt. Aan alle kanten begint het nep pandemie verhaal af te brokkelen en de mainstream media hebben de grootste moeite de angst erin te houden onder de bevoking.

Misschien zijn er politici die eieren voor hun geld kiezen, maar wij hebben zo’n gevoel dat Rutte en De Jonge daar niet bij zullen horen. Zij zullen volhouden tot het bittere eind en zullen daardoor hopelijk voor het  komende tribunaal verschijnen.

Het volgende overzicht van de schending van de Nürnberg code uit 1947 zoals die op moment plaatsvindt, kwamen we tegen bij Xander Nieuws:

De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code (1947), die zonder uitzondering allemaal werden en worden geschonden:

1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;

2. Het experiment (in dit geval het allergrootste experiment uit de geschiedenis, namelijk met de hele wereldbevolking – X.) mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;

3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;

4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;

5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;

7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;

8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;

9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

10. De leidinggevende wetenschappers moeten er continu op voorbereid zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl