Boeken die een “traditioneel” gezinsbeeld geven van moeders die voor hun kinderen zorgen of vaders die naar hun werk gaan, binnenkort verboden in EU?

In Zweden worden op sommige kleuterscholen de woorden “hem” en “haar” al niet meer gebruikt.Boeken die een “traditioneel” gezinsbeeld geven van moeders die voor hun kinderen zorgen of vaders die naar hun werk gaan kunnen verboden worden als een recent Europees rapport over gelijkheid van seksen wordt geïmplementeerd.

Er is zo'n aanbeveling uitgebracht welke zegt dat het “stereotiep neerzetten” van de seksen de beeldvorming van jongens en meisjes beïnvloedt in de manier waarop ze zich zouden moeten gedragen waardoor de carrièrekansen van vrouwen in de toekomst wordt geschaad.

Wel is er de nodige kritiek op het rapport. Eén Europees parlementslid noemde het “politiek correcte” onzin en anderen claimden dat dit soort voorstellen om “studiemateriaal” aan te passen zou betekenen dat klassieke kinderboeken zullen verdwijnen.

Het rapport stelt verder: “Kinderen worden geconfronteerd met stereotiepe rollen van de seksen op een jonge leeftijd door series en advertenties op televisie, studiemateriaal en opvoedkundige programma’s. Hierdoor wordt hun beeldvorming over hoe mannelijke en vrouwelijke karakters zich zouden moeten gedragen beïnvloedt”.

“Er zouden daarom speciale opvoedkundige programma’s en studiemateriaal geïntroduceerd dienen te worden waarin mannen en vrouwen niet langer afgespiegeld worden in hun traditionele rollen met de man als kostwinner van het gezin en de vrouw als degene die voor de kinderen zorgt”. Het rapport voegt verder toe: “Met betrekking tot de media en het adverteren dient er te worden opgemerkt dan het aantal kinderen dat op een hele jonge leeftijd zonder toezicht televisie kijken aan het toenemen is”.

“Negatieve stereotiepe uitbeelding van de seksen kunnen daarom een aanmerkelijke invloed uitoefenen op het zelfvertrouwen en eigendunk van jonge vrouwen, in het bijzonder teenagers, hetgeen zal resulteren in een beperking van hun aspiraties, keuzes en mogelijkheden voor hun toekomstige carrière”.

Het comité dat het rapport heeft samengesteld roept dan ook op tot aanpassing van de EU wetgeving: “ondanks de doelstelling van de EU om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen is er nog steeds een gat in de wetgeving die moet voorzien in het niet discrimineren van vrouwen en gelijkheid van seksen op de gebieden van sociale zekerheid, opvoeding en de media, waardoor de nadruk ligt op de noodzaak tot aanpassing van de wetgeving op deze gebieden”. Ook verzoekt het document de Europese Commissie het probleem van de gelijkheid van de seksen mee te nemen in al haar beleidsonderwerpen.

De conservatieve Europarlementariër Marina Yannakoudakis, woordvoerder van de Vrouwenrechten in het Europese Parlement zei: “voor de zoveelste keer verspilt het Comité voor de Vrouwenrechten de tijd van het parlement en het geld van de belastingbetaler met linkse politiek correcte onzin”. “Ik ben er helemaal voor om vrouwen aan het werk te krijgen, maar ik geloof dat vrouwen de keus moeten hebben of ze willen werken of thuisblijven om de kinderen groot te brengen”.

Ondanks deze woorden van Yannakoudakis zullen er steeds meer van dit soort voorstellen komen. Ze zullen worden aangenomen en geïmplementeerd omdat de doelstelling van het grotere plan is om het traditionele gezin te doen verdwijnen(!) en kinderen het liefst op zo jong mogelijke leeftijd onder volledige controle van de staat te brengen. Niet alleen dient dit doel bereikt te worden via de overheid, maar ook de door de Illimunati (Jezuïeten) gecontroleerde megabedrijven werken hier volop aan mee.

Onderstaand een afbeelding uit de nieuwe Ikea catalogus, het meest gedrukte boek ter wereld.


iedereen gelijk

Commentaar van Ikea: “met de nieuwe manier van denken over seksen is er niets dat goed of fout is. Een stuk speelgoed is niet voor een jongen of een meisje, het is voor een kind. Wij denken dat dit de toekomst is”.

En de waanzin gaat verder. Zo zijn er nu al kleuterscholen in Zweden waar men weigert om de woorden hem of haar te gebruiken. Ze worden “vrienden” genoemd of aangesproken met hun naam en als het niet anders kan gebruiken ze een nieuw woord dat ze uit het Fins hebben geleend, “hen”. Dit is een woord dat voor alles gebruikt wordt zonder onderscheid van de verschillende seksen.

Ook de boeken zijn aangepast. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen zijn verdwenen en vervangen door een boek dat gaat over twee giraffen die een verlaten krokodillenbaby aantreffen en deze adopteren.

Vorig jaar ging het in Zweden zelfs al zover dat een stel besloot om het geslacht van hun kind dat ze "Pop" hadden genoemd geheim te houden voor de buitenwereld. Alleen de naaste familieleden wisten of het een jongen of een meisje was.

Alles zal in het werk gesteld worden om het traditionele gezin met wortel en tak uit te roeien. De staat zal de voortplanting bepalen en de staat zal zorgdragen voor de opvoeding waarin vooral de nadruk zal liggen op gelijkheid. Alles gelijk, alles grijs, uitblinkers worden afgestraft en belachelijk gemaakt. Wie heeft er straks nog die nu gevreesde robots nodig?

Bronnen:

Iona Institute

Telegraph
BBC

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl