terugkeer van Jezus, project Blue BeamJezus zal volgens de Openbaring van Johannes terugkeren op de wolken: "Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. 

Wanneer dit gebeurt weet niemand, of zijn er misschien toch aanwijzingen dat deze gebeurtenissen niet lang meer op zich laten wachten?We leven in de eindtijd, of misschien beter gezegd in de Endgame. Een periode waarin een ultieme strijd wordt gevoerd tussen licht en duister.

Op dit moment heeft het duister door middel van de Illuminati, een satanische sekte, de overhand en zijn ze druk met de laatste stappen om het grootste deel van de mensheid “op te ruimen” en een wereldwijde communistische dictatuur te installeren via een nep corona pandemie.

Als we dan in deze eindtijd leven, dan is het ook niet zo vreemd om te verwachten dat Jezus of de Messias weer spoedig op aarde zal komen.

Ook een Nederlandse dominee is ervan overtuigd dat dit alles niet lang meer op zich zal laten wachten.

“Nog een jaar of twaalf en dan is het klaar met deze wereld.” Deze opmerkelijke uitspraak deed ds. Orlando Bottenbley onlangs in het programma Kijken in de Ziel. Volgens hem zal de wederkomst van Jezus niet lang meer op zich laten wachten en gaat hij dit zeker meemaken.

Maar, wat als zij die in de achtergrond aan de touwtjes trekken daar misbruik van willen maken en de echte Jezus voor zijn om zo nog sneller het door hen gewenste nieuwe wereldrijk te installeren?

En wat als ze voor dat doel het doen voorkomen alsof Jezus een buitenaards wezen is die nu is teruggekomen om de wereld (namens de Illuminati in dit scenario) te verenigen?

Wat als men op een ochtend wakker wordt en er overal beelden verschijnen van Jezus die terugkeert op een wolk?

Technisch gezien is dit al heel lang mogelijk. Volgens een artikel in de Washington Post uit 1999 bleek dat het Amerikaanse leger in 1990 al overwoog om Allah in de lucht boven Bagdad te laten verschijnen zodat deze de bevolking kon oproepen zich tegen Saddam Hoesein te keren.

Allah boven Bagdad

Hoe ze dit technisch precies kunnen doen wordt uitgebreid uitgelegd in dit eerdere artikel, maar voordat ze iets dergelijks kunnen overwegen, moet eerst de bevolking ervan overtuigd zijn dat er letterlijk meer is tussen hemel en aarde. Oftewel, de wereld moet gaan geloven in het bestaan van buitenaardse entiteiten.

We hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat er nu zelfs vanuit het Pentagon beelden worden vrijgegeven over vreemde vliegende voorwerpen die onvoorstelbare manoeuvres uithalen en waarvan wordt gezegd dat ze absoluut niet Amerikaans zijn en misschien wel van buiten de aarde.

De voormalige Amerikaanse Staatssecretaris en Wall Street bankier Catherine Austin Fitts zei er een paar jaar geleden het volgende over:

De "Disclosure" die nu plaatsvindt is onderdeel van een shift om het geheime ruimteprogramma dat is gefinancierd met de verduisterde biljoenen dollars vanuit het Pentagon, langzaam maar zeker een iets meer open programma te maken en de bevolking te laten wennen aan het feit dat er steeds snellere en meer spectaculaire ontwikkelingen in de ruimte zullen plaatsvinden. De komende jaren zal je dan ook "fenomenale ontwikkelingen" zien in de ruimte en zal er naast al het verduisterde geld ook steeds meer ruimte komen in de bestaande begrotingen voor expansie in de ruimte.

Wij praten altijd over een New World Order, maar in feite gaan de plannen nog veel verder dan dat, want volgens Catherine is het uiteindelijke doel, wat zij noemt, een "multi planetary civilization".

Eigenlijk is wat door de mainstream media naar buiten is gebracht en wat door sommige simpele zielen wordt gezien als waarheid en het begin van Disclosure, niets anders dan een geweldige witwasoperatie, waarbij ze straks de geheime ruimtevloot min of meer openlijk kunnen laten opereren en net doen alsof deze dingen nu pas zijn/worden ontwikkeld.

Enkele dagen geleden vertelde de voormalige baas van de Amerikaanse veiligheidsdiensten John Ratcliffe aan Fox News dat er veel en veel meer waarnemingen zijn geweest van objecten die ze niet kunnen verklaren dan dat tot nu toe bekend is gemaakt.

Er wordt nu openlijk over gesproken op televisie en dat het in het belang van de burger is om deze onverklaarbare zaken zo snel mogelijk te delen, wat zal gebeuren op 1 juni aanstaande, het moment waarop het Pentagon meer waarnemingen zal vrijgeven.


Ongeveer een dag later volgt er een interview met senator Marco Rubio van de staat Florida. Rubio is lid van de Senaatscommissie die zich bezighoudt met inlichtingendiensten en issues die daaruit voortvloeien.

Deze man zegt luid en duidelijk dat hij zich zorgen maakt omdat er objecten over of boven Amerikaanse bases vliegen, waar zij geen flauw benul van hebben om wie of wat het zou gaan. Het zijn in ieder geval geen Amerikaanse objecten die daar vliegen en Rubio sluit absoluut de mogelijkheid niet uit dat ze van buitenaardse oorsprong zijn.Het lijkt erop dat er dit jaar grote stappen gemaakt gaan worden aangaande het besef onder de bevolking dat ondanks alle eerdere ontkenningen er veel meer is dan zij ooit hadden gedacht.

Langzaam maar zeker wordt de menselijke geest rijp gemaakt voor datgene waar de Duitse raketgeleerde Wernher von Braun kort voor zijn dood voor waarschuwde.Vooral in deze onzekere tijden zijn mensen vatbaar voor alle soorten hoop en ook de Illuminati weten dit en zullen daar zoveel mogelijk misbruik van maken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl