De wereld stevent lijnrecht af op een enorme watercrisis waarvoor tot op heden geen oplossingen zijn.

In het jaar 2030 zal de vraag naar water 40 procent hoger zijn dan wat er op dat moment beschikbaar is.
Als we als wereldbevolking niet snel een oplossing vinden voor de steeds sneller groeiende watercrisis dan kunnen we oorlogen, massale sterfte (uitsterving) en vernietigende plagen tegemoet zien.

Volgens een recent Amerikaans onderzoek zal in het jaar 2030 de vraag naar water wereldwijd 40 procent hoger zijn dan wat er beschikbaar is. Terwijl je dit artikel leest drogen op allerlei plekken op aarde meren, rivieren, stromen en aquifers (ondergrondse watervoorraden) op.

Gebrek aan water op zich is wereldwijd  voldoende om de wereldeconomie te laten instorten omdat geen enkele gemeenschap kan functioneren zonder water. Probeer maar eens een dag zonder water te leven. Je zult al heel snel merken hoe moeilijk dat is. Zoet water is dé meest belangrijke natuurlijke grondstof op deze wereld en de watervoorraad die er is, wordt in neemt in hoog tempo af.

Hier volgen 25 feiten over de afnemende watervoorraad op aarde die eigenlijk iedereen zou moeten weten.

1) Op dit moment wonen er 1,6 miljard mensen in gebieden van de wereld waar een absoluut tekort is aan water.

2) Het wereldwijde gebruik van water is verviervoudigd gedurende de afgelopen 100 jaar en blijft sterk stijgen.

3) Een recent onderzoek heeft aangetoond dat eenderde van alle maïsgewassen op aarde lijdt aan “water stress”. (risico’s voor de oogst door factoren die gerelateerd zijn aan water).

4) Iedere 15 seconden sterft er een kind aan een aan water gerelateerde ziekte.

5) Tegen 2025 zal tweederde van de wereldbevolking leven onder wat men noemt “water stress condities”.

6) Wegens gebrek aan water moet China nu zoveel voedsel importeren dat hier een stuk land voor nodig is wat groter is dan de staat Californië.

7) Op dit moment is de hoeveelheid water die China importeert al groter dan de totale hoeveelheid olie die Amerika importeert.

8) Ongeveer 80 procent van alle grote rivieren in China zijn zo vervuild geraakt dat ze geen “waterleven” meer kunnen ondersteunen.

9) De Grote Meren in Amerika bevatten ongeveer 21 procent van de totale zoetwatervoorraad in de wereld, maar Obama heeft toegestaan dat er in hoog tempo water uit deze meren gehaald kan worden om dit in flessen naar China te verschepen.

10) Volgens de bestaande prognoses zal India in 2050 in feite geen water meer hebben.

11) Volgens schattingen is 75 procent van alle oppervlaktewater in India zwaar vervuild door menselijk en landbouwafval.

12) In het Midden Oosten is de waterstroom van de rivier de Jordaan nog maar 2 procent van wat het historisch was.

13) Door gebrek aan water heeft Saoedi Arabië in feite opgegeven nog te proberen graan te verbouwen. Hierdoor zullen ze in 2016 (dat is over 1,5 jaar) volledig afhankelijk zijn van graanimport.

14) Van de 60 miljoen mensen die er ieder jaar bijkomen in de grote steden, woont de overgrote meerderheid in zwaar armoedige wijken waar bijna geen sanitaire voorzieningen bestaan.

15) Bijna het hele zuidwestelijke deel van Amerika heeft te kampen met droogte. Deze situatie duurt nu al jaren.

16) Gedeeltelijk door deze droogte zijn de prijsindexen voor vlees, wild, vis en eieren in Amerika tot recordhoogten gestegen.

17) Omdat er onophoudelijk water wordt gehaald uit de ondergrondse aquifers in Californië, zakken delen van het land steeds verder weg, zoals in het gebied van San Joaquin dat ieder jaar bijna 30 centimeter zinkt.

18) Volgens de prognoses is er 50 procent kans dat Lake Mead in 2025 volkomen opgedroogd zal zijn.

19) De eens zo machtige Colorado rivier is al zover opgedroogd dat hij niet eens meer helemaal tot aan de oceaan stroomt.

20) Sinds 1940 is er een hoeveelheid water gelijk aan tweederde van het Erie Meer uit de Ogalalla Aquifer (Amerika) gepompt.  Dit gaat onverminderd door met meer dan 3.000 liter per minuut, ieder dag weer.

21) Ooit had de Ogallala Aquifer een diepte van ongeveer 80 meter, maar vandaag de dag is dat nog minder dan 30 meter. In sommige delen van Texas is het water al helemaal weg.

22) Ongeveer 40 procent van alle rivieren en ongeveer 46 procent van alle meren in Amerika zijn zo vervuild geraakt dat dit water niet langer geschikt is voor menselijk gebruik.

23) Vanwege de hoge kosten en het inefficiënte gebruik van energie wordt ontzilting op dit moment niet beschouwd als een haalbare oplossing voor het waterprobleem. Momenteel wordt de grootste ontziltingsinstallatie op het westelijk halfrond gebouwd in San Diego County. Er hangt echter wel een prijskaartje aan van 1 miljard Dollar. Wanneer deze in 2016 in gebruik zal worden genomen dan kan het 190 miljoen liter water per dag produceren. Dit is dan nog slechts genoeg voor 7 procent van de waterbehoefte van San Diego County. Een hoge prijs voor relatief weinig water.

24) We hebben de Stille Oceaan weten te vullen met 100 miljoen ton plastic(!) en dit begint ernstig nadelige effect te vertonen voor de zeevoedselketen. Uiteindelijk betekent dit dat er minder voedsel beschikbaar zal komen uit de Stille Oceaan voor menselijke consumptie. Dan zijn er daarbij uiteraard nog de gevolgen van de kernramp bij Fukushima die de kwaliteit van het leven in en het zeewater zelf ernstig aantasten.

25) De conclusie in een schokkend Amerikaans overheidsrapport was dat de wereldwijde vraag naar water in 2030 minsten 40 procent hoger zal zijn dan het aanbod.

Wij denken in het algemeen nooit of in verhouding veel te weinig, na over water in ons dagelijks leven. Het is er altijd en in ons land soms teveel. We staan er al helemaal niet bij stil dat dit in de (nabije) toekomst misschien wel eens heel anders kan zijn.

De experts zijn het erover eens dat we op een wereldwijde en rampzalige watercrisis afstevenen en dat er eigenlijk geen oplossingen voorhanden zijn.

Nu al wonen er miljoenen mensen in Noord Afrika, het Midden Oosten, India en delen van China voor wie watergebrek deel uitmaakt van hun dagelijks leven.

En dat is nog maar het begin....

Als er niet snel oplossingen worden gevonden dan zal uiteindelijk bijna iedereen op deze planeet weten hoe het voelt als er niet genoeg water is.

Bron: Infowars

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl