religies, wreed In principe zien wij allemaal hetzelfde, maar de uitleg over wat we nu eigenlijk zien is heel verschillend.

Twee mensen die dat heel duidelijk maken zijn Geert Wilders en Benjamin Nethanyahu.
De nieuwe grote man in ons land is Geert Wilders. Zo ongeveer het halve land zou nu op hem stemmen als er verkiezingen zouden zijn.

Geert maakt heel duidelijk waar hij voor staat. Ook maakt Geert heel duidelijk waar hij absoluut fel tegen is.

Hij is 100 procent voor Israël en haat alles wat met islam te maken heeft omdat het een onvoorstelbare wrede en onmenselijke religie zou zijn.
De leider van het land dat door Geert onvoorwaardelijk wordt gesteund is Benjamin Nethanyahu.

Deze leest niet de koran, maar wel de bijbel, althans het oude testament.

Premier Netanyahu waarschuwde onlangs dat ze niet moeten vergeten wat Amalek met het Joodse volk heeft gedaan.


Netanyahu gebruikt die zin over Amalek niet voor niets. Want het volk Amalek komt voor in de bijbel en wel in het boek Exodus, de uittocht uit Egypte.

Tijdens die tocht worden ze overvallen door de Amalek.

In het Bijbelboek Samuël staat dat Agag koning van Amalek was. Amalek was het volk dat Israël op weg naar het beloofde land vanuit het niets aanviel. Israël weerstond die aanval na een zwaar gevecht.

De Joodse koning Saul kreeg de volgende opdracht van God: Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.

Iedere man, vrouw en kind van het volk Amalek moest worden gedood.

Saul deed dit echter niet:

God gebood Israël dit volk te vernietigen. Eeuwen later zal Saul deze opdracht grotendeels uitvoeren (1 Samuël 15), maar niet zoals God dat wilde. Saul faalde in de opdracht die God hem had gegeven. Saul doodde alleen het zwakke, maar het sterke liet hij leven als oorlogsbuit voor hemzelf en de zijnen. Het ergste was dat hij koning Agag, het zinnebeeld van dit kwaad, spaarde. Een aantal jaren later verwoestten de Amalekieten Ziklag, een stad van David.

Door niet alles en iedereen te doden zoals bevolen door God kreeg Saul alsnog het deksel op de neus.

Vervolgens probeerde hij dat recht te zetten, maar dat lukte niet zo erg.

Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de HEERE en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd.

Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de HEERE neerbuigen.

Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn.

Vervolgens werd het probleem door Samuel als volgt opgelost:

Toen zei Samuel: Breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe, en Agag zei: De bitterheid van de dood is beslist geweken! Maar Samuel zei: Zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht van de HEERE in Gilgal.

Wat Netanyahu in feite zegt is dat wanneer ze niet iedere Palestijn doden, inclusief vrouwen en kinderen, ze daar later spijt van zullen krijgen, omdat ze dan alsnog weer Israël zullen aanvallen.

Als je niet beter wist zou je zomaar kunnen denken dat Geert Wilders de wreedheden uit de bijbel beschrijft.

Moraal van het verhaal is dat boeken die duizenden jaren geleden geschreven zijn toch een iets andere opvatting hebben van hoe om te gaan met vijanden en de medemens. Dan zie je dat het voor wat betreft wreedheden eigenlijk heel weinig verschil maakt welk oud boek je leest.

Wat je wel ziet is dat ook hier het geloof of een religie wordt gebruikt en/of misbruikt om mensen nog veel verder te polariseren.

Wij leven anno 2024 en je moslim en/of christen en/of Joodse buurman/vrouw wil net zo normaal leven als jij dat wil.

Kijk naar wat mensen gemeen hebben en dat zal je ontdekken dat dat veel meer is dan hetgeen waarin we van elkaar verschillen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl