De geschiedenis blijft zich herhalen. Keer op keer worden dezelfde fouten gemaakt, niemand lijkt iets te hebben geleerd.

Napoleon en Hitler deden het beiden en nu lijkt het alsof ook het Westen weer precies hetzelfde gaat doen.De fout die in al die gevallen werd en wordt gemaakt is de onderschatting van Rusland en dat kwam en komt hen meestal duur te staan.

De bevolking bij ons, in andere West Europese landen en Amerika is kennelijk zo dom dat ze denken dat hun leiders ongestraft kunnen doorgaan met het demoniseren en kleineren van Rusland.

Het is een arrogantie die zijn weerga niet kent en laat zien dat het Westen zo overtuigd is van hun eigen superioriteit dat ze denken overal mee weg te komen. Keer op keer wordt Rusland zonder enige vorm van bewijs van allerlei dingen beschuldigd en wordt het steeds verder omringd door oprukkende NAVO bases.

Nu gaat er iets gebeuren in Rusland dat, ook voor ons land, weleens verstrekkende gevolgen kan hebben.

Want men is in Rusland bezig om de Russische zogenaamde militaire doctrine te herzien. Dit is het document/handleiding dat onder andere definiëert wie als vijanden wordt beschouwd en hoe (militair) te handelen onder bepaalde omstandigheden.

Afgelopen woensdag werd door een woordvoerder van het Kremlin bekend gemaakt dat deze doctrine zal worden aangepast in het kader van alle recente ontwikkelingen. De laatste herziening dateert van 2010.

Wat zeer zorgwekkend is, is het volgende:

Een Russische topgeneraal, Yuri Yakubov, roept nu openlijk op om in die doctrine Amerika en hun NAVO bondgenoten te benoemen als vijanden van Rusland en de condities vast te leggen waaronder ze kunnen overgaan tot een “pre-emptive nuclear strike” (als eerste een nucleaire aanval) op de 28 lidstaten van de NAVO.

In de militaire doctrine van 2010 wordt de expansie van de NAVO gedefiniëerd als een bedreiging voor de veiligheid van Rusland. In dat document echter wordt de NAVO nog net niet tot vijand verklaard en dus komen daar ook geen “pre-emptive nuclear strike” scenario’s in voor.

Verder zegt Yakubov het volgende: “Door de informatieoorlog die nu wordt gevoerd over de crisis in de Oekraïne waarbij het Westen Rusland beschuldigt van het bewapenen van de separatisten. Gecombineerd met de aankondiging van de NAVO dat ze een permanente militaire aanwezigheid in Oost Europa zullen realiseren, hebben de eerdere veronderstelling bevestigd dat de NAVO niet oprecht is over dat ze geen agressieve bedoelingen tegenover Rusland hebben.”

Waar het vaak in het Westen en bij de NAVO beperkt blijft tot veel geschreeuw en weinig wol, ligt dat in Rusland iets anders. Daar doet men gewoon wat men zegt.

We kunnen er dus vanuit gaan dat de Russische militaire doctrine zal worden aangepast, waarbij ook ons land formeel zal worden gedefiniëerd als vijand en de regels worden opgesteld waaronder Rusland een nucleaire aanval, ook op ons land, zal uitvoeren.

Wanneer dat eenmaal vastligt dan wordt het heel eenvoudig. Gaat het Westen verder met demoniseren, pesten, vals beschuldigen en dreigen dan is er een gerede kans dat op een zeker moment aan de condities die dan vastliggen in de doctrine voor een “pre-emptive nuclear strike”, zal worden voldaan.

Als dat een feit is dan komt die aanval en kunnen we paddenstoelwolken verwachten, ook boven ons land.

Eén van de handelingen/gebeurtenissen die al het bovenstaande in werking zou kunnen stellen is de voltrekking van het nu dreigende lidmaatschap van de Oekraïne of Georgië van de NAVO. Dat is voor wat de Russen betreft echt een rode lijn.

Dit is wat Jack Matlock, Amerikaans ambassadeur in Moskou van 1987 tot 1991, erover te zeggen heeft:

“En zij van ons die hebben meegedaan aan de onderhandelingen aan het eind van de Koude Oorlog zeiden in die tijd unaniem: Ga niet de NAVO verder naar het oosten uitbreiden. Zoek een andere manier om Oost Europa te beschermen want anders zal er vroeg of laat een confrontatie ontstaan. Er is voor de Russische overheid een rode lijn voor wat betreft de Oekraine, Georgië en andere voormalige republieken van de Sovjet Unie.”

Dus wat lees je gisteren in het nieuws:

"Georgië wordt lid, of Rusland wil of niet. De NAVO neemt voorts maatregelen die Georgië moeten helpen op weg naar het lidmaatschap van het bondgenootschap. De NAVO-landen zijn dat overeengekomen. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen vandaag gezegd tijdens de top in Wales."

Nee, Rusland wil dit niet en het is ook geen land dat een poldermodel kent van eindeloos ouwehoeren. Het is zwart of het is wit. Als het zwart is, dan….

Verblind door macht en hebzucht worden wij door een kleine groep psychopaten opgeofferd. Lieden die daar geen seconde van wakker liggen want ook wij zijn straks niets meer dan wat “collateral damage” (bijkomende schade). Kanonnenvlees zouden ze in oorlogstijd zeggen.

Bronnen:

Zerohedge
The Moscow Times
Infowars
AD
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl