zonne minimum, tijd voor revolutiesDoor de geschiedenis heen is voedselschaarste altijd een aanleiding geweest voor revoluties en opstanden.

De voedselprijzen stijgen op dit moment overal ter wereld, het wordt kouder net zoals 400 jaar geleden en daarnaast wordt voedsel nog eens gebruikt als wapen.  Als er ooit de ingrediënten aanwezig waren voor een zogenaamde Perfect Storm, dan is dat nu.

Iets dat we allemaal nodig hebben, iedere dag opnieuw, is voedsel. Iets dat voor de meesten van ons vanzelfsprekend is, waar we geen seconde van wakker liggen, want als iets op is, lopen we naar de supermarkt.

Wat we misschien al wel een beetje hebben gemerkt is dat iedere keer als we boodschappen doen je minder schijnt te krijgen voor hetzelfde geld, met andere woorden, alles wordt duurder.

Maar, dat is slechts het begin, want er zijn talloze aanwijzingen dat de voedselprijzen binnen niet al te lange tijd omhoog zullen schieten.

Waar je voor de aandelen de bekende Dow Jones graadmeter hebt, zo heb je voor landbouwproducten ook een dergelijk iets wat heet de Bloomberg Agri Spot Index.

Zoals je op de volgende afbeelding kunt zien is deze graadmeter sedert het begin van dit jaar als een raket aan het stijgen. Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

bloomberg voeselbarometer

We merken dat op dit moment nog niet, omdat al die gestegen kosten nog niet echt zijn doorberekend in de kant en klare producten zoals we die in de winkels aantreffen, maar dat zal niet lang meer duren.

Niet alleen betekent dit alles dat je dagelijkse boodschappen veel duurder zullen worden, ook zorgt dit voor een steeds hoger wordende inflatie. Het fenomeen waar je steeds minder krijgt voor hetzelfde geld en wat nooit volledig wordt gecompenseerd in je loon of uitkering.

Echter, volgens analisten zullen de gevolgen van de sterk stijgende voedselprijzen niet alleen consequenties hebben voor wat betreft een hogere rekening voor je dagelijkse boodschappen, maar ook voor de samenleving.

Als de voedselprijzen sterk stijgen, dan is dit historisch gezien altijd verbonden met periodes van onlusten, revoluties en opstanden. Dit is keer op keer het geval als je de geschiedenisboeken in duikt en een bekend voorbeeld daarvan is de Franse Revolutie in 1789.

Deze revolutie werd voorafgegaan aan een aantal jaren waarbij de oogsten volkomen waren mislukt, met als gevolg dat de voedselprijzen explodeerden en gewone mensen niet genoeg verdienden om nog (genoeg) eten te kunnen kopen.

We hebben hier eerder over geschreven en op de volgende afbeelding zie je rechts de streken in Frankrijk waar in 1788 de oogst mislukte en links de plekken waar de burgers in opstand kwamen. Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

bloomberg voeselbarometer

Nu hebben we te maken met sterk stijgende voedselprijzen door een aantal oorzaken. Uiteraard is daar de nep coronapandemie die voortdurend zorgt voor allerlei verstoringen in de voedselproductie en dit is geen toeval.

De machten achter de schermen gebruiken of beter gezegd misbruiken de pandemie om kunstmatig voedselschaarste te creëren, waardoor ze straks via de door hen gecontroleerde overheden een nog sterkere machtspositie hebben dan nu het geval is. Niet zonder reden dat Bill Gates zwaar geïnvesteerd heeft in de aankoop van landbouwgrond.

Maar, los daarvan hebben wij nu ook nog eens te maken met dezelfde klimatologische omstandigheden als die ten tijde van de Franse Revolutie.

Toen was er sprake van wat men noemt het Dalton Minimum, een periode gekenmerkt door heel weinig zonneactiviteit, wat betekent lagere temperaturen, grotere droogte en dus meer mislukte oogsten.

Zoals wij al sinds 2013 schrijven, bevinden wij ons nu ook wederom aan het begin van een periode van minimale zonneactiviteit en in plaats van opwarming van de aarde zoals ons dat door de klimaatfanaten wordt wijsgemaakt, krijgen we juist te maken met lagere temperaturen.

Het volgende plaatje is afkomstig van het Nederlands Sjoemelinstituut, ook wel bekend als het KNMI.

Hierop zie je dat de temperaturen dit jaar aanzienlijk lager zijn dan ze zouden moeten zijn. Vooral de maanden maart en april vertonen extreem lage temperaturen.

bloomberg voeselbarometer

Jaren geleden schreven wij al over de resultaten van het onderzoek van professor Zharkova:

Een team onderzoekers onder leiding van professor Valentina Zharkova aan de universiteit van Northumbria borduurde door op eerder onderzoek dat was uitgevoerd aan de universiteit van Moskou, waarbij getracht wordt de bewegingen van magnetische golven die door de zon worden geproduceerd te voorspellen.

Wat deze voorspellingen laten zien, is een sterke afname van magnetische golven voor de eerstkomende drie zonnecycli die beginnen in 2021 en 33 jaar zullen duren.

Hoe minder actief de magnetische velden zijn op de zon des te minder zonnevlekken en dit correspondeert dan weer met kouder weer op aarde.

Volgens professor Zharkova is het huidige rekenmodel waarmee wordt gewerkt voor 97 procent nauwkeurig en corresponderen de uitkomsten ook met voorgaande mini ijstijden, waaronder het zogenaamde Maunder Minimum, dat duurde van 1645 tot 1715 en dit was de tijd dat grote rivieren standaard iedere winter bevroren.

Dit werd toen afgeserveerd als een broodje aap verhaal en zoals je in de onderstaande video van David Dubyne kunt horen wordt hetzelfde nieuws nu opeens in de mainstream media gebracht alsof ze dit feit net hebben ontdekt.

Volgens David zullen ze een mengelmoes maken van de coronapandemie, het zonneminimum en de voedselschaarste om de bevolking in het kader van de Great Reset nog veel meer de duimschroeven aan te draaien.

De moraal van het verhaal is dat alles wat je kunt doen om in je eigen voedselvoorziening te voorzien dit de komende jaren wel eens het beste besluit kan zijn dat je ooit hebt genomen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl