april 2021, koudste aprilmaand sinds 17432030 nadert met rasse schreden en het zal ons als gemeenschap vele miljarden euro’s gaan kosten om de “klimaatdoelen” te halen.

Alleen jammer dat de natuur niet erg meewerkt want de maand april dreigt alle koude records te verbreken.Over een paar weken is het mei, maar als je buiten loopt dan ben je blij dat je je winterjas nog bij de hand hebt, want het voelt heel koud aan. Het kan echter niet kouder zijn dan normaal, want formeel zijn wij met z'n allen heel hard bezig om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Dat is allemaal vastgelegd in de klimaatakkoorden.

In het Akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

De Nederlandse overheid doet uiteraard haar uiterste best op die arme aarde niet verder te laten opwarmen.

Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland deze doelen gaat behalen.

In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord gaat per 2020 in. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen.

Nederland werkt nu dus nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %.

Dat dit allemaal is gebaseerd op duivelse Agenda 21 en opvolger daarvan, de 2030 Agenda, wordt uiteraard nergens vermeld, net zomin als dat de nep coronapandemie en de klimaathoax als een pakket komen, waarbij mensen steeds meer beperkt wordt in hun vrijheden.

Afgelopen nacht is er zelfs nog een schepje bovenop gedaan met een klimaatakkoord wat nog verder rijkt en wel tot 2050:

"Europa heeft afgelopen nacht een nieuwe stap gezet naar klimaatneutraliteit in 2050. Onderhandelaars van de drie instellingen – Commissie, Raad en Parlement – kwamen overeen de klimaatneutraliteit, en een tussentijdse vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent in 2030, vast te leggen in een Klimaatwet."

Wij schrijven al heel lang dat het in werkelijkheid steeds kouder zal worden in plaats van warmer. Dit vooral door de afnemende zonneactiviteit.

Of de heftige aardveranderingen nu worden veroorzaakt door een naderend mini zonnestelsel, het komende Grand Solar Minimum of een combinatie van beiden, zeker is dat er geen sprake is van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

We staan dit jaar aan het begin van een nieuw elfjarige zonnecyclus en de verwachtingen zijn over het algemeen dat de pieken weer lager zullen zijn dan de voorgaande. Hoeveel lager is uiteraard de vraag en dan zie je een interessante ontwikkeling.

Afgelopen zomer was de situatie zoals we schreven in een eerder artikel:

Een internationale groep wetenschappers kwam onlangs bij elkaar bij National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) voor een workshop, waarbij ze nogal opzienbarende voorspellingen deden voor de komende zonnecyclus 25.

Zij voorspellen dat de aarde zich moet voorbereiden op een langdurig en diep zonneminimum, waarbij de zon weinig of geen activiteit zal vertonen (zonnevlekken).

Tussen de zomer van 2019 en de herfst van 2020 zal het aantal zonnevlekken nog verder verminderen, waardoor we aanzienlijk koudere temperaturen zullen meemaken.

De door hen voorlopig gemaakte voorspelling ziet er zo uit en is identiek aan de voorspelling die wij al heel lang hanteren.

zonneminimum


En dat het kouder wordt in plaats van warmer is niet alleen het gevoel dat je hebt, maar het wordt ook bevestigd door de cijfers.

Dit is wat ze schrijven bij weer.nl

De afwijking tegenover normaal voor 1-16 april (8,8) is echter wel extreem en is met -3,5 graden in 3 eeuwen zelden zo groot geweest! Dit komt omdat de normaal in dertig jaar bijna 2 graden is opgewarmd. Deze kou is dus nu veel unieker dan vroeger.

En verder:

Toch hebben we voor het eerst sinds 1986 weer een ouderwets koude aprilmaand. De temperatuur kwam toen op een schamele 6,2 graden uit en dat was 1,8 graden kouder dan de norm van toen en de op 10 na koudste april sinds 1901. Aangezien de verwachting koud blijft voor komende weken, lijkt april 2021 iets hoger dan 1986 uit te komen op circa 6,4 graden of nog iets warmer. Dit zou een 13e plek betekenen, maar wel met een afwijking van -3,5 graden van de normaal!

Als dat gebeurt, krijgt april de grootste negatieve afwijking sinds 1901. Dat is nu nog 1917 met een afwijking van 3,3 graden onder de normaal. Absoluut gezien was deze aprilmaand natuurlijk veel kouder en nu niet meer mogelijk. Maar april 2021 is dus feitelijk gezien net zo bijzonder in het huidige klimaat. De grootste negatieve afwijking ooit had april 1743. Toen was het 3,7 graden kouder dan de toen geldende norm. Hieronder de top-10 aprilmaanden sinds 1706 (begin historische waarnemingen) met de grootste negatieve afwijking tegenover de lopende normaal.

zonneminimum, koude aprilmaand 2021

Bij onze oosterburen in Duitsland is het ook veel kouder dan normaal en zijn de afwijkingen in temperatuur nog groter dan bij ons.

De gemiddelde temperatuur voor de maand april tot nu toe ligt op 4,5 graad Celsius. Dit is voor hen de tweede koudste maand sinds 1881. Alleen in 1917 was het met gemiddeld 4,3 graden Celsius nog net iets kouder.

koude aprilmaand 2021 duitsland

En in Zwitserland is het niet anders.
Hoelang kunnen ze het verhaal van de wereldwijde opwarming nog volhouden?

Waarschijnlijk heel lang, want ze zullen de komende koude periode waarschijnlijk verklaren als het gevolg van de lockdowns en dat dit aantoont dat lockdowns niet alleen heel nuttig zijn in het bestrijden van de nep pandemie, maar ook in het terugdringen van de opwarming van de aarde omdat er veel minder CO2 door de mens wordt uitgestoten.

De waarheid doet er al lang niet meer toe. De ene leugen wordt moeiteloos aan de andere gekoppeld en van de mainstream media hoeven ze toch geen kritiek te verwachten. Die drukken er gewoon door wat hen wordt opgedragen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl