De voorspellingen en profetieën voor de maand september variëren van de inslag van een asteroïde, ineenstorting financiële systemen, Derde Wereldoorlog tot andere mogelijke rampspoed en tegenslag.

Er is ook wel degelijk iets concreters in september wat belangrijk voor de wereld is, maar waar op dit moment relatief weinig aandacht aan wordt besteed.We hebben de afgelopen tijd al heel wat mogelijke rampscenario’s de revue zien passeren als mogelijke verklaring voor het feit dat er steeds meer mensen geloven dat september van dit jaar dé maand zal zijn waarbij dingen op aarde drastisch zullen veranderen.

De oorzaak daarvan zou weleens in het volgende besloten kunnen liggen:

De Verenigde Naties zullen in september met grote waarschijnlijkheid stemmen over de VN resolutie met betrekking tot de erkenning van een Palestijnse staat.

Op dit moment wordt door Frankrijk gewerkt aan een resolutievoorstel welke een formele VN erkenning inhoudt voor beide huidige Palestijnse gebieden als staat, zou bepalen dat een verdeeld Jeruzalem zowel de hoofdstad van Israël als van Palestina zou zijn en gaat het uit van de grenzen zoals die in 1967 golden als basis voor toekomstige onderhandelingen van waaruit de definitieve grenzen tussen de twee landen zullen worden vastgesteld.

Volgens de berichten zal Frankrijk deze resolutie aanbieden voor stemming na de 70e sessie van Algemene Vergadering van de VN die op 15 september begint.

De resolutie zal bewust worden ingediend na 30 juni, de datum of deadline waarbij Amerika tot een nucleair akkoord met Iran moet zijn gekomen.

Op dit moment zijn er 136 landen die de Palestijnse staat al erkennen, maar tot nu toe heeft Amerika dat altijd via de VN met een veto geblokkeerd. Dit keer echter, denkt men dat het anders gaat omdat Barack Obama van plan is om de Franse resolutie in september te steunen. Wanneer dat gebeurt en de VN stemt voor, dan zal dit enorme gevolgen voor ons allemaal hebben.

De Franse resolutie schijnt gebaseerd te zijn op een oude resolutie, nummer 181 uit 1947, waarbij de Palestijnen 52 procent van het grondgebied krijgen. Destijds werd dit door de Palestijnen verworpen en door Israël geaccepteerd.

Nu liggen de zaken precies andersom en heeft premier Netanyahu laten weten onder geen enkele voorwaarde een Palestijnse staat te accepteren.

Als er verder niets schokkends gebeurt en de nucleaire overeenkomst tussen Iran en het Westen wordt getekend dan lijkt het erop dat de Franse resolutie in september zal worden aangenomen.

De Zionisten zullen het nooit zover laten komen. Voor of uiterlijk in september zal er iets gebeuren, iets zo groots en schokkends dat iedereen zal vergeten dat er ook nog over de resolutie betreffende een Palestijnse staat gestemd moet worden.

Of de omstandigheden in Amerika zijn “plotseling” zodanig veranderd dat het Amerikaanse veto van kracht blijft.

Een indicatie over wat er misschien in of voor september gaat gebeuren om de formele erkenning van de Palestijnse staat tegen te houden, krijg je misschien als je luistert naar de al eerder door ons gepubliceerde woorden van de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein:

“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerikaanse economie in elkaar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.

Wat Sheik Hossein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de kaart willen vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden.

Bron:

The End of the American Dream

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl