nieuw Maunder Minimum op komstDe klimaathysterici drijven de wereld tot wanhoop met hun alarmerende berichten over een steeds warmer wordende aarde.

Echter, er zijn ook mensen die daar heel anders over denken en zeggen dat we aan de vooravond staan van één van de meest koude periodes ooit, vergelijkbaar met het Maunder Minimum. 

Hackett Advisors is een bedrijf dat zich bezighoudt met beleggingsadviezen in de agrarische sector en als zodanig hebben zij uiteraard veel belangstelling voor zaken als het weer en klimaat. 

Het bedrijf staat onder leiding van Shawn Hackett en deze studeerde af als chemicus en begon daarna, begin jaren negentig, als adviseur op het gebied van landbouw (commodities) in combinatie met financiën. Later is dat alles uitgegroeid tot Hackett Advisors en een professionele organisatie geworden die beleggers adviseert over bepaalde aspecten van de landbouwmarkt.

Via Willem Middelkoop is een bericht naar buiten gekomen waaruit blijkt dat Shawn Hackett zijn levenswerk heeft gemaakt van het bestuderen van klimaat en vooral natuurlijke cycli die hierbij naar voren komen.

Hackett gelooft dan uiteraard ook geen woord van de klimaatnonsens die wij tegenwoordig voor de kiezen krijgen.

De conclusie van zijn levenslange studie is dat het weer op aarde wordt bepaald door allerlei verschillende krachten in ons zonnestelsel. Dit kunnen dingen zijn zoals elektrische-, magnetische- en mechanische krachten die erin werkzaam zijn.

Ook de planeten zijn uiteraard onderhavig aan al die krachten en volgens Hackett opereert ons zonnestelsel als een soort uurwerk, waar de raderen van dat uurwerk bepalen wat je kunt verwachten. Of de aarde dan plat of rond is maakt niet zoveel uit.

Alle planeten binnen ons zonnestelsel beïnvloeden elkaar, maar de drijvende kracht bij dit alles is en blijft de zon.

Er zijn binnen dat systeem in ons zonnestelsel een aantal natuurlijke cycli gedefinieerd door wetenschappers zoals de Gleissberg en de Yoshimura cyclus. Deze wat hij ziet als natuurlijke cycli worden voor een groot deel bepaald door de standen van de planeten op een bepaald moment en afhankelijk van waar wij ons op aarde bevinden in die cycli wordt het warmer of kouder op aarde.

Nu bevinden we ons op een punt dat beide bovengenoemde cycli naar een absoluut dieptepunt gaan zoals te zien op de volgende afbeelding.

gleissberg cyclus

Voeg bij deze twee ook nog eens het feit dat we aan de vooravond staan van een zogenaamd Grand Solar Minimum, een periode waarbij de zon niet of nauwelijks zonnevlekken produceert, en er ontstaat een beeld waarvan je letterlijk de koude rillingen krijgt.

Want, het plaatje wat je dan ziet volgens Hackett is precies dat wat speelde aan het begin van de koudste periode uit onze recente geschiedenis, namelijk het zogenaamde Maunder Minimum.

nieuw maunder minimum

Het slechte nieuws volgens Hackett is dan ook dan we een periode tegemoet gaan die vergelijkbaar is met het Maunder minimum. Eén van de koudste periodes die we op aarde hebben meegemaakt in de afgelopen 1.000 jaar. Het goede nieuws is dat de periode korter wordt dan de 80 jaar van het Maunder minimun en dit heeft dan ook weer te maken met de stand van de planeten.

Maar, meer slecht nieuws is dat het huidige minimum net is begonnen en dat het tot 2035 steeds kouder zal worden. Daarna zal het langzaam iets beter worden, maar pas na 2040 wordt het eindelijk weer iets warmer.

Shawn Hackett werkt vanuit een financieel perspectief want het is zijn taak om zijn cliënten te waarschuwen en voor te bereiden op dingen die hij denkt dat zullen gaan gebeuren.

Wat hij dan ook verwacht vanuit zijn invalshoek is dat we te maken zullen krijgen met sterk stijgende voedselprijzen omdat veel oogsten de komende jaren zullen mislukken. Tegen 2030 zullen we zo ongeveer gewend zijn aan torenhoge (voedsel)prijzen verwacht Hackett.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl