De geschiedenis die wij leren op school is zwaar gekleurd is door wat de gevestigde orde wil dat wij weten en is veelal niet gebaseerd op de feiten.

Zo denken velen dat het volk wat op dit moment in het kunstmatige gecreëerde land Israël woont, afstammelingen zijn van de Joden uit de tijd van Jezus.


Echter, de Europeanen die in 1948 werden verscheept naar Palestina om dit land te bezetten en om daar het nieuwe Joodse thuisland te vestigen, zijn niet verwant aan de Hebreeuwse Joden uit de tijd van Jezus.

De creatie van deze nieuwe staat Israël had een politieke agenda, niet een humanitaire. De Europese Joden die na de Tweede Wereldoorlog naar Palestina werden verscheept zijn niet verwant aan de Joden die in dat gebied woonden in Bijbelse tijden. De Europese Joden zijn afkomstig uit het zogenaamde Rijk der Chazaren, een Turks nomadenvolk.

De Chazaren hadden een steppengebied tussen de rivieren de Wolga en de Dnjepr en de zuidelijke Kaukasus, ten noordoosten van Moskou en de bovenloop van de Wolga. Het rijk bestond van 552 tot 967 en in het begin bestond het uit verschillende Turkse stammen. Toen het groeide kwamen ze de Göktürken tegen. Na hun veroveringen onderwierpen zij deels de Altyn Oba-horde en hun bewoners gingen uiteindelijk inelkaar op.

Pas toen er een einde kwam aan de onderdrukking van de Göktürken in 766 waren zij toch nog met zoveel om in gevecht te kunnen gaan met de omliggende grootmachten, het Islamitische Kalifaat van de Abbasiden en het Christelijke Byzantijnse Rijk. Toen Cyrillus de Chazaren aanbood hen tot het Christendom te bekeren, gaven zij de voorkeur aan een vorm van Jodendom, omdat er Joden in dit nomadenvolk waren opgegaan met wie ze veel handel dreven".  

Waar we nu dus mee te maken hebben in het moderne Israël is een kunstmatig gecreëerd land gedomineerd door Joden die geen enkele verwantschap hebben met de Joden uit de tijd van Jezus; niet geografisch noch genetisch of spiritueel.

We zien een van oorsprong Turks nomadenvolk dat vanwege bepaalde voordelen meer dan duizend jaar geleden zich bekeerde tot een vorm van Judaïsme.

Wanneer bovenstaande feiten zouden worden onderwezen op scholen dan zou het plots een stuk duidelijker worden waarom er mensen zijn die zeggen dat het volk dat vandaag de dag in Israël woont, geen enkel recht had om in 1948 Palestina te bezetten en de oorspronkelijke bevolking te verdrijven uit hun huizen en gebieden waar ze al duizenden jaren lang hadden gewoond.

Hoe ze dit gedaan hebben in de afgelopen zestig jaar is te zien op de onderstaande kaart. Er is bijna niets meer over van het oorspronkelijke Palestina.

pal 1

Hamas in Palestina en Hezbollah in Libanon proberen uit alle macht nog verdere uitbreiding van Israël ten koste van de Palestijnen tegen te gaan en worden daardoor uiteraard weggezet als “terroristen”. De goeden zijn de kwaden en de kwaden zijn de goeden.

De kwestie rond de Palestijnen is een situatie vergelijkbaar met een vrouw die is verkracht en vervolgens van iedereen te horen krijgt dat ze geen enkel recht heeft om boos te zijn.

Het begon allemaal met de zogenaamde Balfour Declaration in 1917 waarbij Groot Brittannië aankondigde dat Palestina aan de Joden gegeven diende te worden. Wat ze níet bedoelden was aan de 20 procent van de Joden die al in Palestina woonden en die wél afstammen van de originele Joden uit de tijd van Jezus.

Ze bedoelden de andere tachtig procent van de Joden, de bekeerlingen afkomstig uit het Rijk van de Chazaren. Dit waren ook de Joden die grote belangen hadden in de Amerikaans/Britse banken en olie. De Joden die vastberaden waren om vaste grond onder de voeten te krijgen in het Midden Oosten en sindsdien voor chaos en ellende op onze aarde hebben gezorgd.

Hun plan, hun politiek, heet Zionisme. Dat is niet hetzelfde als de Joodse religie. Het is niet Judaïsme. Het is een politieke strategie die wordt gebruikt om de Palestijnen te onderdrukken en uiteindelijk een groot Israël te realiseren (als centrum van de New World Order).

Er wordt altijd gezegd dat de rechtvaardiging voor het afpakken van het land van de Palestijnen het nobele doel betrof de Joden te compenseren voor de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het plan was echter veel eerder bekokstoofd. Al in 1917 toen de Zionistische agenda al een feit was.

pal 2

Zo schreef de Amerikaanse President Harry Truman op 21 juli 1947 in zijn dagboek:

“Ik vind deze Joden heel, heel erg egoïstisch. Als zij de macht hebben, hetzij fysiek, hetzij financiëel of politiek dan laten ze Hitler en Stalin achter zich voor wat betreft wreedheid en mishandeling van de underdog (zwakkere)”.

Om deze woorden van Truman anti Semitisch te noemen is absurd. Net zoals het dat is om mensen die kritiek hebben op het Israël van nu, anti Semitisch te noemen. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de huidige bewoners van het land geen Semitische banden hebben.

"Het begrip Semiet slaat in neutrale zin op iemand die deel uitmaakt van een van de vele klassieke en hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leefden/leven in het huidige Midden-Oosten, Ethiopië en Noord-Somalië".

Nog steeds wordt door veel Christenen het verband gelegd tussen de huidige staat Israël en de Bijbel. Ook dit onderdeel werd door de planners al meegenomen in hun strategie. Dit was iets waar ze op rekenden zodat er niet teveel protest zou ontstaan tijdens de bezetting van Palestina. Alles wat er gebeurde was immers “Bijbels”.

De Zionistische/Jezuïetenagenda gaat verder. Via Israël en het door hen gecontroleerde Amerika is men uit op chaos en oorlog. Ze proberen vanalles om de lont in het kruitvat te ontsteken zodat de wereld uiteindelijk klaar zal zijn om hun werelddictatorschap te accepteren.

Bron:

Zen Gardner
Wikipedia

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl