einde russisch gas  Volgens de Russische president Poetin trapt Europa met ogen open in de val en zal het door Amerika worden opgeofferd.

Ondertussen is er een video verschenen van Gazprom waarin duidelijk wordt gemaakt dat wij Russisch gas kunnen vergeten.Er is een video verschenen, gemaakt door het Russische bedrijf Gazprom, waardoor er geen enkel twijfel meer bestaat over hoe het verder zal gaan.

Het is een paar minuten durende video waarbij je in het begin ziet hoe een medewerker van Gazprom een knop omdraait, waardoor de stroom gas volledig tot stilstand komt.

Vervolgens zie je allemaal beelden uit Europa, waaruit duidelijk wordt dat het bij ons heel erg koud gaat worden.

Je ziet winterse taferelen in Brussel, Berlijn, Parijs en Londen.

Terwijl je naar de beelden kijkt hoor je een Russisch lied op de achtergrond dat klaarblijkelijk de titel heeft: Het wordt een lange winter.

Je kunt deze video zien als een duidelijke boodschap richting Europa.


Europa zal de komende winter moeten overleven zonder Russisch gas, aangezien er geen enkel zicht is op het opheffen sancties richting Rusland en dus geen enkel zicht voor ons op Russisch gas.

Ook al zullen er deze winter misschien wel miljoenen mensen omkomen vanwege de kou, dan nog zal dit geen reden zijn voor ‘onze leiders’ om vredesbesprekingen met Rusland te beginnen.

De Russische president Poetin is ook heel duidelijk en stelt dat Amerika bezig is om Europa op te offeren om op die manier te proberen vast te houden aan hun wereld dominantie.

Hij spreekt van een ‘sanctiekoorts’ in het Westen tijdens een toespraak bij het Oosters Economisch Forum in Vladivostok.

De Westerse elite is volgens hem op een brutale en agressieve manier bezig om te proberen het gedrag van andere landen te veranderen. Om deze landen te beroven van hun soevereiniteit en ze vervolgens te onderwerpen.

‘Op zich is dit niet zo ongewoon’, zo ging Poetin verder, ‘want dat doen ze al decennia lang’.

Verder zei hij dat zij willen dat de situatie blijft zoals deze is en dat andere landen zullen buigen voor de regels zoals zij die hebben opgesteld. Regels die alleen de elite van die landen ten goede komt.

Al het goede in Europa zoals de hoogwaardige industrieën, de hoge levensstandaard en de sociale en economische stabiliteit wordt nu in de strijd geworpen.

Europa wordt verwoest door orders vanuit Amerika op basis van bestaande verdragen, terwijl in werkelijkheid Amerika druk bezig is om Europa op te offeren zodat het voort kan gaan met het spelen van wereld dictator.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl