Al jaren geleden is door de remote viewer Ed Dames voorspeld dat op een zeker moment de aarde getroffen zal worden door een enorme zonnevlam.

Zodanig van omvang dat een groot deel, zo niet de gehele aarde, zonder stroom komt te zitten.Ed Dames noemt deze moeder van alle zonnevlammen de Killshot. Het gevolg zal namelijk vele doden zijn veel op een aarde die voor lange tijd verstoken zal zijn van elektriciteit.

We hebben de afgelopen jaren regelmatig verslag gedaan over de technieken die worden gebruikt bij wat men noemt remote viewing. Zoals wij schreven in een eerder artikel geen science fiction: 

"Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, een korte samenvatting uit een eerder artikel:  Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingbetalers uit te geven aan dit project.

De vraag die veel mensen zal bezighouden is wanneer de remote viewers deze Killshot zien verschijnen? Is het nog dit jaar, volgend jaar of later?

Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.

In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten" aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.

1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003 

2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008

3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011

4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Moet nog gebeuren.

5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.

En dan valt er nu een bericht te lezen in de media over een Russische bevoorradingsraket voor het International Space Station, waarover men volledig alle controle kwijt is en die gedeeltelijk op aarde zal neerstorten

Het Russische Progress M-27M-toestel dat op weg naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) begon dol te draaien, is aan het neerstorten richting aarde. De vluchtleiding heeft alle controle verloren en probeert te voorspellen waar en wanneer brokstukken onze planeet zullen raken.

Zou het kunnen dat het vijfde en laatste punt zoals dat door Ed Dames wordt benoemd het neerstorten van de Russische raket zou kunnen zijn? Natuurlijk, qua volgorde zoals die hierboven staat, komt eerst de ontploffing van een Noord Koreaanse kernbom. Echter, zoals Dames zelf zegt is één van de moeilijkste dingen van remote viewing om zaken op een tijdlijn te zetten.

Zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat de Russische raket in feite een Space Shuttle is, een boodschappendienst tussen het ISS en de aarde.

Wanneer deze raket inderdaad één van de twee ontbrekende elementen is dan is het wachten nu alleen nog op de Noord Koreaanse kernbom.

Ook Noord Korea kwam gisteren in het nieuws. Want, de voorgenomen trip naar Rusland van leider Kim Jung Un om op 9 mei om deel te nemen aan de viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden, is afgezegd.

De reden is volgens Moskou niet helemaal duidelijk, maar zou te maken hebben met de interne situatie in Noord Korea. Dus, wie weet wat daar allemaal broeit.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl