Hoog tijd om je eigen voedsel te verbouwen 
Wereldwijd komt de voedselvoorziening steeds verder onder druk te staan.

Boeren in sommige delen van Amerika zijn wanhopig vanwege astronomisch hoge rekeningen voor energie, kunstmest en veevoer.We lezen iedere dag bij ons verhalen over hoe de overheid haar uiterste best doet om alle klimaatdoelstellingen van de Illuminati (satanische sekte) 2030 Agenda te halen.

Daarbij geholpen door handlangers zoals Urgenda en rechtbanken die precies op de juiste tijd de juiste uitspraken doen.

Net zoals het klimaat nepverhaal lang geleden is bedacht door diezelfde sekte met als doel om de wereldbevolking de meeste zo niet alle vrijheden af te pakken.

Daarnaast is er de grotere agenda van genocide op de wereldbevolking omdat deze moet worden teruggebracht naar een voor de sekte acceptabel aantal zoals weergegeven op de Georgia Guidestones.

Zoals ze al hebben voorspeld in de beruchte Protocollen zullen ze daarvoor onder andere vaccinaties gebruiken, maar ook voedsel.

Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke eisen te brengen - ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.

Dat is de reden dat er in ons land boeren moeten verdwijnen. Niet om het ‘klimaat’ te redden, maar om er kunstmatig voor te zorgen dat er wereldwijd voedselproblemen ontstaan. Dit omdat de controle over voedsel in handen van de verkeerde mensen een machtig wapen is.

Henry Kissinger, voedsel als wapen

Terwijl er steeds meer druk komt te staan op de voedselketen doen ze er bij ons van alles aan om zoveel mogelijk boeren te laten verdwijnen.

Toch wil het kabinet gedwongen uitkopen van boeren als stok achter de deur houden. "De natuur staat er in ons land slecht voor. Bepaalde planten krijgen geen voedingsstoffen meer en daardoor zijn er weer minder insecten", zegt Van der Wal. "De biodiversiteit staat onder druk. We willen schone lucht, schoon water en we willen huizen kunnen bouwen."

Het klinkt allemaal prachtig en nobel, maar tegelijkertijd deinst de overheid er niet voor terug om bijen massaal te vernietigen door 5G.

Straling is niet goed voor de bijen. Dit is helder gebleken uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Koblenz-Landau (bron). Bijen zijn electromagnetisch gevoelige dieren. Ze navigeren op electromagnetische straling. Bij testen werd geconstateerd dat bijen niet meer terugkeerden naar hun bijenkast als hier een draadloze telefoon in geplaatst werd.

De insecten worden alleen uit de kast gehaald als het strookt met de fabels van de overheid.

Het zou allemaal gaan om stikstof, maar als boeren stikstof over hebben, dan kunnen ze het aan de straatstenen niet kwijt.

Via een lezer kregen wij onderstaande video opgestuurd en die video heeft betrekking op wat boeren in bepaalde delen van Amerika nu overkomt.

Het gaat in de video vooral om een email die is gestuurd door een vrouw van een boer uit Texas.

Samen met haar man runt ze een grote boerderij in Texas. Een boerderij die als sinds de jaren veertig van de vorige eeuw in handen is van de familie en waar ze zowel landbouw als veeteelt bedrijven.

Maar, wat ze nu meemaken is iets dat wel eens een eind kan maken aan deze boerderij.

Om te beginnen hebben ze te maken met een enorme droogte. Het heeft daar al maandenlang niet geregend. (Zoals we inmiddels is het door middel van geo-enigineering tegenwoordig een koud kunstje om kunstmatig grote droogte te veroorzaken).

Normaal gesproken kunnen ze daar ook nog wel mee omgaan omdat ze systemen hebben voor bewatering. Maar, vanwege de enorm gestegen energieprijzen is het eigenlijk ook geen optie om die te gebruiken omdat de rekening zo hoog zal zijn dat het simpelweg niet meer te betalen is

Dan hebben ze te maken met grote problemen met het verkrijgen en vooral ook betalen van kunstmest en veevoer.

Als het zo doorgaat worden ze straks gedwongen om hun vee te verkopen en de verwachting is dan ook dat er dit jaar talloze bedrijven kopje onder zullen gaan.

De boeren zelf vertellen hun vrouwen dat ze dit jaar beter geen bloemen kunnen planten, maar in plaats daarvan  voedsel. Volgens de email van de vrouw wordt er in Texas over niets anders gesproken dan overal waar mogelijk voedsel te verbouwen.

Het verhaal uit Texas is één van de vele verhalen van boeren overal ter wereld.

Als er ooit een tijd was om zelf te beginnen met het verbouwen van je eigen voedsel, dan is het nu.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl