afkoeling aardeWie weet hebben ze de kreet Great Reset wel bedacht omdat dit is waar de aarde nu volop mee bezig is. 

Een Great Reset die ook voor ons de nodige gevolgen heeft en die een probleem zal opleveren voor het verhaal van Greta Thunberg. 
Eén van de grootste drijfveren volgens de geldende propaganda van de wereldwijde politiek is om te proberen de temperatuurstijging op aarde onder controle te houden. Want, het is volgens hen voor eenieder duidelijk dat de mens de oorzaak is van alle problemen met betrekking tot klimaat en daaruit volgende opwarming, dus het is ook de mens die het moet corrigeren.

Wij hebben in eerdere artikelen uitgebreid uitgelegd wat de achtergrond is van dit alles en hoe ook de zogenaamde "door de mens veroorzaakte klimaatopwarming van de aarde" een belangrijk onderdeel vormt van de grotere agenda om een fiks deel van de bevolking uit te roeien en de rest tot slaaf te maken.

Waar we echter wel werkelijk mee te maken hebben is de natuur en het feit dat de zon voor een groot deel bepaalt hoe ons klimaat op aarde eruit ziet. Daarnaast is uit de bestudering van duizenden jaren geschiedenis inmiddels duidelijk geworden dat alles in de natuur plaatsvindt volgens een aantal cycli.

Eén daarvan heeft onder andere te maken met dat de magnetisch polen op aarde als het ware op reis gaan. Dit is dan niet het volledig flippen van de magnetische polen, maar wel tijden waarbij de polen sterk bewegen vanaf hun oorspronkelijke locaties. Dit is een proces dat iedere 12.000 jaar voorkomt en iets waar wij ook op dit moment mee te maken hebben/krijgen gezien de snelheid waarmee de magnetische polen zich op dit moment verplaatsen.

magnetische noordpool beweegt van canada naar siberie

Een proces dat zich niet alleen iedere 12.000 jaar afspeelt, maar ook voor de nodige problemen op aarde zorgt.

cyclus van 12.000 jaar op aarde

Dit alles heeft uiteraard niets te maken met wat de mens wel of niet doet.

Een ander proces dat onderhavig is aan meerdere cycli is de activiteit van de zon. Zo hebben we de bekende 11 jaar durende zonnecyclus, maar daarnaast kennen we ook daar grotere cycli, waarbij de zon gedurende langere tijd weinig activiteit vertoont.

Een dergelijke periode noemt men Grand Solar Minimum (GSM) en wij staan op dit moment op de drempel van een dergelijk GSM.

Zo hadden wij bijvoorbeeld in de Middeleeuwen te maken met een Grand Solar Maximum en daarna met het Maunder Minimum. Een warme periode, gevolgd door een koude periode. Deze koude periode, het Maunder Minimum, wordt ook wel de Kleine IJstijd genoemd, omdat in deze periode de temperaturen op aarde aanmerkelijk lager werden. De periode duurde ongeveer 70 jaar en het was ook een tijd waar oogsten aan de lopende band mislukten.

Wetenschappers die de zon bestuderen zijn heel goed op de hoogte van de bestaande cycli en al met al staan we nu aan het begin van een nieuw GSM. Dit is geen complottheorie, maar wordt ook bevestigd door instituten zoals NASA en NOAA in Amerika.

Volgens NOAA is er zelfs sprake van een wat men noemt "full blown GSM", wat zou betekenen dat wij hetzelfde kunnen verwachten als in de Kleine IJstijd.

Dit is nieuws wat je nergens op de voorpagina’s ziet van de mainstream media waar men gewoon blijft doorgaan met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering hoax, met alle desastreuse gevolgen van dien.

Niet alleen zal het de komende jaren aanzienlijk kouder gaan worden, maar zelfs de komende decennia.

grand solar minimum, extrem koude, geen zonnevlekken

En dan hebben we ook nog te maken met een verzwakking van de Golfstroom:

De Golfstroom, de krachtige warme stroming over de Atlantische Oceaan, is in duizend jaar niet zo zwak geweest. Dat schrijven Ierse, Britse en Duitse klimaatwetenschappers in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience. Ze vrezen dat verdere afzwakking in Europa zal leiden tot drogere zomers en strengere winters.

Niet eerder zwakte de stroming in zo'n korte tijd zo snel af, zeggen de wetenschappers. Klimaatverandering veroorzaakt door de mens is de waarschijnlijkste oorzaak, denken ze.

Net zoals bijna iedereen die doodgaat het stempel "coronadode" krijgt opgedrukt, zo krijgen alle natuurlijke cycli het stempel "veroorzaakt door de mens" opgeplakt.

Volgens David Dubyne in onderstaande video heeft het verzwakken van de Golfstroom dan ook totaal niets te maken met de mens, maar vormt dit ook weer onderdeel van een normale natuurlijke cyclus die ongeveer 1.600 jaar duurt.

Om er toch vooral maar voor te zorgen dat we de paniekverhalen over het warmer worden in stand houden haalt nu.nl een klimaatwetenschapper van het Nederlands Sjoemelinstituut (KNMI) van stal:

Die conclusie is onjuist, zegt klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI tegen NU.nl. "Door de afzwakking wordt het oceaanwater tussen Groenland en IJsland koeler en in het zuiden nog warmer. Dat grotere temperatuurverschil tussen noord en zuid vormt 's winters de motor voor krachtiger westenwinden. Wij krijgen dus juist nog zachtere lucht en meer regen."

En wat Geert Jan beweert is precies dat wat er niet gebeurt zoals je op de volgende afbeelding kunt zien. Waar het water van de Golfstroom op de genoemde locatie zou moeten afkoelen, gebeurt dit niet.

golfstroom blijft warm


Het bovenstaande plaatje net zoals degene hieronder, is afkomstig uit de onderstaande video van David Dubyne. David is er dan ook heilig van overtuigd dat we op het noordelijk halfrond te maken zullen krijgen met een aanzienlijke afkoeling.

Verder wijst David erop dat Afrika en dan met name de zuidelijke helft van dat continent, de ideale plek is om de komende heftige aardveranderingen uit te zitten.

afkoeling noordelijk halfrond


Wat er allemaal gebeurt op onze aarde voor wat betreft klimaat- en aardveranderingen heeft niets met de mens te maken. Het is een combinatie van een aantal natuurlijke processen die eens in de zoveel tijd voorkomen en die je zou kunnen omschrijven als de Great Reset van de natuur.

En waarom dat dit gebeurt wordt uitgelegd in de volgende video door David Dubyne, de man die ervan overtuigd is dat we de komende jaren met heftige aardveranderingen te maken zullen krijgen. Hij staat daarin niet alleen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl