2028, passage planeet nibiruDat we in vreemde tijden leven is geen nieuws, maar dat Planeet X dichterbij is dan men eerst dacht, wel. 

Alles begint nu zo ongeveer rond dezelfde tijd samen te komen en één ding is zeker, we zullen ons niet hoeven vervelen de komende jaren.Het is de laatste tijd wat stiller geweest rond interessante onderwerpen zoals een grote onbekende planeet in ons zonnestelsel, of beter gezegd, een tweede minizonnestelsel dat is gebaseerd op Nemesis, een tweelingster van onze zon.

Na de jaren '80 van de vorige eeuw werd opeens in alle toonaarden ontkend dat NASA een onbekende planeet had gevonden. Hetzelfde gold voor de theorie dat aangezien de meeste zonnen een tweelingplaneet hebben dit ook wel het geval moest zijn voor onze zon en hoewel nog niet fysiek aangetoond gingen sommige wetenschappers en onderzoekers er vanuit dat Nemesis bestond.

Echter, voor de mainstreamwereld en media waren het gestoorde aluhoedjes, tegenwoordig wappies genoemd, die zich met dat soort theorieën bezighielden.

Tot medio 2017 toen de mainstream wetenschap opeens een ander liedje begon te zingen.

nemesis bestaat wel degelijk

Het jaar daarvoor was er ook iets bijzonders gebeurd, want een aantal astronomen maakten bekend dat zij aan de hand van hun berekeningen ervan overtuigd zijn dat er zich aan de rand van ons zonnestelsel een grote onbekende planeet moet ophouden. Zij noemden deze planeet Planeet Nine en ook wel Planeet X.

Planeet negen (Engels: Planet Nine) is een veronderstelde grote planeet die zich in het buitenste gedeelte van het zonnestelsel - ver buiten de baan van Neptunus - zou bevinden.[3] Een hypothetische planeet zou de verklaring kunnen zijn voor het opmerkelijke gedrag dat een aantal Transneptunische objecten in het buitengebied van de Kuipergordel vertoont. Konstantin Batygin en Michael Brown, wetenschappers aan de Caltech Universiteit, kondigden op 20 januari 2016 hun ontdekking aan, die gebaseerd is op dynamische modellen, en niet op visuele waarnemingen.

Deze planeet zou er in de ruimte dan ongeveer als volgt uit zien:

planet nine, planeet x

Daarna wordt het weer een tijdje stil en nu verschijnt het volgende bericht bij Scientias.

planet nine, planeet x

De twee astronomen die een aantal jaren geleden claimden het bestaan van Planeet X aan te kunnen tonen zijn meer zeker dan ooit van hun zaak:

Dat is te lezen in een nieuwe studie die nog peer-review moet ondergaan, maar online al is in te zien. In het onderzoek stellen de wetenschappers die jaren geleden de eerste aanwijzingen voor het bestaan van Planeet X presenteerden, dat het bewijs voor het bestaan van de mysterieuze planeet nog altijd robuust is. Én stellen ze nauwkeuriger vast waar deze planeet zich bevinden kan.

Zo hebben we dus ondanks alle ontkenningen eerder toch het bestaan van Nemesis en ongetwijfeld is Planeet Nine of X één van de planeten die een omloopbaan rond Nemesis maakt en zou heel goed de planeet Nibiru kunnen zijn zoals die ook voorkomt in het werk van Zecharia Sitchin.

Niet dat we nu nog gek veel wijzer zijn, want een exacte datum dat deze planeet daadwerkelijk zichtbaar zal zijn en ons zal passeren blijft nog altijd giswerk.

We hebben de Amerikaanse onderzoeker Marshall Master die rond 2028 aanhoudt als datum waarop die passage zal plaatsvinden en wij op aarde daar de desastreuze gevolgen van zullen ondervinden. Masters denkt dat uiteindelijk miljarden mensen zullen omkomen als gevolg van de turbulente passage en de daaruit volgende aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s.

Evert Jan Poorterman echter moet daar niets van hebben en heeft op deze site uitgebreid zijn theorie toegelicht. Poorterman stelt dat het allemaal minder erg zal worden dan verteld door Masters en ook dat de ster, zoals hij het noemt, vroeger zal komen.

De boodschap luidt; deze keer komt de ster eerder en zal hij minder schade berokkenen dan anders! Dus geen zeven miljard slachtoffers zoals vriendje Masters meent, maar gelukkig veel minder! Toch zullen het er een paar miljard zijn.

En dan hebben we nog het verhaal zoals John Moore dat onlangs vertelde aan Mike Adams van Natural News.

Maar, er is ook een andere theorie en die is afkomstig van John Moore. Een ex Vietnam veteraan en gevechtsvlieger met uitstekende contacten binnen het Amerikaanse leger.

In de onderstaande video (in het originele artikel) is John Moore in gesprek met Mike Adams van Natural News en daarin vertelt Moore dat het corona vaccin letterlijk the Killshot zal zijn die miljoenen of beter gezegd miljarden mensen van het leven zal beroven.

De reden dat ze zoveel haast hebben met die vaccinaties is omdat ze weten dat er binnen niet al te lange tijd een ELE event zal plaatsvinden. ELE staat voor Extinction Level Event en dat is een gebeurtenis waarbij het merendeel van het leven op aarde zal worden weggevaagd.

De satanische sekte die wij de Illuminati noemen weet dat deze gebeurtenis eraan zit te komen en wat men absoluut niet wil is dat miljarden mensen dit te weten zullen komen en dan in blinde paniek voor totale chaos op aarde zullen zorgen.

Als meer dan 7 miljard mensen zullen weten dat er een kosmische gebeurtenis op komst is, waarbij de menselijke beschaving zal worden vernietigd, dan zou dat een onmiddellijke ineenstorting betekenen van de complete infrastructuur op aarde. Iedereen zou direct stoppen met werken. Het gevolg zou zijn geen transport, geen voedselproductie en lege schappen in de winkels. Totale anarchie zou waarschijnlijk het gevolg zijn.

De mensen moeten doorwerken tot het laatste moment zodat de leden van de sekte en hun vrienden voldoende voorraden kunnen aanleggen en rustig alles wat ze nodig hebben verplaatsen naar ondergrondse enorme tunnelsystemen die in de loop der jaren zijn aangelegd.

En alsof dat nog allemaal niet genoeg is, hebben we nog David Dubyne die zegt dat er volgend jaar een belangrijke voorspelling van de Hopi Indianen zal uitkomen.

Naast dit soort tekenen is er ook een indianenstam die de komst van de Verwoester heeft voorspeld en wel de Hopi Indianen:

De Hopi indianen hebben het einde van wat zij noemen de Vierde wereld voorspeld middels een aantal tekenen, waarvan één de Blauwe Ster Kachina is, gevolgd door de Rode ster Kachina, de zuiveraar. "Het terugkeren van de blauwe ster Kachina, die ook bekendstaat als Nan ga sohu, zal de alarmklok zijn die ons vertelt over een nieuwe wereld, een nieuwe manier van denken en doen. Dan zullen de veranderingen beginnen".

Op een andere website wordt het als volgt omschreven:

De Blue Star Kachina verwijst naar een voorspelling van de Hopi Indianen over het verschijnen van een blauw hemellichaam die de tijd van grote verandering op aarde aan zal kondigen. Het is de tijd waarin de Hopi zullen stoppen met hun ceremonies en waarin de Blue Star Kachina zich zal laten zien aan zij die niet ingewijd zijn. Kort na het verschijnen van de Blue Star Kachina wordt de Red Star Kachina zichtbaar welke bekend staat als de zuiveraar. Dit zal het einde betekenen van de vierde wereld waar we nu in leven en die net zoals de eerste drie werelden vernietigd zal worden door de hebzucht van de mens. Het einde van de vierde wereld wordt beschreven als een spiritueel conflict dat zal worden beslecht met met materialistische middelen.

Die voorspelling van de Hopi indianen begint nu echt uit te komen.

En daarvoor gaan we naar David Dubyne, de man die al jarenlang onderzoek doet naar de heftige aardveranderingen en ook één van de eersten was die waarschuwde dat we in plaats van een opwarming van de aarde te maken zouden krijgen met afkoeling. Dit als gevolg van wat men noemt een Solar Minimum, een periode van ongekend lage zonneactiviteit. En lage zonneactiviteit brengt historisch gezien altijd koude periodes mee, zoals we in eerdere artikelen uitgebreid hebben beschreven.

Gekoppeld aan een dergelijke periode is voedselschaarste en dat is iets waar we nu steeds vaker mee te maken krijgen. Niet alleen door veranderingen op aarde, maar ook omdat de satanische sekte in de achtergrond vast van plan is om de neppandemie te gebruiken om nu al kunstmatig voedselschaarste te creëren en daar straks heel handig weer andere oorzaken voor aan te wijzen.

Want, wie controle over de voedselvoorraad heeft, heeft controle over de mens en vanwege dat aanstaande probleem wordt de mens nu al via de neppandemie volop getraind in het gehoorzamen van “autoriteiten”.

Echter volgens David Dubyne heeft die controle over de voedselvoorraad ook nog een heel andere reden en die is dat wij de komende jaren met heel heftige aardveranderingen te maken zullen krijgen. Nog veel meer aardbevingen, sinkholes en modderstromen om er maar enkele te noemen.

Dit alles wordt veroorzaakt volgens hem door een nieuw sterk magnetisch veld dat zich nu aan het vormen is rondom de aarde en wordt veroorzaakt door de stand van bepaalde planeten. Dat veld zal een maximale sterkte bereiken in 2024 en voor heel veel ellende zorgen op aarde.

De stand van de planeten in oktober 2024 is als volgt:

dit

Volgens Dubyne bereikt het eerdergenoemde magnetische veld in die maand een hoogtepunt en zal daarna net zo snel verdwijnen als dat het is gekomen. Een veld dat wordt gevormd door vier planeten, te weten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Waarbij de aarde dan als het ware wordt ingeklemd door de reuzen Jupiter en Saturnus.

Volgens hem volgt er daarna in 2028 nog een heel heftige gebeurtenis, maar daar gaat hij in onderstaande video op dit moment niet verder op in, omdat hij zich wil concentreren op de eerstkomende jaren.

Want voordat dit magnetisch veld haar climax bereikt, gebeurt er nog iets heel uitzonderlijks en dat is de verschijning van de Blue Kachina.

De Blue of Blauwe Kachina is komeet C/2017 K2 en ziet er als volgt uit:

blauwe kachina, c/2017 K2

Het is geen bekende komeet voor ons, want volgens David is dit de eerste keer dat deze in ons zonnestelsel komt. Dat niet alleen, maar het is een heel bijzondere komeet, want nog nooit eerder is een komeet die zo ver van de zon af staat, zo helder geweest.

Maar, dat is pas het begin, want op 21 december 2022 is deze komeet met het blote oog te zien en zal ervoor zorgen dat bij mensen letterlijk de mond open valt van verbazing. Want deze komeet wordt zo groot als de volle maan, maar dan helemaal blauw.

De route van de komeet ziet er als volgt uit en zal velen ook heel bekend voorkomen, want zo wordt ook altijd de baan van Nibiru beschreven.

blauwe kachina, c/2017 K2

Wat is de kans dat er nu een totaal onbekende komeet in ons zonnestelsel opduikt die naar verwachting volgend jaar kerst zo groot zal zijn als een blauwe volle maan?

David Dubyne spreekt over een niet nader gedefinieerde grote gebeurtenis in 2028. Een andere onderzoeker, Marshall Masters, voorspelt het jaar 2028 als het jaar waar de passage van het mini zonnestelsel zal plaatsvinden.

Dat deze komeet de Blauwe Kachina is van de Hopi lijkt welhaast zeker. Als dat zo is, dan kunnen we er ook vanuit gaan dat de Rode Kachina (De Verwoester) binnen niet al te lange tijd zal volgen.Planeet X komt dichterbij en Nemesis bestaat. Dat schijnen zo ongeveer de enige dingen te zijn die helemaal vast staan. Hoe het zich allemaal precies zal ontwikkelen is afhankelijk van welke onderzoeker je spreekt en hoe die bepaalde zaken interpreteert.

Maar, er zijn in ieder geval genoeg concrete aanwijzingen om er vanuit te gaan dat de meesten van ons gedurende hun leven nog het nodige op dat gebied zullen meemaken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl