padre pio, drie dagen duisternis   Een door de katholieke kerk heilig verklaarde priester heeft een aantal bijzondere voorspellingen gedaan.

Zo voorspelt hij een vuurregen uit de hemel en drie dagen duisternis.




Er is bij Henry Makow een interessant verhaal verschenen over een door de katholieke kerk heilig verklaarde priester.

Het betreft hier Padre Pio.

Pio van Pietrelcina is de door gelovigen aan een Italiaanse pater gegeven naam. Zijn burgernaam was Francesco Forgione. De door velen vereerde rooms-katholieke mysticus werd door de Kerk heilig verklaard.

Er doen vele verhalen de ronde over deze bijzondere man.

Op 20 september 1918 voltrekt zich het grootste mysterieuze fenomeen in zijn leven dat de aandacht van de hele wereld zal trekken. Hij ontvangt de stigmata als hij ’s morgens voor een kruisbeeld in het kerkje van het klooster aan het bidden is. Allegri: “In zijn lichaam verschenen, zichtbaar en bloedend, de wonden van het lijden en het sterven van Christus. Zowel de handen als de voeten waren doorboord, zijn zijde doorstoken. Open en scherpe wonden, waaruit bloed stroomde en die ondraaglijke pijnen en krampen veroorzaakten en die niemand kon genezen.”

Het is een gebeurtenis die grote onrust teweegbrengt in het kleine klooster. Het bericht verspreidt zich over allerlei kloosters en het bezoek neemt toe. Er ontstaan twee kampen: velen beweren dat hij een heilige is, anderen noemen hem een oplichter. Het is een discussie die zijn hele leven – maar ook daarna – zal tekenen. Ook daarna laaien allerlei verhalen over wonderen rondom Pio op. Zo zou hij doodziekte kinderen genezen en atheïsten bekeren. Discussies breken los en Padre Pio wordt aan uitvoerige medische onderzoeken onderworpen. Er worden onderzoekers gestuurd vanuit het Vaticaan en tegenstrijdige meningen worden verkondigd.

Maar, ook schijnt deze man voorspellingen/profetieën te hebben gedaan die volgens het artikel op Makow allemaal zijn uitgekomen.

Echter, één daarvan moet nog uitkomen en wellicht zullen wij dat meemaken.

Het is een voorspelling die hij heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij voorspelde dat op een dag Rusland, dat toen nog communistisch was, op zekere dag het centrum zou worden van een christelijke wederopleving. Dit zou gebeuren nadat Amerika totaal in verval was geraakt.

En verder:

Er zullen tijden komen waarbij mensen in staat zijn om elkaar te vermoorden voor een stuk brood. Winkels en magazijnen zullen worden bestormd en geplunderd.

Er zal een groot land compleet verdwijnen. Dit eens grote land zal compleet van de kaart verdwijnen en daarmee zal ook haar cultuur en geschiedenis verdwijnen.

Pio voorspelde dat de mensheid steeds verder van het rechte pad zal dwalen en zich zal begeven op een weg die leidt naar geweld en een verwoest landschap. De liefde voor de medemens is ver te zoeken en vooral de wetenschappers zullen niet worden gespaard voor de toorn van God.

De aarde zal worden getroffen door een ramp, groter dan de mensheid ooit heeft meegemaakt.

Deze dag is dichterbij dan wij vermoeden, maar de wereld heeft dit alles aan zichzelf te danken.

Zij die zich niet hebben voorbereid op de komende ramp door noodzakelijke noodvoorraden aan te leggen voor een periode van minimaal drie maanden zullen in deze donkere dagen ten onder gaan.

Pio geeft de volgende aanwijzing:

Let goed op de zon, de maan en de sterren in de hemel. Als deze rusteloos lijken en zich vreemd gedragen of bewegen, dan weet je dat de tijd nabij is.

 onrustige zon

Een ander teken zal zijn als er een meteoor op aarde terecht komt. De aarde zal schudden en beven en de gevolgen zullen veel erger zijn dan die van een oorlog.

Als gevolg hiervan zal een groot land compleet van de kaart verdwijnen. De paniek zal groot zijn; de aarde is ziek. De aardbeving zal op een slang lijken, aan alle kanten zal het op je af kruipen.

Het zal stenen regenen en velen zullen omkomen. Deze ramp zal de aarde treffen als bliksem. En dan zal het licht van de morgenzon worden vervangen door totale duisternis.

Pio gaat verder met het volgende:

Bereid je voor dat je drie dagen in totale duisternis moet doorbrengen.

Deze drie dagen zijn heel dicht bij en als je niet zorgt voor voldoende eten en drinken zal je dit niet overleven.

Het zal beginnen tijdens een hele koude nacht. Een nacht waarin je de wind hoort huilen.

Sluit alle ramen en deuren. Praat niet met mensen buiten je huis. Kijk niet naar buiten. Steek een gezegende kaars aan die dagenlang kan blijven branden.

Er zullen orkanen neerdalen uit de hemel en zich over de hele aarde verspreiden. Stormen, onweer, bliksem en aardbevingen zullen de aarde treffen.

Er zal een permanente stroom van vuur zal gaan vallen. Dit zal gebeuren tijdens een heel koude nacht. Er zal totale verwarring heersen over wat deze duisternis nu eigenlijk veroorzaakt. Velen zullen sterven door angst of wanhoop.

De wind zal giftige gassen over de aarde verspreiden, zorg daarom dat de deuren en ramen gesloten blijven en ga niet naar buiten.

Na de derde dag duisternis zullen de vuurregen en aardbevingen stoppen. De zon zal opkomen en het zal lente zijn.

Er zullen engelen neerdalen uit de hemel en de geest van vrede over de aarde verspreiden. Degene die de vreselijke ramp hebben overleefd zullen vervuld raken van een onbeschrijfelijk gevoel van dankbaarheid.

Tot zover de voorspelling.

Makow merkt op dat hoewel dit alles wordt beschreven als een natuurramp dit net zo goed een door mensenhanden veroorzaakte ramp kan zijn als gevolg van een Derde Wereldoorlog.

De drie dagen duisternis komen we ook tegen bij de Duitse Nostradamus Alois Irlmaier waarover wij eerder het volgende schreven:

Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

De opmerking over een Grote Duisternis die 72 uur zal duren, kan haast niet anders zijn dan een verwijzing naar de komst van de onbekende planeet Nibiru en de fysieke poolomkering waardoor de rotatie van de aarde tijdelijk zal stoppen en er een periode van zo’n 72 uur permanent daglicht is op het Zuidelijk en 72 uur duisternis op het Noordelijk Halfrond.

Ook bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd:

De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl