Er gebeuren hele vreemde dingen rond het water in Californië.

Na een aardbeving in Las Vegas zakt het waterpeil in Lake Mead dramatisch, maar volgens de autoriteiten is er niets aan de hand.Het begon vorige week met een incident dat dan misschien niets te maken heeft met drinkwater, maar een gebroken olieleiding voor de kust van Californië zorgde voor aardig wat consternatie, zodanig dat gouverneur Jerry Brown de noodtoestand uitriep voor Santa Barbara County.

In het weekend kwam het bericht dat vandalen in Fremont in de staat Californië een rubberen dam hadden laten leeglopen, waardoor 50 miljoen gallon (bijna 200 miljoen liter) drinkwater was weggelopen. Genoeg om 500 huishoudens en jaar van water te voorzien.

Daar bovenop natuurlijk nog het verhaal van de UFO die lijkt een meer leeg te zuigen en dan is het al met al niet zo vreemd dat Californië heel snel zonder water komt te zitten.

Afgelopen vrijdag wordt het echter nog vreemder.

Er wordt een aardbeving gemeld van in eerste instantie 5.4 op de schaal van Richter bij de stad Las Vegas. Later wordt deze, zoals gewoonlijk, naar beneden toe bijgesteld en wordt dan officiëel 4.8.

Aangezien er verder weinig schade valt te melden, wordt er in de media verder weinig aandacht aan besteed.

Echter, de aardbeving schijnt wel degelijk gevolgen te hebben gehad voor Lake Mead.

Lake Mead is het grootste kunstmatige meer en reservoir in de Verenigde Staten. Het bevindt zich aan de Colorado River, ongeveer 48 km zuidoost van Las Vegas, Nevada, tussen Nevada en Arizona. Het is gevormd door water dat wordt ingesloten door de Hoover Dam en strekt zich uit tot 180 km achter de dam. Het bevat ongeveer 35 km³ water. Het water uit Lake Mead wordt via aquaducten naar gemeenschappen in zuidelijk Californië en Nevada geleid.

In de 36 uur volgend op de aardbeving bij Las Vegas zijn de waterstanden in Lake Mead alarmerend gezakt.

Natuurlijk hoeft dat geen verband te houden met de aardbeving, maar de factor toeval speelt hier natuurlijk wel weer een grote rol. Een dergelijk enorm waterverlies, net na een aardbeving, is teveel om toeval te kunnen zijn. Zeker omdat er van officiële zijde niets werd meegedeeld omtrent deze plotselinge daling.

Die betrof in luttele uren 8 voet oftewel bijna 2,5 meter. Dat is voor een meer van een dergelijke omvang ontzettend veel.

wlm 2

Bovendien wordt, wanneer het waterpeil beneden de 1075 is gedaald, op 1 januari 2016 een kritische grens overschreden, waarbij een federale noodtoestand wordt uitgeroepen en extra waterrantsoenering, strenger dan de huidige, van kracht wordt.

Nu plots werd er echter wel heel snel gereageerd van officiële zijde en kwam de mededeling dat de extreem lage waterstand te wijten was aan foutieve meterindicaties en dat het probleem inmiddels was hersteld.

Dan gebeurt er iets helemáál miraculeus want volgens de nieuwe stand is het waterpeil in Lake Mead ineens hóger dan voor de aardbeving.

wlm 3

Misschien is er een logische verklaring voor alles, maar voorlopig lijkt het dat er vreemde dingen gebeuren rond het water in Californië. De koffie lijkt er niet zuiver...

Bron:

Zerohedge

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl