er komt een kosmisch gezien perfecte tijd voor tirannenAlhoewel de mainstream media je willen doen geloven dat het klimaat op aarde wordt bepaald door de mens, is het de zon die bepaalt.

Zoals tijdens de komende decennia van minimale zonneactiviteit zal het kouder worden, maar ook veel gemakkelijker voor tirannen om de mensheid onder de knoet te houden.Via Marc van Delft ontvingen wij een interessant bericht. Hij heeft zich de laatste tijd nogal beziggehouden met de overeenkomst van het gedrag van de mens in relatie tot de zonneactiviteit.

Dit omdat hij hoopte dat tijdens het maximum van de huidige zonnecyclus de mens voldoende energie en impulsen van de zon zou ontvangen om in opstand te komen en een einde te maken aan de wereldwijde tirannie die zich nu aan het ontwikkelen is.

Zo schrijft hij:

Kort geleden stuurde ik een prognose op over het komende zonnevlekken-maximum, waarvan ik dacht dat het rond 2022 zou plaatsvinden, en mijn hoop dat er dan eindelijk een revolutie tegen de terreur van de NWO miljardairs-elite van de grond zou komen.

Ben van Tilborg wees mij er echter op dat het volgende zonnevlekken-maximum pas in 2024 zou zijn.

Marc kwam aan zijn prognose doordat hij iets las over een Russische professor die na langdurig onderzoek tot de conclusie kwam dat er een direct verband bestaat tussen het gedrag van de zon en dat van de mens:

Het betreft hier professor A.L. Tchijevsky, een Russische wetenschapper die in de 19de eeuw veel onderzoek deed naar de invloed van het gedrag van de zon op dat van de mens.

We hebben te maken met iedere keer een zonnecyclus van 11 jaar. Gedurende een dergelijke cyclus stijgt het aantal zonnevlekken dat de zon produceert, om daarna vervolgens weer af te zwakken tot een dieptepunt voordat de volgende cyclus begint.

Wat Tchijevsky ontdekte is dat de menselijke activiteit en creativiteit zich op een absoluut hoogtepunt bevindt tijdens het maximum van de cyclus.

Met deze vergelijkingen construeerde hij een "Index of Mass Human Excitability" strekkende over de tijd van 500 voor Christus tot 1922 na Christus. Hij onderzocht de geschiedenis van 72 landen in die periode lettende op tekens van menselijke onrust zoals oorlog, revolutie, rellen, expedities en emigraties, plus het aantal mensen betrokken. Tchijevsky ontdekte dat 80 % van de meest belangrijke gebeurtenissen gebeurde gedurende de jaren van maximale zonnevlek activiteiten, ofwel Solar Maximum. Hij argumenteerde dat de "aanstekelijk" periode kan worden uitgelegd door een acute verandering in de nervositeit en psychische karakter van de mens; wat gebeurt er tijdens Solar maximum.

Tchijevsky ontdekte dat het Solar minimum de achterblijf periode is wanneer onderdrukking wordt getolereerd door de massa, alsof ze de vitale energie missen die nodig is voor verandering. Hij ontdekte dat tijdens Solar maximum de beweging van mensen op zijn top is. Tchijevsky's onderzoek is het fundament van de zonnevlek theorie over menselijk gedrag. Zoals Harlan True Stetson; in zijn boek over "Sunspots and Their Effects" zei: "Todat, echter, iemand aankomt met meer overtuigende aanstekelijkheids quotiënt over massa beweging dan professor Tchijevsky schijnt te heeft gedaan, zullen wetenschappers afkerig zijn bij te dragen aan alle conclusies voortkomend uit zijn onderzoek." Stetson gaf toe dat het mechanisme waarbij ultraviolette straling is geabsorbeerd nog steeds een onopgeloste puzzel is voor biologen.

Het argument van Marc van Delft is nu dat wij ons rond 2024 op het hoogtepunt bevinden van de huidige zonnecyclus, nummer 25, waardoor dat het jaar zou zijn om een wereldwijde revolutie te ontketenen en het juk van de tiran af te schudden.

Marc doet al langer onderzoek naar dit soort fenomenen en heeft ook al jaren geleden hierover artikelen gepubliceerd op zijn website. Hij is op dit moment bezig met verder onderzoek naar wanneer bepaalde revoluties/opstanden plaatsvonden tijdens een zonnemaximum, zodat dit misschien te gebruiken is als leidraad om tijdens het komende zonnemaximum in 2024 voorgoed af te rekenen met de tirannieke heersers.

Echter, wat we missen in het verhaal van Marc is het grotere beeld voor wat betreft zonnecycli.

Er is tijdens iedere cyclus een minimum en een maximum periode, maar de cycli zelf verlopen ook weer in een cyclus, waarbij je periodes hebt dat de cycli hoog uitvallen en andere waarbij er niet of nauwelijks activiteit valt waar te nemen tijdens de cyclus. Deze laatste perioden worden een Solar Minimum of een Grand Solar Minimum genoemd als het vrij langdurig is.

Dat verloop zie je heel goed in het volgende plaatje, waarin duidelijk wordt dat vanaf eind vorige eeuw de maxima van de cycli steeds lager worden en de huidige en de komende zelfs extreem laag zullen zijn, vergelijkbaar met bekende heel koude periodes uit onze geschiedenis.

grand solar minimum

Echter, de voorspelling hierboven van de huidige en de komende cycli blijkt aan de optimistische kant te zijn geweest, want er zijn steeds meer wetenschappers die voorspellen dat er de komende decennia totaal geen activiteit zal zijn en we opnieuw te maken krijgen met een Grand Solar Minimum, een langdurige periode van (extreem) lage temperaturen op aarde en geen of nauwelijks activiteit van de zon.

De volgende voorspelling is gebaseerd op berekeningen van het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

grand solar minimum

Het historisch verloop van de cycli en wat ons te wachten staat is mooi te zien op het volgende plaatje.

nieuw maunder minimum

De moraal van het verhaal is dan ook dat de satanische Illuminati sekte geen betere periode hadden kunnen uitkiezen voor de invoering van haar New World Order.

Alhoewel we wel te maken hebben met zonnecycli en een theoretisch maximum zal dit in de praktijk waarschijnlijk extreem laag uitvallen, waardoor de menselijke energie de komende decennia zich eveneens op een dieptepunt zal bevinden volgens de theorie van professor Tchijevsky.

Hetgeen ons weer terugbrengt op het aloude recept: Niets op onze wereld gebeurt bij toeval.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl