Wereld

Dat we in een krankzinnige wereld leven is eigenlijk geen nieuws meer, maar toch, van tijd tot tijd, schrik je nog weer eens extra.

Zoals nu bij de Olympische Spelen in Londen, waarbij politiemensen beter bewapend zijn dan frontsoldaten in Afghanistan.

Lees meer >>

|

Vaak kan de mensheid alleen samenwerken als er een grote dreiging is van buitenaf. Zodanig groot dat het alle mensen verbindt in een gemeenschappelijk belang.

Welnu, die dreiging is er en het heet Reactor 4 in Fukushima.

Lees meer >>

|

Omdat bepaalde onderwerpen niet voorkomen in het acht uur journaal, bestaan ze daarom niet?

Jammer genoeg redeneren nog veel mensen zo: "Als dat waar geweest zou zijn, dan was het toch wel op televisie geweest?".

Lees meer >>

|

Alhoewel Pasen op de kalender staat als een Christelijke feestdag, liggen de wortels voor het vieren van Pasen bij een heidens ritueel.

Voor de oppervlakkige toeschouwer lijken deze twee aspecten van Pasen niet met elkaar te rijmen.

Lees meer >>

|

Uit een recent onderzoek van de Franse opiniepeiler Ipsos blijkt dat de meerderheid van de Amerikanen en Britten de beweging steunt die de financiële centra in westerse landen bezet.

Uit de peiling blijkt onder meer dat de steun voor de Occupy-beweging het grootst is in de Verenigde Staten (61%) en Canada (60%). Fransen steunen de beweging het minst.

Lees meer >>

|

Een prominente internetcolumnist zegt dat westerse sancties tegen Iran niet geloofwaardig zijn en veel landen er niet van zullen weerhouden handel te drijven met het land.

Volgens Allen Roland draait alles om de oliedollar die na 44 jaar heerschappij begint te wankelen. Sterkere economieën zoals die van Rusland, India en China schakelen al over op hun eigen munteenheid of goud.

Lees meer >>

|

Is het u ook opgevallen dat er vrijwel geen oorlogstaal meer wordt gesproken? Daar de Verenigde Staten Afghanistan en Irak in 2001 en maart 2003 relatief snel binnenvielen is een aanval op Iran van de baan.

Op woensdag zei de Israëlische minister van Defensie Ehud Barak dat elke beslissing door het regime in Tel Aviv om de aanval te openen op Iraanse installaties ‘zeer ver weg is’.

Lees meer >>

|

Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat er iets mis is in de wereld, en heel veel van die mensen vragen zich af wat zij kunnen doen.

Niet iedereen bezoekt bijeenkomsten en demonstraties, schrijft een weblog vol, schrijft brieven naar parlementsleden en kabinetten, is actief op fora of op straat en in het café.

Lees meer >>

|

De manifestaties en protestmarsen van de Occupiers in verschillende Nederlandse en Belgische steden op zaterdag trokken aardig wat belangstelling. Wereldwijd zijn in meer dan 1.500 steden demonstraties aan de gang.

De mars in onze hoofdstad ging van het Beursplein, dat al een week bezet wordt gehouden door betogers, door de stad naar De Nederlandsche Bank.

Lees meer >>

|

Er zijn verschuivingen in de wereld gaande. De verschuiving van de lage geweldfrequenties naar de hoge vredes-tonen. Let op de verschuivingen in de natuur, let op de verschuivingen in de economie en let vooral op de verschuivingen in de politiek.

Er is een crisis gaande op elk vlak, maar de zichtbaarheid ervan komt niet altijd aan de oppervlakte, doordat de schijn wordt opgehouden door partijen die denken hier hun voordeel uit te halen.

Lees meer >>

|

Veel aandacht op twitter en in de media voor de stroomuitval de laatste weken. Het aantal transformatoren wat in brand is gevlogen is zo groot dat moeilijk meer kan worden gesproken van een incident.

Het fenomeen beperkt zich niet alleen tot de Verenigde Staten want ook in Maleisië en Venezuela is stroomuitval gemeld. Het betreft dan enkel nog de meldingen die ons bereiken.

Lees meer >>

|

Democratie is de ergste vorm van regering, zei Winston Churchill eens, met uitzondering van elke andere vorm van regering. Alle vormen van regering zijn even slecht, maar democratie lijkt de beste optie bij gebrek aan beter.

Democratie werkt niet, zo blijkt. Moeten we de politici en corporaties de schuld geven? Mensen stemmen in feite zelf op de professionele leugenaars, toch?

Lees meer >>

|

Het zonlicht is anders. Hoe anders? Wanneer men een prisma neemt en een lichtbundel breekt domineert de kleur rood niet langer het spectrum.

Rood licht bevindt zich aan het eind van het lichtspectrum wat nog door het menselijk oog kan worden gezien. Bewegen we in de richting van een hogere frequentie?

Lees meer >>

|

Een groep mensen denkt dat de wereld zoals we die kennen eindigt in december 2012. Dit proces is echter nu al in volle gang.

Het betekent niet het einde van de wereld maar het einde van een tijdperk en de start van een nieuwe cyclus. De overgang tussen de twee tijdperken is echter turbulent en tumultueus.

Lees meer >>

|

De dictatoriale regimes en hun westerse bondgenoten staan perplex van de populaire bewegingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zo zei spreker van het Iraanse parlement (Majlis) Ali Larijani.

Het bewustzijn van de massa in de regio neemt sterk toe en mensen slaan in al deze landen de handen ineen. Het zal alleen maar moeilijker worden om deze bewegingen te laten ontsporen.

Lees meer >>

|

Het geheime ruimtevaartuig van de Amerikaanse luchtmacht, X-37B, cirkelt op dit ogenblik rond de Aarde.

Ondanks dat het een geheime missie uitvoert zonder dat de omloopbaan officieel is gepubliceerd zijn amateurastronomen er toch in geslaagd de mini-spaceshuttle te lokaliseren.

Lees meer >>

|

Als gevolg van de krachtige 9.0 beving en de onwerkelijke tsunami bij Japan worden nog altijd duizenden mensen vermist.

Het is inmiddels 19 dagen sinds de ramp en al enige tijd raken de zee, lucht en de watermoleculen van omliggende gebieden radioactief besmet. Dr. Masaru Emoto draagt op basis van zijn uitgebreide kennis over water een mogelijke oplossing aan.

Lees meer >>

|

Groot-Brittannië doet weer mee aan een interventie in het buitenland en het land gebruikt niet voor het eerst een aantal ‘maartse leugens’ als voorwendsel.

De Britse regering en haar bondgenoten zijn op zaterdag begonnen met het bombarderen van Libië om een resolutie van de VN-veiligheidsraad uit te voeren.

Lees meer >>

|