Duitsland heeft de reputatie de betrouwbare economische motor van Europa te zijn.

Vanuit die belangrijke economische positie is het niet alleen Volkswagen die voor een grote ramp kan zorgen, de Deutsche Bank levert een zo mogelijk nog groter gevaar op.Er deed zich de afgelopen dagen een vreemd toeval voor. Michael Snyder, waarvan wij al meerdere artikelen hebben gepubliceerd, komt nu met een artikel waarin staat dat hij informatie heeft ontvangen waaruit blijkt dat er een grote financiële gebeurtenis op stapel staat in Duitsland.

Dit artikel kwam online een dag voordat het schandaal met Volkswagen alle voorpagina’s in de wereld haalde in verband met geknoei aan software in hun auto’s waardoor de vervuiling in emissies (uitlaatgassen) tijdens het uitvoeren van verplichte tests een stuk lager lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

De toekomst van Europa’s grootste autoconcern VW is onzeker vanwege het ieder uur erger wordende schandaal met dieselauto’s.

Er zijn inmiddels al tientallen miljarden van de koerswaarde van het bedrijf verdampt en vooralsnog is dit proces nog niet gestopt.

Terug naar wat Snyder schrijft:

Ik geloof dat we het tijdperk zijn binnen gegaan waarbij er zich op ieder moment een volgende Lehman Brothers gebeurtenis (2008) kan voordoen.

Veel analisten zien Duitsland als het sterke land dat de rest van Europa economisch gezien bijelkaar houdt, terwijl er zich in werkelijkheid net onder het oppervlak serieuze problemen aandienen.

De Duitse DAX index (aandelenbeurs) staat ongeveer 20 procent lager dan het hoogste punt ooit dat eind april werd bereikt en er zijn veel signalen dat er problemen zijn bij de grootste bank in Duitsland.

Er zijn weinig banken in de wereld die prestigieuzer en invloedrijker zijn dan de Duitse Bank en het is dit financiële instituut dat de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest en allemaal niet erg positief.

Zoals we dat ook zagen bij de Lehman Brothers vallen banken niet onaangekondigd om en zijn er altijd waarschuwingstekens, als je maar goed kijkt.

Begin 2014 werden aandelen Deutsche Bank nog verkocht voor meer dan 50 Dollar per stuk. Sinds die tijd is de koers met meer dan 40 procent gekelderd en noteert het aandeel nu minder dan 29 Dollar.

Het is bekend dat de corporate cultuur binnen de Deutsche Bank zwaar corrupt is en dat de onderneming zich de afgelopen jaren met hele (veel te) riskante transacties heeft ingelaten. Wanneer je veel risico’s neemt die iedere keer goed uitpakken dan zal niemand wat zeggen, maar bij de Deutsche Bank is het de laatste tijd regelmatig misgegaan.

Net voordat Lehman Brothers “plotseling” omviel, waren er berichten in de media over massaontslagen bij het bedrijf. CNBC kwam met dit verhaal in maart 2008 en de New York Times in augustus van datzelfde jaar.

Wanneer grote banken in ernstige moeilijkheden komen dan is dit één van de dingen die ze doen; het dumpen van personeel. Dat is de reden waarom de recente aankondiging van grote aantallen ontslagen bij de Deutsche Bank zo zorgelijk is.

Ze zijn van plan om ongeveer 23.000 mensen te ontslaan, met andere woorden, ongeveer een kwart van het totale personeelsbestand.

Verder heeft de bank in toenemende mate last van allerlei juridische problemen. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben ze meer dan 9 miljard Dollar moeten betalen aan schikkingen om verdere strafvervolging te voorkomen.

Wat er tot nu toe betaald is aan juridische afkoopsommen schijnt nog maar het topje van de ijsberg te zijn.

Kijkend naar een aantal gebeurtenissen bij de bank sinds 2014, ontstaat een zorgelijk beeld.

In april 2014 was de Deutsche Bank gedwongen om 1,5 miljard extra aandelenkapitaal aan te trekken om hun kapitaalstructuur te ondersteunen. Waarom?

Een maand later, in mei 2014, ging de jacht naar liquiditeit verder toen de Deutsche Bank aankondigde dat ze 8 miljard Euro aan aandelen zouden verkopen met een korting van 30 procent. Wederom, waarom? Ondanks de ogenschijnlijke rust bij de bank wijzen deze haastige pogingen om cash bij elkaar te scharrelen op rotte toestanden achter de voordeur.

Dan gaan we naar maart van dit jaar: De Deutsche Bank slaagt niet voor de zogenaamde stresstest zoals die door de industrie is opgesteld en krijgt een serieuze waarschuwing om hun kapitaalstructuur op orde te brengen.

In april van dit jaar komt het bericht dat de Deutsche Bank een schikking heeft getroffen met Amerika en Engeland vanwege het beruchte LIBOR schandaal.

In mei van dit jaar krijgt één van de CEO’s van de bank, Anshu Jain, een hele nieuwe verregaande volmacht van de raad van bestuur. Een duidelijk teken van een crisis. Dit soort dingen gebeuren in de praktijk vaak als er sprake is van een noodsituatie.

In juni van dit jaar blijft Griekenland in gebreke met een betaling aan het IMF. Het risico van het op alle fronten in gebreke blijven, neemt sterk toe en dit heeft verregaande gevolgen voor de Deutsche Bank.

In het weekend volgend op de gemiste Griekse betaling kondigen twee CEO’s hun plotselinge vertrek bij de bank aan. Eén van die twee is dezelfde Anshu Jain die net de maand daarvoor een volledig nieuwe en verregaande volmacht had gekregen.

In juni dit jaar wordt de zogenaamde credit rating van de Deutsche Bank door S&P (Standard&Poor's) verlaagd naar BBB+, nog maar net drie stappen verwijderd van de junk-status. Iets dergelijks gebeurde er ook bij Lehman Brothers drie maanden voordat ze ten onder gingen.

Zo zie je een beeld ontstaan van een niet bepaald gezonde bank.

Dan is daarbij nog buiten beschouwing gelaten de enorme blootstelling van de bank in de financiële markten aan zogenaamde derivaten. De Deutsche Bank loopt op dit gebied een risico van niet minder dan 75 biljoen Dollar (75.000.000.000.000).

Wanneer je dan bedenkt dat het totale Duitse BNP (Bruto Nationaal Produkt) over een geheel jaar ongeveer 4 biljoen Dollar is dan is duidelijk dat er in heel Europa niet genoeg geld zal zijn om deze troep op te ruimen.

Het is niet voor niets dat derivaten “weapons of financial destruction” worden genoemd.

Als de Deutsche Bank in elkaar zou storten dan is dit een financiële ramp en vele malen groter dan die van Lehman Brothers. Het zou letterlijk het complete Europese financiële systeem onderuit halen.

Tot zover het verhaal van Michael Snyder, dat in het licht van de recente gebeurtenissen bij Volkswagen heel actueel is.

Wanneer namelijk een bedrijf als Volkswagen onderuit zou gaan dan heeft dit ongetwijfeld ook grote invloed op de toch al erg zwakke positie van de Deutsche Bank.

Navolgend een uiteenzetting over hoe een financiële crisis/ineenstorting kan ontstaan en de gevolgen daarvan. Een heldere documentaire en een aanrader om te bekijken. Het verschaft (een verbeterd) inzicht in de voor velen ondoorzichtige kluwe van verbanden binnen de financiële wereld.

Bron:

The Economic Collapse Blog.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl