voorspellingen oude artikelen  We hebben in de loop der jaren over heel veel dingen geschreven, waaronder voorspellingen van dingen die zouden komen.

Als we nu terugkijken naar de laatste tien jaar dan er nu toch wel bizarre verbanden te ontdekken.Niemand weet precies wat de toekomst gaat brengen, maar er zijn toch mensen geweest die een aantal dingen akelig nauwkeurig hebben weten te voorstellen.

Ze gebruiken daar soms verschillende technieken voor. De ene ‘ziet’ bepaalde dingen en andere maken weer gebruik van bepaalde technieken zoals ‘remote viewing’.

Door ‘nuchtere’ mensen die met beide benen op de grond staan worden beide hiervoor genoemde manieren gezien als ‘onzin’, hoewel het Amerikaanse leger wel degelijk gebruikt gemaakt heeft van remote viewing technieken.

Iemand die daarin is gespecialiseerd is Major Ed Dames, de man die heeft voorspeld dat wij op een gegeven moment te maken zullen krijgen met een killshot. Een zonnevlam zo heftig dat alle elektriciteit op aarde voor langere zal zijn uitgeschakeld en wij eigenlijk weer terug geworpen worden naar het stenen tijdperk.

In latere jaren heeft Dames zijn voorspelling ietwat bijgesteld omdat hij denkt dat die killshot ook wel eens veroorzaakt zou kunnen worden door de passage van een onbekende planeet.

Omdat het met remote vieuwing heel moeilijk is om een bepaalde tijdslijn vast te stellen heeft Ed Dames destijds een aantal markers vastgesteld. Gebeurtenissen in aanloop naar de killshot, waardoor we weten of die dichterbij komt of niet.

Van die markers zijn er een aantal inmiddels uitgekomen zoals we schreven in een eerder artikel.

Het volgende is afkomstig uit een artikel dat we schreven in 2012.

De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk uitzien als een Space Shutlle. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Daarnaast is het opvallend dat hij noemt dat dit wellicht veroorzaakt wordt door een regen van meteorieten. Ook dit is een fenomeen wat de laatste tijd behoorlijk toeneemt en waarover wij al eerder schreven, zie hier.

Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.

En dan verschijnt het volgende bericht in de Telegraaf:

neerstorten isis

We hebben de mogelijke dreiging van een neerstortende ISS en we hebben op dit moment te maken met vechtende soldaten.

Toeval?

Als we het hebben over vechtende soldaten en Rusland, dan komt uiteraard ook de Duitse ziener Alois Irlmaier in beeld.

De toekomst verscheen bij de Duitser Alois Irlmaier als in een film, in de vorm van getallen die versluierd, gecodeerd of onvolledig waren. Hij voorspelde zijn eigen dood in juli 1959.

Zijn laatste woorden waren, “Ik ben blij dat ik nu kan gaan omdat ik niet hoef te ervaren wat ik zie.”

Irlmaier voorspelt dat de Derde Wereldoorlog zal beginnen in het Midden Oosten en dat Rusland op een gegeven moment onverwacht zal toeslaan door met een legermacht via drie verschillende routes Europa binnen te vallen.

Voor het volledige verhaal en de documentaire verwijzen wij naar het originele artikel, maar enkele belangrijke punten volgen hier:

Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

De opmerking over een Grote Duisternis die 72 uur zal duren, kan haast niet anders zijn dan een verwijzing naar de komst van de onbekende planeet Nibiru en de fysieke poolomkering waardoor de rotatie van de aarde tijdelijk zal stoppen en er een periode van zo’n 72 uur permanent daglicht is op het Zuidelijk en 72 uur duisternis op het Noordelijk Halfrond.

Ook bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd:

De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren.

Ook voor onze contreien voorspelt Irlmaier niet veel goeds met betrekking tot de Derde Wereldoorlog.

Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

In een andere lezing is dit gedeelte :

De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. 'Het kookte' wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet. ”Tot zover Irlmaier:

Misschien sluit bovenstaande heel goed aan op wat Evert Jan Poorterman onlangs schreef:

Toch komen er grote veranderingen... en mijn gevoel zegt me dat de tweede ster zich dit jaar nog wel eens zodanig zou kunnen roeren dat wij er allen weet van krijgen. De machthebbers hebben niet voor niets haast. Hun draaiboeken voor deze eindtijd, de bijbel en de 'protocollen van de wijzen van Sion'... geven wel een tijdlijn aan, maar die vervaagd als de tweede ster veel eerder komt dan verwacht. Met Martin van Wieringen heb ik contact over de naderende tijd en over de verschijnselen (ik bedoel de verwachtingen en 'zieningen' van mensen als Alois Irlmaier, Mother Shipton en Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg) voor de komende tijd. De beelden die ik zag van de onafzienbare rijen witte tenten op de Veluwe... en dan specifiek op Fliegerhorst Deelen...

evert jan poorterman niburu.co

Russen zouden volgens Alois Irlmaier via de noordelijke laagvlakte Duitsland binnenvallen. Dan strooien 10.000 (in een eerder artikel over Alois Irlmaier schreef ik 1.000) vliegtuigen een geel poeder uit van Hamburg naar het zuiden over Praag... en zijn de Russische troepen in west-Duitsland (en Nederland?!) afgesneden. Er is geen land ter wereld die 10.000 piloten kan leveren... ook de Verenigde Staten van Amerika niet (met de burgerluchtvaart-piloten der bij geteld), dus moeten we uit gaan van 'drones'. En die komen volgens mij uit het zuiden (Israël?!)... Mogelijk betreft het de Russen die bij/op de Veluwe in strijd komen (Martin)... We gaan het zien... en misschien wel in 2022!

En dan tenslotte hebben we nog de laatste voorspelling van Mother Shipton die ook niet in dit overzicht mag ontbreken. Wij publiceerden deze eerder in 2013.

Voor zover we weten heeft ze echt bestaan, een heks en profete geboren in (ongeveer) 1488 en gestorven in 1568. Moeder Shipton's echte naam was Ursula Southill en haar moeder, Agatha Southill, was een heks, waardoor Ursula als kind al het 'Devil's Child' werd genoemd.

Haar uiterlijk had ze ook al niet mee en dat versterkte haar magische reputatie alleen verder. Richard Head, biograaf van Mother Shipton (een van de velen) schreef in 1648: "Haar lichaam was kort, haar hoofd was lang, met scherpe vurige ogen, haar neus was buiten proportie, van een ongelofelijke lengte, met krommingen en bulten, en voorzien van veel vreemde puisten in verschillende kleuren, zoals rood, blauw en bruin. Haar aanblik was angstwekkend voor de toeschouwers en omdat haar neus ook nog licht gaf was het als met de dampen uit de hel: men had geen ander licht meer nodig."

In 1500 en 1600 werd ze een bekende naam. Pubs werden naar haar vernoemd, zo ook poppen, helderzienden en winkels vooral in Londen met haar imago en met haar figuur. Moeder Shipton Inn bestaat nog steeds in Portsmouth, in de buurt van de haven. Zeelui zijn altijd bijgelovig. Haar levensgrote figuur staat nog steeds boven de deur in een speciale niche. Haar legendarische naam en bevoegdheden werden folklore over het hele land, vele gebieden van Engeland hebben geschriften in oude archieven van degene die Moeder Shipton hebben bezocht, elke regio heeft zijn eigen vreemde gebeurtenissen met de lokale profetieën.

Toen in 1605 de Grote Pest Plaag Londen teisterde, was er veel gesproken over Moeder Shipton’s woorden; "Zegevierend rijdt de dood door Londen." Een jaar later de Grote Brand van Londen begon in Pudding Lane, Samuel Pepys schreef in zijn beroemde dagboeken, nog steeds voor het publiek te zien, 'Mother Shipton's word is out' Ze voorspelde dat: de huizen van Londen zullen vallen en mannen lopen op de daken, een verwoeste stad, waar nauwelijks een huis werd overgelaten. Ze voorspelde veel dingen, wat soms jaren of eeuwen duurde voordat mensen ze begrepen.

Van alle profetieën die Moeder Shipton heeft gedaan is haar laatste voorspelling voor ons het meest interessant. Als deze inderdaad rond het jaar 1500 is gedaan en opgeschreven, dan is het verbazingwekkend om het maar zacht uit te drukken. Niet alleen geeft het een duidelijke indicatie dat het gaat om de tijd waarin wij nu leven, maar het spreekt ook over een vurige draak in de lucht.

Omdat deze profetie op rijm is geschreven in oud Engels is het soms lastig om te vertalen. We hebben ons best gedaan en al zal het hier en daar misschien niet honderd procent goed vertaald zijn, de strekking van de profetie is meer dan duidelijk. Wie de voorkeur geeft aan het lezen van de originele Engelse versie kan hier klikken.

Onder de profetie een video die wij kregen als tip van een lezer(dank!), waarin wordt uitgelegd hoe deze profetieën bekend zijn geworden, gecombineerd wat meer algemene informatie en andere voorspellingen.

De laatste voorspelling

In negentienhonderdzesentwintig
Zullen er lichte huizen worden gebouwd van stro en stokken
En het is dan dat er grote oorlogen gepland zullen worden
En vuur en zwaarden zullen over het land vegen.

Het zal lijken alsof beelden levend zijn met losse bewegingen.
Wanneer boten net als vissen onder de zee zullen zwemmen.
Wanneer mensen als vogels de lucht zullen afstropen
Dan zal de halve wereld, gedrenkt in bloed, sterven.

Voor hen die de eeuw uit zullen leven
Zullen dit doen in angst en beven
Ze zullen vluchten naar de bergen en de grotten
Naar de moerassen en woud en wilde vennen.

Want er zullen stormen woeden en de oceanen zullen brullen
Als Gabriël op de zee en het land staat
En als hij op zijn wonderlijke hoorn zal blazen
Dan zullen oude werelden sterven en nieuwe worden geboren.

Een vurige draak zal de hemel doorkruisen
Zes keer voordat de aarde zal sterven
De mensheid zal bibberen en angstig zijn
Voor de zes boodschappers in deze profetie.

Zeven dagen en zeven nachten lang
Zal de mens kijken naar dit vreselijke beeld
De getijden zullen tot boven hun normale hoogte stijgen
En zullen de kusten wegbijten en dan
Zullen de bergen brullen
En aardbevingen zullen de wereld splijten van vlakte tot kust.

Het overstromende water zal zich naar binnen spoeden
En het land overstromen met zo’n geweld
Dat de mensheid angstig zal schuilen in een modderig ven
Al grommend tegenover zijn medemens

Hij legt zijn tanden bloot en vecht en doodt
En verbergt stiekem voedsel in de geheime heuvels
En door de lelijkheid van zijn angst zal hij liegen
En indringers, dieven en spionnen doden.

De mens vlucht in doodsangst weg van het water
En doodt en verkracht en ligt in bloed
Er wordt veel bloed vergoten door de hand van de mens
En dit zal als een bittere vlek op het land rusten

En wanneer de staart van de draak is verdwenen
Vergeet de mens, glimlacht en gaat weer verder
Om de draad weer op te pakken, te laat, te laat.
Want de mensheid heeft haar noodlot verdiend

Zijn gemaskeerde glimlach zijn onterechte grootsheid
Zal dienen om de Goden boos te maken
En zij zullen de draak terugsturen
Om de hemel te verlichten en zijn staart zal slaan
Op de aarde om deze te verwoesten
En de mens zal vluchten, koning, heer en dienaar

Maar langzaam worden ze uitgeroeid
Al zoekende naar de verdwijnende waterbronnen
En mensen zullen sterven van de dorst
Voordat de oceanen omhoog komen en de kust beklimmen
En het land zal breken en opnieuw openscheuren
Je vindt het misschien vreemd, maar het zal gebeuren

En ergens in een land ver weg
Zullen mensen, oh maar een heel klein gezelschap
Hun stevige berg moeten verlaten
Om de aarde te omspannen, maar het zijn maar heel weinig

Wie dit (onleesbaar) overleeft en dan zal
Het menselijk ras weer opnieuw beginnen
Maar, niet op het land wat er al is
Maar op de verrezen bodem van de oceaan, sterk, droog en braak.

Niet iedere ziel op aarde zal sterven
Als de staart van de draak voorbij zwaait
Niet ieder land op aarde zal zinken
Maar deze zullen zich wentelen in stank en stinken
Van rottende lichamen van mens en beest
En van gewassen van het land

Maar, het land dat uit de zee zal rijzen
Zal droog zijn en schoon en zacht en vrij
Van het vuil van de mensheid en zal daarom
De bron vormen voor de nieuwe dynastie der mens
En zij die daar zullen wonen zullen bang zijn
Jarenlang voor de staart van de draak
Maar tijd zal de herinnering vervagen
Je denkt dat dit vreemd is, maar het zal gebeuren

En voordat het ras opnieuw gebouwd zal worden
Komt er een zilveren slang in beeld
En zal een onbekende soort mens uitspuwen
Die zich gaat mengen op de aarde die nu
Is afgekoeld van de hitte en deze mensen zullen
De geesten van de toekomstige mens verlichten
Met hen vermengen en hen laten zien hoe
Ze moeten leven en liefhebben en daardoor
De kinderen het tweede gezicht schenken
Een natuurlijk iets, zodat zij
Waardig en nederig kunnen opgroeien en wanneer dit gebeurt
Zal de Gouden Eeuw opnieuw beginnen.

De staart van de draak is slechts een teken
Van de val en het verval van de mens
En voordat deze profetie klaar is
Zal ik worden verbrand op de brandstapel en zal
Uit mijn verschroeide lichaam mijn ziel zijn bevrijd.
Je denkt dat dit Godslastering is.
Maar dat heb je fout. Deze dingen heb ik door gekregen
Deze voorspelling zal uitkomen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl