Er is maar één reden waardoor Amerika hun huidige positie in de wereld en levensstijl in stand kan houden en dat is simpelweg vanwege de Petrodollar.

Na Saddam Hoessein (Irak) en Muammar Gaddafi (Libië) probeert nu Vladimir Poetin (Rusland) de hegemonie van deze Petrodollar te doorbreken.Om te kunnen begrijpen wat er nu gebeurt en waarom, is het belangrijk om te kijken naar de recente geschiedenis van de dollar.

Deze begint vlak na de Tweede Wereldoorlog wanneer in 1944 de zogenaamde Bretton Woods overeenkomst wordt getekend.

“Het systeem van Bretton-Woods bestond er onder andere uit dat de waarde van alle nationale valuta gekoppeld werd aan die van de dollar. De dollar werd op zijn beurt aan het goud gekoppeld tegen een vaste pariteit (35 dollar per troy ounce (ca. 31 gram). Hiermee werd de dollar ook officiëel de belangrijkste munt ter wereld. In de praktijk was de dollar dat al; de Amerikanen hadden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog een sterke internationale positie en hadden bovendien circa driekwart van de wereldgoudvoorraad in handen.

De dollar was de reservewaarde van de wereldeconomie geworden. Andere landen hadden een deel van hun autoriteit uit handen gegeven door hun nationale muntwaarde aan die van de dollar te koppelen”.

Dit systeem heeft ongeveer een jaar of twintig goed gedraaid tot het moment dat Amerika veel meer geld uitgaf dan ze bezaten en ongelimiteerd Dollars ging bijdrukken. Andere landen begonnen het vertrouwen in Amerika snel te verliezen omdat de dollar in werkelijkheid allang niet meer werd gedekt door de goudreserves en dus moest er door Amerika snel iets worden bedacht.

Toen de Amerikaanse president Nixon in 1971 dan ook met een schokkend bericht kwam, was de oplossing voor Amerika al gevonden:

“De Nixon-schok behelsde een serie economische maatregelen die de Amerikaanse president Richard Nixon in 1971 nam, waarbij hij eenzijdig de omwisseling van goud in Amerikaanse dollars ophief. Hiermee werd het systeem van Bretton Woods officiëel opgeheven.”

De Amerikaanse overheid wist dat hierdoor de wereldwijde vraag naar dollars enorm zou verminderen en ze hun levensstijl van onbeperkt geld uitgeven ten koste van andere landen niet lang zouden kunnen handhaven.

Daarom was Henry Kissinger in het begin van de jaren '70 naar Saoedi Arabië getogen om daar voor Amerika een zeer lucratieve deal te sluiten. De voorwaarden van deze overeenkomst waren eigenlijk heel simpel:

Saoedi Arabië zou vanaf het ondertekenen van de overeenkomst al hun olie alleen nog maar verkopen in Amerikaanse dollars en hun extra winsten in de oliehandel investeren in Amerikaanse staatsobligaties. In ruil kregen ze van Amerika de garantie dat hun olievelden ten alle tijden militair beschermd zouden worden, kregen ze wapens geleverd en het belangrijkste van alles, zouden ze bescherming krijgen van Amerika tegen eventuele Israëlische aanvallen.

Enige tijd later volgden andere OPEC landen en was de Petrodollar geboren. Hierdoor bleef en blijft de vraag naar Amerikaanse Dollars ongekend hoog en kon en kan Amerika voorlopig doorleven op de grote voet die ze gewend zijn.

Twee landen die geprobeerd hebben deze dollar hegemonie te doorbreken, Irak en Libië, hebben daarvoor een hoge prijs betaald en het is ze dan ook niet gelukt.

De hoofdreden waarom Rusland op dit moment zo wordt gedemoniseerd vinden we terug in de New York Times van 25 februari 2008 waar stond:

“Russia, the world's second-largest oil-exporting nation after Saudi Arabia, has been quietly preparing to switch trading in Russian Ural Blend oil, the country's primary export, from the dollar to the ruble.”

En daarmee heeft Vladimir Poetin in 2008 in feite het startsein gegeven voor een conflict dat uiteindelijk zal ontaarden in een alles of niets stelling.

Wanneer het Rusland en China zal lukken om gezamenlijk en met behulp van andere landen zoals de BRICS partners (Brasila, Russia, India, China, South Africa) de Petrodollar te breken dan is Amerika daarmee financiëel en economisch van de kaart geveegd.

Waar Amerika in het geval van Irak en Libië er nog mee weg kwam door met leugens en intimidatie de wereld op een dwaalspoor te zetten, zo eenvoudig zal het met Rusland niet gaan. Het demoniseren, het proberen te isoleren en het opleggen van sancties is de manier waarop Amerika op dit moment probeert Rusland tegen te houden.

Echter, in plaats van dat dit werkt, heeft het een soort boemerangeffect. Rusland is te groot, te machtig en heeft teveel partners wereldwijd om hier een Irak of Libië scenario succesvol op los te kunnen laten.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Amerika komt steeds verder in het nauw en zal tot extreme maatregelen overgaan om hun voortbestaan veilig te stellen. De manier waarop zij dat gewend zijn te doen is onlosmakelijk gekoppeld aan de Petrodollar.

Zo bevinden we ons nu op een pad dat ons regelrecht naar de Derde Wereldoorlog zal voeren.

Bron:

SCG News
FMT Daily
New York Times
Wikipedia 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl