De mensheid verkeerd in een periode van heftige aardveranderingen en het is niet meer te ontkennen.

De bijbehorende natuurverschijnselen zoals zware aardbevingen en dergelijke gebeuren niet willekeurig en er is wel degelijk een bepaald patroon te ontdekken.Numeroloog Frank Hoogerbeets houdt zich bezig met berekeningen over standen van planeten en andere (gerelateerde) belangrijke data. 

Hij schrijft op zijn website:

In de eerste helft van 2013 heb ik openbaringen gezien waarvan ik als numeroloog niet heb durven dromen. Toen ik 25 jaar geleden met numerologie begon, berekende ik alleen namen en geboortedatums van personen, waarbij ik soms heel bijzondere patronen vond, zelfs tussen mensen, wat me overtuigde van het belang van getallenleer. Maar een deel van mij twijfelde nog steeds aan de onconventionele benadering van het optellen van getallen met meerdere cijfers tot een enkel getal om de trilling of energie te weten te komen. Konden getaltrillingen waardevol zijn in ons dagelijkse leven? Een paar jaar later, toen ik mijn onderzoek had uitgebreid naar de wiskundige blauwdruk van ons Zonnestelsel, waren al mijn twijfels verdwenen en was ik tot de conclusie gekomen dat er een Kracht moet zijn met Grote Intelligentie, een soort Kosmische Architect met het vermogen om Zonnelichamen, Melkwegen en planeten te scheppen, eigenlijk alles dat heeft bestaan, bestaat of ooit zal bestaan, met een wiskundige precisie en timing die wij mensen onmogelijk kunnen begrijpen. Toch zijn wij onlosmakelijk met deze Kracht verbonden en gevormd door dezelfde creatieve substantie! Wij zijn Kosmische Intelligentie, hoewel wij dit misschien niet beseffen. En elke keer dat ik nieuw bewijs vond voor deze waarheid, werd een groter deel van mij blij, nederiger en vervuld van ontzag.

In zijn meest recente nieuwsbrief schrijft Frank het volgende:

De afgelopen twee jaar werd ik in grote mate geïnspireerd om onderzoek te doen naar seismische activiteit (aardbevingen) in verband met kritieke planeetstanden. Dit onderzoek beslaat een periode van 315 jaar. Naast de planeten blijken ook getalspatronen een grote rol te spelen, zelfs zodanig dat het mogelijk is geworden om datums te selecteren die in aanmerking komen voor zware bevingen met magnitude 8 en hoger. Deze datums heb ik Aarde-Sleuteldatums (Earth Key Dates) genoemd. Alle bevingen in de wereld sinds 1998 met magnitude 8 of hoger houden zich aan deze getalspatronen die ik uitgebreid heb beschreven in het artikel "De Cirkel is Voltooid".

Door deze Aarde-Sleuteldatums te combineren met kritieke planeetstanden is het mogelijk geworden om specifieke datums aan te wijzen die in aanmerking komen voor zo'n zware beving. De volgende datum die daarvoor in aanmerking komt is 28 mei 2015. De planeetstanden aan het einde van die dag (dat is 29 mei rond 01:00-02:00 Nederlandse tijd) zijn dusdanig kritiek dat ik besloot een video op youtube te plaatsen om mensen bewust te maken van de mogelijk gevolgen.
Ik heb al eerder gewaarschuwd dat de radio-actieve vervuiling in de Grote Oceaan als gevolg van de Fukushima-ramp vier jaar geleden, grote gevolgen zal hebben en dat De Aarde gedwongen zal zijn om in te grijpen opdat niet de hele planeet onbewoonbaar wordt. In de media wordt over deze ramp niet of nauwelijks bericht, maar feit is dat de mens op dit moment gewoon niet over de technische middelen beschikt om radioactief materiaal te neutraliseren. In Japan lekt nog steeds radio-activiteit uit de kerncentrale en men kan slechts machteloos toezien.

De gevolgen zullen mijns inziens niet mals zijn. Uiteindelijk denk ik dat de Grote Oceaan in grote mate gaat veranderen waarbij een groot deel van de Amerikaanse westkust (Californië, Oregon en Canada) zal wegzakken in zee en dat Japan geheel onder de golven zal verdwijnen. Ik weet dat dit heel extreem klinkt, maar de vervuiling van de mens is minstens zo extreem.

Het is goed mogelijk dat de Amerikaanse westkust op 28 mei 2015 getroffen zal worden door een aardbeving met een magnitude tussen 9.0 en 9.8. Voor de mens op Aarde zal zo'n verandering heel heftig zijn maar voor de Aarde zal het nodig zijn om de schade te herstellen en het leven weer in harmonie te brengen.

De komende weken zal ik verslag uitbrengen over de activeit van de Aarde. De aardbeving in Nepal en de plostselinge uitbarsting van de Calbuco vulkaan in Chili zijn al belangrijke tekenen. Meer informatie over Aarde-activiteit is ook hier te vinden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl