Het is nu tijd om wakker te worden en écht te beseffen wat er op dit moment om ons gebeurt.

De New World Order is namelijk vele malen dichterbij dan je zou denken.





Wij in Nederland en België worden “beschermd” door de NAVO. Opgericht net na de Tweede Wereld Oorlog als een organisatie die bescherming moet bieden tegen een aantal gemeenschappelijke vijanden en waarvan de leden in eerste instantie de West Europese landen waren.

Inmiddels is de NAVO al lang niet meer dat. Goed beschouwd is het tegenwoordig in feite niets anders dan een verlengstuk van Amerika. De NAVO staat volledig onder hun controle en als het nodig is dan kunnen ze zelfs de democratisch gekozen regeringen bij de lidstaten volledig aan de kant zetten.

Volgens geheime clausules in de overeenkomsten met NAVO lidstaten kan het Witte Huis, wanneer ze dit nodig achten, eenzijdig en zonder enige tegenspraak de nationale regering van een land volledig buitenspel zetten waarmee ze volledige zeggenschap krijgen over dit land. Het enige wat ze hiervoor moeten doen volgens de overeenkomsten, is een bepaalde situatie X uitroepen. Wat die X dan is, dat bepalen ze volledig zelf.

Volgens door klokkenluiders naar buiten gebrachte en later door de politie bevestigde documenten, blijkt dat ook de NAVO (net als Obama) beschikt over zogenaamde Kill Lists. Lijsten met namen van mensen die zeals een gevaar beschouwen voor de doelstellingen van de NAVO. De mensen die hierop voorkomen zullen worden gedood zodra situatie X zich voordoet. Dat kan dus iedere situatie zijn zoals die op een zeker moment door het Witte Huis wordt bepaald. Zo zijn er via een Duitse klokkenluider, Hans Otto, Kill Lists naar buiten gekomen met Duitse politici, voornamelijk van communistische en linkse partijen. Zij zullen worden omgebracht zodra er sprake is van situatie X.

De onderstaande reportage van RT News schetst een huiveringwekkend beeld van hoe men via de NAVO uiteindelijk totale wereldcontrole wil krijgen.

Dat Amerika via de NAVO gebruik zal maken van de zogenaamde “first strike” optie (als eerste een (nucleaire) aanval uitvoeren), gericht tegen Rusland en/of China. Dat dit ook de enige reden is voor het opzetten van het Star Wars verdedigingsschild. Dat deze aanval waarschijnlijk zal plaatsvinden in 2016. Het als eerste uitvoeren van een nucleaire aanval, waarbij dan een gelijkluidend antwoord van de tegenpartij onderschept zal worden door het raketschild.

Dat men in Rusland dit Star Wars systeem niet voor niets beschouwt als een directe oorlogsverklaring en hoe Rusland eigenlijk nog het enige land ter wereld is die een totale wereldheerschappij via de NAVO kan voorkomen. 

In het licht van het bovenstaande en kijkend naar de tijdslijn van gebeurtenissen op deze wereld, zou de New World Order wel eens dichterbij kunnen zijn dan wij denken.

Alles wat ervoor nodig is, is via de ruimtewapens een goed werkend raketschildsysteem en situatie X. In Amerika zou situatie X zelfs bijvoorbeeld heel goed de ineenstorting van het financiëel/economische systeem kunnen zijn (waar nu hard aan wordt gewerkt). Dit zal aanleiding zijn om daar situatie X af te kondigen: Martial Law.

Onder Martial Law kan de overheid doen wat ze willen en ze zullen dan ook onmiddellijk beginnen met het opruimen van tegenstanders. Treinen vol “terroristen” zullen verdwijnen richting FEMA kampen.

Situatie X zal in andere delen van de wereld zoals in Europa, door Amerika zelf worden gecreëerd, net zoals ze dat onlangs hebben gedaan in Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne.

Dan, in 2016, volgt zoals in de reportage van RT News wordt gezegd de first strike tegen bijvoorbeeld Rusland en/of China.

Niet alleen zullen miljarden mensen omkomen, maar ook alle nog beschikbare natuurlijke hulpbronnen zullen automatisch ter beschikking komen van Amerika.

Wie denkt dat dit Russische propaganda is of een fantasie die thuishoort in een science fiction verhaal, raden wij aan heel goed de onderstaande video te bekijken.

De komende New World Order wordt luid en duidelijk aangekondigd.



Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl