het wordt kouder, niet warmerOmdat de mens er volgens de klimaatexperts niet in slaagt om de temperatuur op aarde minder te laten stijgen hebben wij waarschijnlijk een koudere dan normale juli maand achter de rug. 

Volgens WEF-medewerkster Sigrid Kaag is het echter code rood voor de mensheid vanwege alarmerende berichten van het VN-Klimaatpanel.Eens in de zoveel tijd is het weer zover en worden alle klimaat alarmbellen weer eens geluid om de mensheid er toch maar goed van te laten doordringen dat zij schuldig zijn aan een steeds warmer wordende aarde.

In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd. De oorzaak is volgens de onderzoekers van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, ‘onmiskenbaar’ de mens. Alleen drastische maatregelen, zoals een forse beperking van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen voorkomen dat we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. ‘Code rood voor de mensheid’, schrijft de VN.

Ook volgens het WEF is het code rood:


Code rood is tegenwoordig een heel populair woord. Als er ergens iemand verkouden is, dan is het code rood want de gehele mensheid gaat dood aan een gevaarlijk virus en als er een keer een fikse regenbui valt, dan is het code rood, want we verdrinken allemaal.

Net zomin als de huidige vaccinaties iets met gezondheid te maken hebben, hebben de klimaat code rood berichten iets te maken met opwarming van de aarde.

De aarde is op dit moment ten opzichte van voorgaande jaren zelfs aan het afkoelen in plaats van opwarmen.

afkoeling aarde

Bovenstaande is dan ook volledig in lijn met hetgeen wij eerder schreven in 2019:

Een internationale groep wetenschappers kwam onlangs bij elkaar bij National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) voor een workshop, waarbij ze nogal opzienbarende voorspellingen deden voor de komende zonnecyclus 25.
Zij voorspellen dat de aarde zich moet voorbereiden op een langdurig en diep zonneminimum, waarbij de zon weinig of geen activiteit zal vertonen (zonnevlekken).

Tussen de zomer van 2019 en de herfst van 2020 zal het aantal zonnevlekken nog verder verminderen, waardoor we aanzienlijk koudere temperaturen zullen meemaken.

De door hen voorlopig gemaakte voorspelling ziet er zo uit en is identiek aan de voorspelling die wij al heel lang hanteren.

grans solar minimum

Wij hebben tot nu toe de volgende voorspelling gebruikt, waarin je ziet dat zonnecyclus 25 nog zwakker wordt dan de al zwakke cyclus 24 en dat daarna zonnecyclus 26 nog zwakker zal zijn.

Maar, zo te zien zijn we nog aan de optimistische kant geweest en is het nog maar de vraag of de pieken van cyclus 25 zo hoog zullen komen als op de door ons gebruikte voorspelling.

grand solar minimum

Hoe dan ook, wat we kunnen verwachten tijdens zonnecyclus 25 is dan een periode die te vergelijken is met het Dalton Minimum.

Het Dalton-minimum was een periode van lage zonneactiviteit, genoemd naar de Engelse meteoroloog John Dalton, die duurde van ongeveer 1790 tot 1830. Zoals het Maunder-minimum en het Spörer-minimum, viel het Dalton-minimum samen met een periode van lager dan gemiddelde wereldtemperatuur. Het Oberlach-station in Duitsland, bijvoorbeeld, mat een 2,0°C afname over 20 jaar.

Tijdens de daarop volgende zonnecyclus wordt het dan nog kouder en krijgen we een periode die te vergelijken is met het Maunder Minimum.

Het Maunder Minimum (ongeveer 1645-1715) betrof een periode waarin er decennia lang opmerkelijk weinig zonnevlekken waargenomen werden, een zogeheten Grand Minimum. Het was een tijdvak in de veel langer durende Kleine IJstijd (16e tot 19e eeuw), waarin de temperaturen onder meer in Europa 1 à 2 graden lager waren dan in de 20e eeuw.

Dat we een veel koudere periode tegemoet gaan op aarde wordt ook bevestigd door het ijs in Groenland. Hoewel het nu hartje zomer is en het ijs normaal gesproken zou moeten smelten, hebben we te maken met een toename van ijs.

ijs toename Groenland

ijs toename Groenland

Het maakt niet uit hoe vaak men er volledig naast zat met voorspellingen, alle weermannen zullen nu opnieuw in koor met Sigrid Kaag brullen dat het code rood is.

reinier van den berg, miskleun voorspelling poolijs

Volgens het AD is de situatie zo alarmerend en stijgt de zeespiegel zo snel dat wij in Nederland als her ware in een badkuip zitten en kunnen wachten tot het water over de rand binnenstroomt.

Het stijgen van de zeespiegel door opwarming van de aarde is onomkeerbaar, aldus het VN-klimaatpanel IPCC maandag. Slangen: ,,Zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door de opwarming van het klimaat. Het is een soort thermometer van klimaatverandering, omdat er zo veel belangrijke processen in samenkomen. Warmer oceaanwater zet uit en daardoor komt de zeespiegel hoger te staan. Ook komt er smeltend landijs van gletsjers en ijskappen in de oceaan terecht waardoor de zeespiegel nog verder stijgt. Daarnaast wordt er grondwater opgepompt voor bijvoorbeeld consumptie en irrigatie van landbouwgrond, en ook dit water komt uiteindelijk in de oceaan terecht.”

Volgens klimaatexpert Bart van den Hurk, eveneens een van de hoofdauteurs van het rapport, moet Nederland zich weerbaarder maken tegen de stijgende zeespiegelstijging en toenemende weersextremen Van den Hurk onderzoekt voor Deltares, een kennisinstituut op het gebied van water en bodem, de invloed van klimaatverandering op allerlei zaken die te maken hebben met de waterhuishouding.

Dat is dus hetzelfde Deltares dat enkele jaren geleden wist te melden dat de Nederlandse zeespiegel met ruim 7 centimeter was gedaald. Uit een artikel van 2019:

De werkelijkheid is dat volgens het onderzoek van Deltares de zeespiegel voor de Nederlandse kust het afgelopen jaar zelfs is gedaald met 7,2 centimeter ten opzichte van 2017 en dat dit de grootste daling is sinds 1996. Als verklaring geven zij dat er in 2017 een aantal noordwesterstormen waren waardoor het water relatief hoog stond en dat we in 2018 veelal te maken hadden met oostenwind, hetgeen zorgt voor een lagere waterstand.

Feit is dat Deltares naar aanleiding van haar onderzoek concludeert dat er geen sprake is van een versnelde stijging van de zeespiegel en die had er uiteraard wel moeten zijn als er een verband zou zijn geweest tussen toenemende CO2 en stijging van temperatuur.

Vooralsnog is het een feit dat ook de afgelopen maand juli in zowel Nederland als België kouder was dan normaal en voor augustus ziet het er niet veel beter uit.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl