grootste komeet ooit Er vinden onverklaarbare temperatuurschommelingen plaats op Neptunus en de grootste komeet ooit komt richting aarde.

Daarnaast zal naar verwachting aan het eind van dit jaar de voorspelling van de Hopi indianen uitkomenAan de rand van ons zonnestelsel gebeuren dingen die men niet had verwacht. En dan betreft dit de temperatuur op de planeet Neptunus, de planeet die het verst verwijderd is van de zon.

Deze planeet heeft te maken met mysterieuze temperatuurschommelingen en onderzoekers weten niet waardoor dit komt.

Sinds het begin van betrouwbare thermische beeldvorming in 2003 blijkt de wereldwijd gemiddelde temperatuur in de stratosfeer van Neptunus - de laag van de atmosfeer net boven de actieve weerlaag - tot nu toe met ongeveer 8 graden te zijn gedaald. De onderzoekers hebben geen flauw idee waardoor dat komt. Ze hadden juist een langzame stijging verwacht, gezien de vroege zomerperiode op de planeet.

Op de zuidpool van Neptunus onthullen de gegevens een andere en verrassende dramatische verandering. Een combinatie van waarnemingen onthult dat de polaire stratosfeer van Neptunus tussen 2018 en 2020 juist met ongeveer 11 graden is opgewarmd. Dat is nog nooit eerder op Neptunus waargenomen.

Kennelijk is er iets waardoor de temperatuur op Neptunus een afwijkend gedrag vertoont.

Maar, er is meer nieuws uit de ruimte, want men heeft de grootste komeet ooit ontdekt en deze schijnt regelrecht af te stevenen op aarde. Volgens de Telegraaf komt dit object zelfs met een rotvaart op ons af.

Met een diameter van 128 kilometer is komeet C/2014 UN271 de grootste die ooit werd waargenomen door astronomen. De nucleus van de komeet, de vaste kern, bijna vijftig keer groter dan het binnenste van de meeste gekende kometen. En geschat wordt dat de komeet 500 triljoen ton weegt, dat is zo’n honderdduizend keer groter dan de massa van kometen die vaker gespot worden in de buurt van de zon.

Het object reist met een snelheid van 32.000 kilometer door de ruimte en zal dan waarschijnlijk ook steeds duidelijker zichtbaar worden. Volgens NASA zal deze komeet nooit echt dicht bij de zon komen en wanneer dat gebeurt dan praten we over 2031 en bevindt het object zich 1,6 miljard kilometer van de zon.

Het bijzondere toeval wil dat we dit jaar wel te maken zullen krijgen met een komeet die heel goed zichtbaar zal zijn aan de hemel. Een komeet die ook wel in verband wordt gebracht met een voorspelling van de Hopi indianen.

Daarom hier een deel uit een eerder artikel van vorig jaar:

De planeet Nibiru wordt ook wel de Verwoester genoemd en wordt vanwege de samenstelling van de planeet onlosmakelijk geassocieerd met de kleur rood vanwege de aanwezigheid van ijzeroxide.

Zoals in het boek Openbaringen in de christelijke bijbel:

En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

En eveneens in de mysterieuze Kolbrin bijbel:

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.

Naast dit soort tekenen is er ook een indianenstam die de komst van de Verwoester heeft voorspeld en wel de Hopi Indianen:

De Hopi indianen hebben het einde van wat zij noemen de Vierde wereld voorspeld middels een aantal tekenen, waarvan één de Blauwe Ster Kachina is, gevolgd door de Rode ster Kachina, de zuiveraar. "Het terugkeren van de blauwe ster Kachina, die ook bekendstaat als Nan ga sohu, zal de alarmklok zijn die ons vertelt over een nieuwe wereld, een nieuwe manier van denken en doen. Dan zullen de veranderingen beginnen".

Op een andere website wordt het als volgt omschreven:

De Blue Star Kachina verwijst naar een voorspelling van de Hopi Indianen over het verschijnen van een blauw hemellichaam die de tijd van grote verandering op aarde aan zal kondigen. Het is de tijd waarin de Hopi zullen stoppen met hun ceremonies en waarin de Blue Star Kachina zich zal laten zien aan zij die niet ingewijd zijn. Kort na het verschijnen van de Blue Star Kachina wordt de Red Star Kachina zichtbaar welke bekend staat als de zuiveraar. Dit zal het einde betekenen van de vierde wereld waar we nu in leven en die net zoals de eerste drie werelden vernietigd zal worden door de hebzucht van de mens. Het einde van de vierde wereld wordt beschreven als een spiritueel conflict dat zal worden beslecht met met materialistische middelen.

Die voorspelling van de Hopi indianen begint nu echt uit te komen.

En daarvoor gaan we naar David Dubyne, de man die al jarenlang onderzoek doet naar de heftige aardveranderingen en ook één van de eersten was die waarschuwde dat we in plaats van een opwarming van de aarde te maken zouden krijgen met afkoeling. Dit als gevolg van wat men noemt een Solar Minimum, een periode van ongekend lage zonneactiviteit. En lage zonneactiviteit brengt historisch gezien altijd koude periodes mee, zoals we in eerdere artikelen uitgebreid hebben beschreven.

Gekoppeld aan een dergelijke periode is voedselschaarste en dat is iets waar we nu steeds vaker mee te maken krijgen. Niet alleen door veranderingen op aarde, maar ook omdat de satanische sekte in de achtergrond vast van plan is om de neppandemie te gebruiken om nu al kunstmatig voedselschaarste te creëren en daar straks heel handig weer andere oorzaken voor aan te wijzen.

Want, wie controle over de voedselvoorraad heeft, heeft controle over de mens en vanwege dat aanstaande probleem wordt de mens nu al via de neppandemie volop getraind in het gehoorzamen van “autoriteiten”.

Echter volgens David Dubyne heeft die controle over de voedselvoorraad ook nog een heel andere reden en die is dat wij de komende jaren met heel heftige aardveranderingen te maken zullen krijgen. Nog veel meer aardbevingen, sinkholes en modderstromen om er maar enkele te noemen.

Dit alles wordt veroorzaakt volgens hem door een nieuw sterk magnetisch veld dat zich nu aan het vormen is rondom de aarde en wordt veroorzaakt door de stand van bepaalde planeten. Dat veld zal een maximale sterkte bereiken in 2024 en voor heel veel ellende zorgen op aarde.

De stand van de planeten in oktober 2024 is als volgt:

dit

Volgens Dubyne bereikt het eerdergenoemde magnetische veld in die maand een hoogtepunt en zal daarna net zo snel verdwijnen als dat het is gekomen. Een veld dat wordt gevormd door vier planeten, te weten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Waarbij de aarde dan als het ware wordt ingeklemd door de reuzen Jupiter en Saturnus.

Volgens hem volgt er daarna in 2028 nog een heel heftige gebeurtenis, maar daar gaat hij in onderstaande video op dit moment niet verder op in, omdat hij zich wil concentreren op de eerstkomende jaren.

Want voordat dit magnetisch veld haar climax bereikt, gebeurt er nog iets heel uitzonderlijks en dat is de verschijning van de Blue Kachina.

De Blue of Blauwe Kachina is komeet C/2017 K2 en ziet er als volgt uit:

blauwe kachina, c/2017 K2

Het is geen bekende komeet voor ons, want volgens David is dit de eerste keer dat deze in ons zonnestelsel komt. Dat niet alleen, maar het is een heel bijzondere komeet, want nog nooit eerder is een komeet die zo ver van de zon af staat, zo helder geweest.

Maar, dat is pas het begin, want op 21 december 2022 is deze komeet met het blote oog te zien en zal ervoor zorgen dat bij mensen letterlijk de mond open valt van verbazing. Want deze komeet wordt zo groot als de volle maan, maar dan helemaal blauw.

De route van de komeet ziet er als volgt uit en zal velen ook heel bekend voorkomen, want zo wordt ook altijd de baan van Nibiru beschreven.

blauwe kachina, c/2017 K2
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl